Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp với 4 bước đơn giản

Cách gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh được triển khai khá giản dị chỉ với 4 bước. Tuy nhiên, nhiều em thông thường bị lầm lẫn và gặp gỡ nhiều lỗi sai khi quy đổi. Trong nội dung tiếp sau đây, Babilala tiếp tục chỉ dẫn cụ thể cơ hội gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp. Các em rất có thể tìm hiểu thêm nhằm triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác luyện giờ đồng hồ Anh.

1. Sự không giống nhau thân ái câu thẳng và câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Trước khi mò mẫm hiểu về kiểu cách gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, những em cần thiết làm rõ được sự không giống nhau thân ái nhị loại câu này.

Bạn đang xem: Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp với 4 bước đơn giản

1.1. Câu thẳng – Direct Speech

Câu thẳng là loại câu được dùng để làm trần thuật lại nguyên vẹn văn câu nói. của những người rằng. Khi thể hiện tại bên trên văn phiên bản, câu thẳng sẽ tiến hành đặt điều vô vệt ngoặc kép.

Ví dụ: He says: “I am a engineer”.

Sự không giống nhau thân ái câu thẳng và câu con gián tiếp được dùng vô giờ đồng hồ Anh
Sự không giống nhau thân ái câu thẳng và câu con gián tiếp được dùng vô giờ đồng hồ Anh

1.2. Câu con gián tiếp – Reported Speech

Câu con gián tiếp là câu được dùng để làm trần thuật lại nội dung tuy nhiên người không giống đang được rằng. Vì ko trần thuật lại nguyên vẹn văn bởi vậy câu con gián tiếp sẽ không còn được bỏ vô ngoặc kép và thông thường đứng sau “that”.

Ví dụ: My sister said that she was doing her homework.

2. Cách gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp

Để gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp những em chỉ việc ghép nội dung trần thuật vào sau cùng động kể từ trần thuật rồi triển khai một số trong những quy đổi về thì, đại kể từ, tân ngữ giống như trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn.

Dưới đó là 4 bước gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp:

2.1. Cách 1: Lùi thì của câu

Khi gửi kể từ câu nói. rằng thẳng lịch sự câu nói. rằng con gián tiếp, nếu như động kể từ trần thuật của câu ở thì quá khứ thì những em cần thiết triển khai lùi động kể từ chủ yếu về quá khứ một bậc theo gót quy tắc bên dưới đây:

 • Thì lúc này đơn sẽ tiến hành lùi về thì quá khứ đơn.
 • Thì lúc này tiếp tục sẽ tiến hành lùi về thì quá khứ tiếp tục.
 • Thì lúc này triển khai xong sẽ tiến hành lùi về thì quá khứ triển khai xong.
 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục lùi về thì quá khứ triển khai xong tiếp tục.
 • Thì quá khứ đơn sẽ tiến hành lùi về thì quá khứ triển khai xong.
 • Thì quá khứ tiếp tục lùi về thì quá khứ triển khai xong tiếp tục.
 • Thì quá khứ triển khai xong lùi về thì quá khứ triển khai xong tiếp tục.
 • Thì quá khứ triển khai xong tiếp tục lùi về thì quá khứ triển khai xong tiếp tục.
 • Thì sau này ngay sát lùi về thì sau này ngay sát vô quá khứ.
 • Thì sau này đơn lùi về thì sau này đơn vô quá khứ.
 • Thì sau này tiếp tục lùi về thì sau này tiếp tục vô quá khứ.
 • Thì sau này triển khai xong lùi về thì sau này triển khai xong.
 • Thì sau này triển khai xong tiếp tục lùi về thì sau này triển khai xong tiếp tục vô quá khứ.
Lùi thì khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp
Lùi thì khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp

2.2. Cách 2: Chuyển thay đổi tân ngữ, đại kể từ, tính kể từ sở hữu

Khi triển khai gửi kể từ câu nói. rằng thẳng lịch sự con gián tiếp, những em cũng cần phải cảnh báo cho tới việc thay cho thay đổi ngôi, tân ngữ, đại kể từ giống như tính kể từ chiếm hữu. Cụ thể:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
YouHe, she, I, they
IShe, he
WeThey
MeHim, her
MyHer, his
MineHers, his
OurTheir
YourselfHerself, himself, myself
UsThem
YoursHer, his, their, my
MyselfHerself, himself
OurselvesThemselves

2.3. Cách 3: Thực hiện tại quy đổi những động kể từ khuyết thiếu

Khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, những em cần thiết gửi một số trong những động kể từ khuyết thiếu:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
MayMight
CanCould
MustHad to
WillWould
ShallShould

2.4. Cách 4: Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Các trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp cần thiết triển khai quy đổi như sau:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
ThisThat
HereThere
TheseThose
TonightThat night
TodayThat day
Next weekThe following week
TomorrowThe next day/ The following day
YesterdayThe day before/ The previous day
Last weekThe week before/ The previous week
NowThen
The day after tomorrowIn 2 days’time
The day before yesterdayTwo days before
AgoBefore

3. 3 Dạng câu con gián tiếp thông dụng vô giờ đồng hồ Anh

3.1. Câu tường thuật con gián tiếp

Đây là loại câu được ghi chép lại kể từ câu trần thuật thẳng tuy nhiên ko được quăng quật vô vệt ngoặc kép. Với dạng câu con gián tiếp này, những em cũng cần phải quy đổi về đại kể từ, tân ngữ, thì của động kể từ giống như trạng kể từ chỉ vị trí, thời hạn.

Cấu trúc câu tường thuật con gián tiếp: S + said/said vĩ đại sb that/told sb that + Clause

Xem thêm: Chỉ số MCH trong xét nghiệm máu là gì?

Ví dụ: “I am going vĩ đại Da Nang next month”, she said.

-> She said that she was going vĩ đại Da Nang the following month.

3.2. Câu căn vặn con gián tiếp

 • Cấu trúc câu Hỏi Yes/No: S + asked (sb) / wondered / wanted vĩ đại know + if/whether + Clause

Ví dụ: Minh asked: “Do you love reading book?

-> Minh asked má if I loved reading book.

 • Cấu trúc câu Hỏi Wh- Questions:  S+ asked (sb) / wondered/ wanted vĩ đại know + Wh-word + S+ V (thì)

Ví dụ: “How bởi you take the flowers?”, my mother asked.

-> My mother wanted vĩ đại know how I took the flowers.

3.3. Câu khẩu lệnh con gián tiếp

 • Cấu trúc câu khẳng định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + vĩ đại V.

Ví dụ: “Please, bởi your things.”, my mother said

-> My mother told má vĩ đại bởi my things.

 • Câu khẩu lệnh con gián tiếp phủ định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + vĩ đại V.

Ví dụ: “Don’t get dirty in the rain.”, he said vĩ đại his son.

-> He told his son not vĩ đại get dirty in the rain.

4. Một số lỗi thông thường gặp gỡ khi thực hiện bài bác luyện gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp

Khi vận dụng cơ hội gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp trong số bài bác luyện giờ đồng hồ Anh, nhiều em học viên thông thường phạm phải những lỗi bên dưới đây:

Xem thêm: Tỷ giá baht Thái Lan mới nhất ngày hôm nay 18/4

4.1. gí dụng sai cấu trúc câu gián tiếp

Nhiều em luôn luôn khoác toan rằng toàn bộ những câu trần thuật kể từ thẳng lịch sự con gián tiếp sẽ tiến hành diễn tả với “tell, say,…”. Tuy nhiên thực tiễn những câu con gián tiếp dạng thắc mắc hoặc câu khẩu lệnh sẽ sở hữu cấu tạo diễn tả riêng biệt.

Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ khi thực hiện bài bác luyện gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp
Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ khi thực hiện bài bác luyện gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp

4.2. Mệnh đề được trần thuật ko lùi thì

Đây là lỗi cơ phiên bản tuy nhiên thật nhiều em gặp gỡ nên khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp. Mặc mặc dù lỗi này sẽ không tác động cho tới ý nghĩa sâu sắc, nội dung của lời nói. Tuy nhiên, vô bài bác đánh giá hoặc bài bác ganh đua giờ đồng hồ Anh, nếu như phạm phải lỗi ngữ pháp này những em có khả năng sẽ bị trừ điểm.

Cách gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp khá giản dị, những em chỉ việc vận dụng 4 bước được nêu bên trên. Tuy nhiên, vô quy trình thực hiện bài bác cần thiết cảnh báo nhằm rời phạm phải một số trong những lỗi cơ phiên bản và bị tổn thất điểm “oan”. Chúc những em trở thành công!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thành phần hoạt tính – active ingredients là gì?

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính có thể tạo nên sự khác biệt trong việc chăm sóc làn da của bạn. Nhưng những thành phần như thế nào được xem là hoạt tính, chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Thuật ngữ “thành phần hoạt tính” được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực chăm sóc da, nhưng trong nhiều trường