Tổng Hợp Lý Thuyết Đại Cương Về Hóa Hữu Cơ

Hóa hữu cơ rất có thể sẽ là một trong những phần lý thuyết cần thiết, lưu giữ tầm quan trọng trọng tâm nhập công tác chất hóa học phổ thông. Các dạng bài xích luyện về hóa cơ học chiếm gần như là rộng lớn 1/2 nhập phần rộng lớn những bài xích đua. Để chung những em gia tăng lại phần kỹ năng và kiến thức đang được học tập về hóa hữu cơ, hãy nằm trong team Marathon Education phát âm tức thì nội dung bài viết sau đây.

>>> Xem thêm: Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Hữu Cơ 11 Đầy Đủ Nhất

Bạn đang xem: Tổng Hợp Lý Thuyết Đại Cương Về Hóa Hữu Cơ

Định nghĩa ăn ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học được khái niệm là những ăn ý hóa học của cacbon (trừ những hóa học như CO2, CO, muối bột cacbonat và ăn ý hóa học của xyanua và cacbua,…).

Đặc điểm của ăn ý hóa học hữu cơ

Các điểm lưu ý của ăn ý hóa học hóa hữu cơ
Các điểm lưu ý của ăn ý hóa học cơ học (Nguồn: Internet)

Để rất có thể được thừa nhận là một trong những ăn ý hóa học cơ học, ăn ý hóa học phát biểu cần đáp ứng nhu cầu những nhân tố như sau:

 • Thành phần kết cấu chắc chắn cần chứa chấp C. 
 • Những vẹn toàn tử C cần links cùng nhau và đem links với H, O, N,…
 • Liên kết chất hóa học đa số là loại links nằm trong hóa trị. 
 • Kém bền nhiệt độ, dễ dàng cháy rộng lớn những ăn ý hóa học vô sinh, dễ dàng cất cánh khá.
 • Các phản xạ ra mắt thông thường đủng đỉnh, ko trọn vẹn hay là không theo đuổi một phía chắc chắn sẽ tạo trở thành nhiều thành phầm.
 • Đa số ko tan nội địa, chỉ tan nhiều trong số dung môi cơ học. 

Phân loại ăn ý hóa học hữu cơ

Chương trình hóa hữu cơ nhập học tập phổ thông cũng sẽ hỗ trợ những em biết phương pháp phân loại ăn ý hóa học cơ học. Cụ thể như sau:

 • Hợp hóa học cơ học thông thường được tạo thành 2 loại:
  • Hiđrocacbon: nhập phân tử ăn ý hóa học chỉ chứa chấp 2 thành phần là C và H. Hiđrocacbon sẽ tiến hành tạo thành những loại: hidrocacbon no (ankan,…), hiđrocacbon ko no (anken, ankin,…), hiđrocacbon thơm phức (benzen,…) 
  • Dẫn xuất của hidrocacbon: là những ăn ý hóa học tuy nhiên trong phân tử ngoài C và H thì còn tồn tại tăng những thành phần khác ví như O, N, S, Cl,…Dẫn xuất hiđrocacbon cũng khá được tạo thành nhiều loại như dẫn xuất halogen (CH3Cl, C6H5Br,…); ancol (CH3OH, C2H5OH,…);…
 • Bên cạnh cơ, người tớ cũng phân loại ăn ý hóa học cơ học dựa vào dạng mạch cacbon:
  • Mạch hở: kết cấu phân tử của ăn ý hóa học cơ học ko đóng góp trở thành vòng kín, bao hàm mạch trực tiếp và mạch nhánh.
  • Mạch vòng: Các ăn ý hóa học cơ học đem công thức kết cấu ở dạng vòng kín, bao gồm đồng vòng (vòng chỉ bao gồm C) và dị vòng (ngoài C còn chứa chấp những thành phần chất hóa học khác ví như O, N,… bên trên vòng).

>>> Xem thêm:

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 Cách Đọc Và Mẹo Nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về Các Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp Và Bài Ca Hóa Trị

Tên gọi của ăn ý hóa học hữu cơ

Tên gọi của ăn ý hóa học hữu cơ
Tên gọi của ăn ý hóa học cơ học (Nguồn: Internet)

Để rất có thể nhận thấy đảm bảo chất lượng những ăn ý hóa học thông thường bắt gặp nhập hóa hữu cơ, những em cần thiết năm được quy tắc gọi thương hiệu của những ăn ý hóa học này. 

Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những ăn ý hóa học cơ học thông thường được bịa đặt dựa vào xuất xứ lần đi ra những loại hóa học này. 

Ví dụ:

 • HCOOH: axit fomic (formica: kiến).
 • CH3COOH: axit axetic (acetus: giấm).

Danh pháp IUPAC

Theo danh pháp IUPAC, tớ sẽ sở hữu công thức nhằm gọi thương hiệu ăn ý hóa học cơ học như sau:

 • Tên gốc chức: Tên phần gốc + thương hiệu phần tấp tểnh chức. 
  • CH3CH2Cl: etyl clorua
  • CH3COOCH2CH3: etyl axetat
  • CH3CH2-O-CH3: etyl metyl ete
 • Tên thay cho thế: Tên phần thay cho thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần tấp tểnh chức 
  • CH3CH2Cl: cloetan
  • CH2=CH2: eten
  • CH2=CH-CH2-CH3: but-1-en

Ngoài đi ra, nhằm rất có thể dễ dàng và đơn giản gọi thương hiệu những ăn ý hóa học cơ học, những em cần thiết nằm trong ở lòng bảng công thức như sau:

Số đếm Tên Mạch Cacbon chính Tên
1 mono C met
2 đi C-C et
3 tri C-C-C prop
4 tetra C-C-C-C but
5 penta C-C-C-C-C pent
6 hexa C-C-C-C-C-C hex
7 hepta C-C-C-C-C-C-C hep
8 octa C-C-C-C-C-C-C-C oct
9 nona C-C-C-C-C-C-C-C-C non
10 deca C-C-C-C-C-C-C-C-C-C dec

Phân tích thành phần nhập hóa hữu cơ

Trong công tác hóa hữu cơ trung học tập phổ thông sẽ sở hữu 2 cơ hội phân tách thành phần chất hóa học như sau:

Phân tích tấp tểnh tính

 • Mục đích: Xác tấp tểnh thành phần đem nhập ăn ý hóa học cơ học đang được biết. 
 • Nguyên tắc: Chuyển những thành phần cơ học nhập ăn ý hóa học trở thành những hóa học vô sinh giản dị và đơn giản. Sau cơ, dùng những phản xạ đặc thù nhằm nhận thấy. 

Phân tích tấp tểnh lượng

 • Mục đích: Xác tấp tểnh bộ phận % lượng những thành phần đem nhập ăn ý hóa học cơ học. 
 • Nguyên tắc: Xác tấp tểnh đúng chuẩn lượng của ăn ý hóa học cơ học cần thiết phân tách. Tiếp cho tới, đem thành phần C trở thành CO2, H trở thành H2O, N trở thành N2. Cuối nằm trong, tính đúng chuẩn lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo ra trở thành. Từ cơ, tính được % lượng ban sơ của những thành phần. 

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

Công thức phân tử của ăn ý hóa học hữu cơ

Để rất có thể thực hiện đảm bảo chất lượng những dạng bài xích luyện về hóa hữu cơ, công thức phân tử của những ăn ý hóa học này là một trong những trong mỗi kỹ năng và kiến thức cần thiết tuy nhiên những em cần thiết nắm rõ. 

Công thức tổng quát

Công thức tổng quát tháo sẽ hỗ trợ những em biết sơ cỗ về những thành phần đem nhập ăn ý hóa học cơ học. Điển dường như với công thức tổng quát tháo CxHyOzNt, tớ tiếp tục xác định được rằng nhập ăn ý hóa học cơ học này còn có tồn bên trên thành phần C, H, O và N. 

Công thức giản dị và đơn giản nhất

Công thức giản dị và đơn giản nhất được khái niệm là công thức biểu thị tối giản tỉ trọng về số vẹn toàn tử đem nhập ăn ý hóa học cơ học xác lập. 

Để thiết lập công thức giản dị và đơn giản của ăn ý hóa học cơ học CxHyOzNt, tớ dựa vào tỉ lệ:

\begin{aligned}
&\bull x:y:z:t=\frac{m_C}{12}=\frac{m_H}{1}=\frac{m_O}{16}=\frac{m_N}{14}\\
&\bull x:y:z:t=\frac{\%m_C}{12}=\frac{\%m_H}{1}=\frac{\%m_O}{16}=\frac{\%m_N}{14}
\end{aligned}

Công thức phân tử

Công thức phân tử là công thức diễn đạt con số vẹn toàn tử của từng thành phần đem nhập phân tử. 

Để thiết lập công thức phân tử, những em rất có thể vận dụng 1 trong các 3 cơ hội như sau:

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Trên Tiktok Đơn Giản, Nhanh Nhất 2023 | Nguyễn Kim Blog

Cách 1: Dựa bên trên bộ phận % lượng những vẹn toàn tố

Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ sẽ sở hữu tỉ lệ:

\frac{M}{100}=\frac{12.x}{\%m_C}=\frac{1.y}{\%m_H}=\frac{16.z}{\%m_O}

Từ cơ tớ đem : 

\begin{aligned}
&\circ x=\frac{M.\%m_C}{12.100}\\
&\circ y=\frac{M.\%m_H}{1.100}\\          
&\circ z=\frac{M.\%m_O}{16.100}
\end{aligned}

Cách 2: Dựa nhập công thức giản dị và đơn giản nhất

B1: Gọi công thức phân tử của ăn ý hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n∈N)

B2: Tiến hành tính chừng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng Khi ăn ý hóa học đem chứa chấp links nằm trong hóa trị, ko vận dụng cho tới ăn ý hóa học đem links ion).

B3: Dựa bên trên biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n. Từ cơ, tớ tiếp tục suy ra sức thức phân tử của ăn ý hóa học cơ học.

 • Giả sử một ăn ý hóa học cơ học đem công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số links ? và vòng của phân tử được gọi là chừng bất bão hòa của phân tử cơ.
 • Công thức tính chừng bất bão hòa (k):
\begin{aligned}
&k=\frac{2x+2+t-y}{2}\text{ (k: tổng số links }\pi \text{ và vòng)}\\
&y=2x+2+t-2k
\end{aligned}

Cách 3: Tính thẳng dựa vào vấn đề về lượng thành phầm cháy

Cho phản xạ cháy:

C_xH_yO_zN_t + \left(x+\frac y4–\ \frac z2\right) O_2 → xCO_2 + \frac y2H_2O + \frac t2 N_2
 • Áp dụng qui định bảo toàn vẹn toàn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2
 • Áp dụng qui định bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = tổng lượng những thành phần.

Sản phẩm cháy của ăn ý hóa học cơ học (CO2, H2O,…) được hấp phụ nhập những bình:

 • Các hóa học mút hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng là lượng nước;
 • Dung dịch bazơ thông thường được dùng để làm hít vào CO2, tớ suy đi ra được rằng lượng bình tăng là lượng CO2

Nếu bắt gặp cần những Việc cho tới lếu ăn ý thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi nhập hoặc hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑= mCO2+ mH2O
 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑= (mCO2+ mH2O) – mkết tủa
 • Khối lượng hỗn hợp giảm: mdd↓= mkết tủa – (mCO2+ mH2O)

Công thức kết cấu của ăn ý hóa học hữu cơ

Công thức kết cấu của ăn ý hóa học cơ học nhập hóa hữu cơ
Công thức kết cấu của ăn ý hóa học cơ học (Nguồn: Internet)

Thuyết kết cấu chất hóa học nhập hóa cơ học nhắc đến một vài kỹ năng và kiến thức cần thiết cần thiết bắt như sau:

 • Trong phân tử của hóa học cơ học, những vẹn toàn tử tiếp tục links cùng nhau theo như đúng như hóa trị và theo đuổi một trật tự động chắc chắn. Thứ tự động links này sẽ tiến hành gọi là kết cấu chất hóa học. 
 • Sự thay cho thay đổi trật tự links sẽ khởi tạo trở thành những ăn ý hóa học cơ học mới mẻ. 
 • Tính hóa học của những ăn ý hóa học này sẽ tiến hành xác lập dựa vào bộ phận phân tử và kết cấu chất hóa học của hóa học cơ.

Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

Đồng đẳng và đồng phân cũng chính là 2 định nghĩa cơ phiên bản tuy nhiên những em cần thiết phân biệt được lúc học hóa cơ học. 

Đồng đẳng

Đồng đẳng chỉ những hóa học đem đặc thù chất hóa học tương tự động nhau tuy nhiên rộng lớn xoàng nhau một hoặc nhiều group -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những hóa học đồng đẳng của nhau.

Đồng phân

Khái niệm về đồng phân dùng để làm nói tới những ăn ý hóa học đem nằm trong công thức phân tử tuy nhiên không giống nhau về kết cấu chất hóa học.

Ví dụ: Công thức là C2H6O sẽ sở hữu 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

Phân loại links nhập ăn ý hóa học hữu cơ

Trong ăn ý hóa học cơ học thông thường tồn bên trên những loại links thông dụng như sau:

 • Liên kết tạo ra bởi vì 1 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là links đơn, nằm trong loại links σ. Liên kết đơn được màn biểu diễn bởi vì 2 vết chấm hay một gạch ốp nối thân mật 2 vẹn toàn tử.
 • Liên kết tạo ra bởi vì 2 cặp electron người sử dụng cộng đồng là links song, gồm 1 links σ và 1 links ?, được màn biểu diễn bởi vì 4 vết chấm hoặc 2 gạch ốp nối.
 • Liên kết tạo ra bởi vì 3 cặp electron người sử dụng cộng đồng là links thân phụ, bao gồm 1 links σ và 2 links ?, màn biểu diễn bởi vì 6 vết chấm hoặc 3 gạch ốp nối.
 • Liên kết song và links thân phụ gọi cộng đồng là links bội.

>>> Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại Là Gì? Ý Nghĩa Và Mẹo Nhớ Nhanh

Xem thêm: Lệnh tính diện tích trong Cad đơn giản, đầy đủ nhất

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Hóa hữu cơ bao hàm nhiều kỹ năng và kiến thức cần thiết so với học viên cấp cho 3. Hy vọng sau thời điểm phát âm kết thúc nội dung bài viết, những em tiếp tục hiểu biết thêm được rất nhiều vấn đề hữu ích và mới mẻ mẻ về những ăn ý hóa học cơ học. 

Hãy tương tác tức thì với Marathon và để được tư vấn nếu như những em mong muốn học trực tuyến nâng lên kỹ năng và kiến thức nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong số bài xích đánh giá và kỳ đua chuẩn bị tới!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tính kinh tế theo quy mô

Tính kinh tế theo quy mô mô tả lợi thế về chi phí mà một công ty đạt được khi tăng quy mô sản xuất.