WACC là gì? Cách tính WACC đầy đủ nhất (+ file Excel mẫu)

WACC là ghi chép tắt của Weighted Average Cost of Capital (hay, giá cả dùng vốn liếng bình quân). Được tính bởi ngân sách trung bình với tỷ trọng được lấy theo gót những loại vốn liếng tuy nhiên công ty dùng.

Các loại vốn liếng cơ bao gồm:

Bạn đang xem: WACC là gì? Cách tính WACC đầy đủ nhất (+ file Excel mẫu)

 • Cổ phiếu thường

 • Cổ phiếu ưu đãi

 • Trái phiếu

 • Nợ vay

 • Các số tiền nợ lâu dài khác

Bản hóa học đấy là ngân sách thời cơ của vốn liếng so với căn nhà góp vốn đầu tư, tính bên trên số vốn liếng mà người ta góp vốn đầu tư vô công ty.

WACC (Chi phí dùng vốn liếng bình quân)

được đo lường như vậy nào?

Để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu vốn liếng cho tới góp vốn đầu tư, công ty cần kêu gọi vốn liếng từ rất nhiều mối cung cấp tài trợ không giống nhau. Mỗi mối cung cấp tài trợ sẽ sở hữu được ngân sách dùng vốn liếng không giống nhau.

Do cơ, bạn phải xác lập giá cả dùng vốn liếng trung bình (WACC).

Chi phí dùng vốn liếng trung bình WACC được xác lập bởi công thức:

WACC = (E/V) x KE + (D/V) x KD

Trong đó:

 • KE: giá cả dùng vốn liếng CP (1)

 • KD: giá cả dùng nợ vay mượn (2)

 • E: Giá trị thị ngôi trường của Vốn cổ phần

 • D: Giá trị thị ngôi trường của Nợ vay

 • V: Tổng vốn liếng lâu dài của công ty (V = E + D)

 • Tax: Thuế suất thuế TNDN

#Cần lưu ý: Cơ cấu nguồn ngân sách dùng (E/V hoặc D/V) cần là tổ chức cơ cấu nguồn ngân sách tối ưu. Được xác lập theo gót độ quý hiếm thị ngôi trường của công ty.

Ví dụ về kiểu cách xác lập WACC

Chúng tao hãy nhìn qua ví dụ sau:

Một doanh nghiệp CP với tổng số vốn liếng 5.000 triệu đồng, được tạo hình kể từ những mối cung cấp sau:

Kết cấu nguồn ngân sách bên trên được xem là tối ưu.

Theo đo lường, ngân sách dùng vốn liếng vay mượn trước thuế là 10%/năm. giá cả dùng vốn liếng công ty chiếm hữu là 13,4%. Thuế suất thuế TNDN là 20%.

Khi cơ, giá cả dùng vốn liếng trung bình WACC:

Xem thêm: Cách xem chỉ tay đơn giản ai cũng làm được

WACC = 55% x 13,4% + 45% x 10% x (1 – 20%) = 10,97%

Xác quyết định giá cả dùng vốn liếng cổ phần

Chi phí vốn liếng CP là tỷ suất sinh lợi tuy nhiên căn nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng (hoặc yêu thương cầu) lúc mua CP của công ty.

Nguyên tắc căn bạn dạng là rủi ro khủng hoảng của vốn liếng CP càng rộng lớn thì suất sinh lợi tuy nhiên căn nhà góp vốn đầu tư đòi hỏi tiếp tục càng tốt.

Có nhiều cách thức nhằm đo lường giá cả dùng vốn liếng CP.

Mô hình định vị gia sản vốn liếng (CAPM)

Mô hình CAPM thể hiện tại mối quan hệ thân thuộc suất sinh lợi kỳ vọng của một gia sản đối với rủi ro khủng hoảng khối hệ thống của gia sản cơ.

KE = Rf + β x (RM – Rf)

Trong đó:

 • KE: giá cả dùng vốn liếng CP (hay TSSL yên cầu ở trong nhà góp vốn đầu tư so với cổ phiếu).

 • Rf: Tỷ suất sinh lời nói phi rủi ro khủng hoảng (thường được xem bởi Lãi suất trái khoán Chính phủ).

 • RM: Tỷ suất sinh lời nói kỳ vọng của thị ngôi trường.

 • β: Hệ số rủi ro khủng hoảng CP (đo lường đối sánh tương quan thân thuộc sự thay đổi thiên suất sinh lợi của CP doanh nghiệp với suất sinh lợi của hạng mục thị trường).

Ví dụ: Giả sử tỷ trọng phi rủi ro khủng hoảng rf = 5%, thông số β = 0.84, thu nhập thị ngôi trường kỳ vọng là 15%, Lúc đó:

KE = 5% + 0.84 x (15% – 5%) = 13,4%

Lưu ý:

 • Bạn tiếp tục nhìn thấy số liệu lãi vay trái khoán cơ quan chỉ đạo của chính phủ VN những kỳ hạn bên trên trang investing.com

 • Hệ số β của công ty coi bên trên FireAnt.vn

Xác quyết định giá cả dùng nợ vay

Nợ vay mượn là khoản chi phí công ty vay mượn mượn phía bên ngoài và cần thanh toán giao dịch (gốc + lãi) theo gót ngày thỏa thuận hợp tác.

Tiền lãi tuy nhiên công ty trả cho tới khoản vay mượn sẽ tiến hành khấu trừ thuế nên dùng Chi phí dùng nợ vay mượn sau thuế thông thường được để ý rộng lớn.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể dùng nhiều loại trái khoán, những khoản vay mượn với mẫu mã không giống nhau.

Vì thế, giá cả dùng vốn liếng vay mượn là thước đo hiệu suất cao để hiểu được…

Chi phí khoảng tuy nhiên công ty cần trả Lúc kêu gọi 1 đồng nợ vay mượn là bao nhiêu?

Xem thêm: Con dâu... đáo để!

Chi phí dùng nợ vay mượn hùn căn nhà góp vốn đầu tư tưởng tượng ban sơ về rủi ro khủng hoảng của công ty.

Thông thông thường, công ty với cường độ rủi ro khủng hoảng cao hơn nữa thông thường với ngân sách dùng nợ cao hơn nữa.

Chi phí dùng nợ vay mượn được xác lập bằng: KD = Lãi suất vay mượn x (1 – Tax)

BÀI VIẾT NỔI BẬT