Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ – Paris English

Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ

Hôm ni, PARIS ENGLISH tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta cỗ từ vựng Tiếng Anh về vũ trụ. Đó là những hành tinh ranh vô hệ Mặt trời. Tất cả những kể từ đều phải sở hữu phiên âm kèm theo, chúng ta hãy tham khảo kỹ và luyện phân phát âm trở thành giờ đồng hồ từng kể từ thiệt đồ sộ nhé. Đây đó là bước đơn giản nhất lúc học tập Nghe – Nói Tiếng Anh. Cùng lần hiểu nhé!

Từ vựng về những hành tinh ranh vày giờ đồng hồ Anh

 • Venus – /’vi:nɘs/ Kim tinh
 • Comet – /’kɒmɪt/ sao chổi
 • Mercury – /’mɜ:kjɘri/ Thủy tinh
 • Earth – /ɜ:θ/ Trái đất
 • Pluto – /’plu:tɘʊ/ Diêm Vương Tinh
 • Saturn – /’sætɘn/ Thổ tinh
 • Asteroid – /’æstərɔɪd/ đái hành tinh
 • Mars – /mɑ:z/ Hỏa tinh
 • Neptune – /’neptju:n/ Thành Phố Hải Dương Tinh
 • Sun – /sʌn/ Mặt trời
 • Uranus – /’jʊɘrɘnɘs/ Thiên vương vãi tinh
 • Jupiter – /’dʒu:pɪtɘr/ Mộc tinh
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ
 • Orbit – /’ɔ:bit/: Quỹ đạo, cù quanh
 • Star – /stɑ:/: Ngôi sao
 • New moon – /full moon: Trăng non/trăng tròn
 • Asteroid – /’æstərɔid/: Tiểu hành tinh
 • Milky Way – /’milki wei/: Tên của ngoài hành tinh của bọn chúng ta
 • Galaxy – /’gæləksi/: Dải ngân hà
 • Constellation – /,kɔnstə’leiʃn/: Chòm sao
 • Solar/lunar eclipse – /’soulə/’lu:nə i’klips/: Nhật/nguyệt thực
 • Unidentified flying objects (UFOs) – /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/: Vật thể cất cánh ko xác định
 • Comet – /’kɔmit/: Sao chổi

Từ vựng về hệ Mặt trời vày giờ đồng hồ Anh

 • Earth – /ɜːθ/: Trái đất
 • Sun – /sʌn/: Mặt trời
 • Solar eclipse – /ˈsəʊ.ləʳ ɪˈklɪps/: Nhật thực
 • Moon – /muːn/: Mặt trăng
 • Lunar eclipse – /ˈluː.nəʳ ɪˈklɪps/: Nguyệt thực

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ anh về thiên hà khác

 • Aerospace (n): Không lừa lọc vũ trụ
 • Airship (n) – /´ɛə¸ʃip/: Khí cầu
 • Alien (n) – /’eiliən/: Người ngoài hành tinh
 • Assess (v) – /ə’ses/: Đánh giá
 • Asteroid – /ˈæstəroɪd/: Tiểu hành tinh
 • Atmospheric (adj) – /,ætməs’ferik/: Khí quyển
 • Blimp (n) – /blimp/: Khí cầu nhỏ
 • Comet (n) – /´kɔmit/: Sao chổi
 • (Big Dipper) Constellation (n) – /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/: Chòm sao (Chòm Đại Hùng)
 • Cosmos (n) – /´kɔzmɔs/: Vũ trụ
 • Craft (n) – /kɹɑːft/: Phi thuyền
 • Crew (n) – /kɹuː/: Phi hành đoàn
 • Embody (v) –/im’bɔdi/: Hiện thân ái, bao gồm
 • Elemental (adj) –/¸eli´mentl/: Nguyên tố
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ
 • Flying saucer (n): Tàu thiên hà sở hữu dáng vẻ như loại đĩa; đĩa bay
 • Galaxy (n) – /‘gæləksi/: Ngân hà
 • Gravitational (adj) –/¸grævi´teiʃənəl/: Hút, hấp dẫn
 • Hypothesis (n) – /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/: Giả thuyết
 • Intergalactic (adj) – /¸intəgə´læktik/: Tại Một trong những thiên hà
 • Immersion (n) – /i’mə:ʃn/: Sự chìm bóng (biến vô bóng của một hành tinh ranh khác)
 • Illuminated (v) – /i¸lu:mi´neitid/: Chiếu sáng sủa, rọi sáng
 • Inundate (v) – /´inʌn¸deit/: Tràn ngập
 • Jet (n) – /dʒɛt/: Tia, loại, luồng
 • Launch (v) – /lɔ:ntʃ/: Ra đôi mắt, khai trương
 • Lobe (n) – /loʊb/: Thùy sáng
 • Lunar eclipse (v): Nguyệt thực
 • Magnetic (adj) – /mægˈnɛtɪk/: (thuộc) Nam châm, sở hữu tính kể từ, (thuộc) từ
 • Microscope (n) – /ˈmaɪkrəˌskoʊp/: Kính hiển vi
 • Prerequisite (n) – /pri:´rekwizit/: Điều khiếu nại tiên quyết
 • Quasar (n) – /´kweiza:/: Chuẩn tinh
 • Rover (n) – /´rouvə/: Tô bốt thám hiểm
 • Radioactive (adj) – /¸reidiou´æktiv/: Phóng xạ
 • Rocket engine (n): Động cơ thương hiệu lửa
 • Satellite (n) – /‘sætəlait/: Vệ tinh ranh nhân tạo
 • Self-contained (adj): Khép kín, độc lập
 • Sensor (n) – /‘sensə/: Cảm biến
 • Slolar eclipse (v): Nhật thực
 • Spectroscopy (n) – /spek’trɔskəpi/: Quang phổ học
 • Superconducting magnet (n): Nam châm siêu dẫn
 • Superficial (adj) – /ˌsupərˈfɪʃəl/: Thuộc mặt phẳng, bên trên bề mặt
 • Telescope (n) – /’teliskəʊp/: Kính thiên văn
 • The Planets (n): Các hành tinh
 • The Solar System (n): Hệ mặt mày trời
 • Transmutation (n) – /¸trænzmju:´teiʃən/: Sự trả hóa, sự thay đổi đổi
 • Vacuum (n) – /’vækjuəm/: Chân không
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ
Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ

Các khuôn câu nói đến Vũ Trụ và Không Gian

 • Our earth orbits the sun at a tốc độ of about 18.5 miles a second – Trái khu đất của tất cả chúng ta xoay quanh mặt mày trời với véc tơ vận tốc tức thời khoảng chừng 18,5 dặm một giây.
 • The largest Black holes are called “supermassive.” These Black holes have masses that are more phàn nàn 1 million suns together – Hố đen thui lơn nhất được gọi là “hố đen thui siêu nặng nề. Loại hố đen thui này còn có lượng tất tả 1 triệu chuyến mặt mày trời.
 • There he observed the transit of Venus of 1882 and photographed the great comet of that year – Tại cơ ông đang được để ý sao Kim vô năm 1882 và chụp được hình họa sao thanh hao rộng lớn cũng vô năm cơ.
 • The name of our galaxy is the Milky Way – Tên của thiên hà của tất cả chúng ta là Milky Way.
 • Saturn is the sixth planet from the Sun and the most distant that can be seen with the naked eye – Sao Thổ là hành tinh ranh loại 6 tính kể từ mặt mày trời và là hành tinh ranh xa cách nhất nhưng mà rất có thể trông thấy vày đôi mắt thường
 • NOAA are estimating a 90% chance of polar geomagnetic storms when they vì thế arrive sometime today – NOAA đang được dự tính sở hữu 90% thời cơ sẽ sở hữu những trận bão kể từ cho tới vô thời khắc này cơ trong thời gian ngày ngày hôm nay.

Nguồn: Internet

Bạn đang xem: Từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ – Paris English

Như vậy, nội dung bài viết Bộ kể từ vựng Tiếng Anh về Vũ trụ đã được share cho tới chúng ta. Hy vọng, nội dung bài viết nhưng mà trung tâm ra mắt được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho tới những ai đó đã, đang được và tiếp tục học tập giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh đó còn thật nhiều nội dung bài viết về những chủ thể không giống nhau bên trên PARIS ENGLISH, chúng ta cũng có thể truy vấn trang tại đây nhằm học tập giờ đồng hồ Anh thường ngày nhé!

Đăng kí tức thì khóa học tập Tiếng Anh và để được hưởng thụ khóa đào tạo nằm trong nghề giáo bạn dạng xứ với những cách thức học tập khác biệt và văn minh chỉ mất bên trên PARIS ENGLISH nhé!

Các khóa đào tạo Tiếng Anh bên trên Paris English

Khóa Học Anh Văn Mầm Non
Khóa Học Anh Văn Mầm Non

Khóa Học Anh Văn Thiếu Nhi
Khóa Học Anh Văn Thiếu Nhi

Khóa Học Anh Văn Thiếu Niên
Khóa Học Anh Văn Thiếu Niên

Khóa Học Anh Văn Giao Tiếp
Khóa Học Anh Văn Giao Tiếp

Khóa Luyện Thi TOEIC, IELTS, TOEFL IBT
Khóa Luyện Thi TOEIC, IELTS, TOEFL IBT

Các Trụ sở của trung tâm Anh Ngữ Paris English

Trụ sở chính

868 Mai Văn Vĩnh, Quận 7, TP. TP HCM.

089.814.9042

Chi nhánh 1

135A Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP. TP HCM.

089.814.6896

Chi nhánh 2

173 Hùng Vương, Hoà Thành, Tây Ninh.

0276.730.0799

Xem thêm: Cách viết số tiền bằng chữ trong Excel dành cho kế toán

Chi nhánh 3

397 CMT8, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

 0276.730.0899

Chi nhánh 4

230 Tôn Đức Thắng, Phường Phú thuỷ, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

0938.169.133

Chi nhánh 5

 380 Trần Hưng Đạo, Phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

 0934.019.133

Youtube

Trung Tâm Anh ngữ Paris – Chi nhánh Tây Ninh

Xem thêm: [Hướng Dẫn] Cách tính tiết diện dây dẫn chuẩn (2022)

Facebook 

Trung tâm Anh ngữ Paris – Chi nhánh Phan Thiết

Trung tâm Anh ngữ Paris – Chi nhánh Tây Ninh

Hotline

0939.72.77.99

BÀI VIẾT NỔI BẬT