Củng cố kiến thức

24. Công và công suất

I. CÔNG

Bạn đang xem: Củng cố kiến thức

1. Khái niệm về công  

Dưới thuộc tính của lực $\overrightarrow F ,$ khi vật gửi dời một quãng $s$ theo đuổi vị trí hướng của lực thì công tự lực sinh đi ra là:

$A=F.s$

2. Định nghĩa công vô tình huống tổng quát mắng  

Khi lực $\overrightarrow F $  không thay đổi thuộc tính lên một vật và nơi đặt của lực bại gửi dời một quãng $s$ theo phía phù hợp với vị trí hướng của lực góc $\alpha $ thì công tiến hành bởi vì lực này được tính theo đuổi công thức:

$A = Fs\cos \alpha .$

3. Biện luận  

Tùy theo đuổi độ quý hiếm của $\cos \alpha $ tao với những tình huống sau:

* $\alpha $ nhọn, $\cos \alpha  > 0 \Rightarrow A > 0$; khi bại $A$ là công phân phát động.

* $\alpha  = {90^o}$, $\cos \alpha  = 0 \Rightarrow A = 0$; khi nơi đặt của lực gửi dời theo đuổi phương vuông góc với lực thì lực sinh công $A = 0.$

* $\alpha $ tù, $\cos \alpha  < 0 \Rightarrow A < 0$; khi bại $A$ là công cản (hay công âm).

4. Đơn vị công  

Xem thêm: 5.1. Giá trị riêng, vector riêng của ma trận

Đơn vị công là jun (kí hiệu $J$).

Jun là công tự lực có tính rộng lớn $1N$ tiến hành khi nơi đặt của lực gửi dời $1m$ theo đuổi vị trí hướng của lực.

5. Chú ý

Các công thức tính công chỉ đúng vào lúc nơi đặt của lực gửi dời trực tiếp và lực ko thay đổi vô quy trình gửi dời.

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm hiệu suất  

Công suất là đại lượng đo bởi vì công sinh đi ra vô một đơn vị chức năng thời hạn hoặc cũng nói cách khác hiệu suất của một lực đo vận tốc sinh công của lực bại.

$P = \frac{A}{t}.$

2. Đơn vị hiệu suất  

Đơn vị hiệu suất là jun/giây, được gọi là oát, kí hiệu W.

$1W = \frac{{1J}}{{1s}}.$

$P = \frac{A}{t}.$

Khái niệm hiệu suất cũng khá được không ngừng mở rộng cho những mối cung cấp phân phát tích điện ko cần bên dưới dạng sinh công cơ học tập. Ví dụ : lò nung, xí nghiệp sản xuất năng lượng điện, đài phân phát sóng...,

Xem thêm: Lệnh tính diện tích trong Cad đơn giản, đầy đủ nhất

Người tao cũng khái niệm hiệu suất hấp phụ của một vũ khí hấp phụ tích điện là đại lượng đo bởi vì tích điện hấp phụ của vũ khí bại vô một đơn vị chức năng thời hạn.

Bảng hiệu suất trung bình

     

BÀI VIẾT NỔI BẬT