Trung tâm trực thuộc

STT Trung tâm Chức vụ Họ và tên Quyết định
1 Trung tâm Đào tạo ra Thường xuyên Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Lê Thành Bắc (kiêm nhiệm) 4015/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 4270/QĐ-ĐHĐN
2 Trung tâm Phát triển Phần mềm Phó Giám đốc Trung tâm TS. Nguyễn Hà Huy Cường 1729/QĐ-ĐHĐN
3 Trung tâm tin tức - Học liệu và Truyền thông Giám đốc Trung tâm TS. Huỳnh Minh Sơn 3463/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm ThS. Lê Thị Thanh Nhàn 3464/QĐ-ĐHĐN
4 Trung tâm Kiểm toan Chất lượng giáo dục Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Nguyễn Quang Giao  2079/QĐ-ĐHĐN
5
Trung tâm Nghiên cứu giúp, Tư vấn việc thực hiện và du học tập tự động túc Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Dương Minh Quân (kiêm nhiệm) 2210/QĐ-ĐHĐN
6 Trung tâm Nhật Bản Giám đốc Trung tâm TS. Hoàng Hải 2681/QĐ-ĐHĐN
7

Trung tâm Nghiên cứu giúp Quản lý khủng hoảng

Xem thêm: Hai vecto bằng nhau khi nào? Lý thuyết vecto toán 10

Bạn đang xem: Trung tâm trực thuộc

và Khoa học tập an toàn 

Giám đốc Trung tâm TS. Lê Anh Tuấn 303/QĐ-ĐHĐN
8 Trung tâm Y khoa Giám đốc Trung tâm TS.BS. Lê Viết Nho 2479/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm
ThS. BS. Lê Kim Trọng 4115/QĐ-ĐHĐN
9 Trung tâm Thể thao Giám đốc Trung tâm TS. Võ Đình Hợp (kiêm nhiệm) 02/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Trần Văn Huệ 5456/QĐ-ĐHĐN

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Top 50+ Khung Powerpoint Đẹp Nhất

50+ Mẫu Khung Powerpoint Đẹp Nhất. Mặc dù Powerpoint không có tính năng tạo khung như Word, nhưng bạn vẫn có thể làm cho slide của mình nổi bật hơn bằng cách thêm khung hoặc hình nền khung.