3 cấu trúc Used to phổ biến cần nắm khi học tiếng Anh

Cấu trúc Used đồ sộ là một trong cấu tạo đặc biệt thân thuộc với những người học tập giờ đồng hồ Anh và được dùng đặc biệt thông thường xuyên. Người phát âm đơn giản phát hiện cấu tạo này trong số cuộc đối thoại từng ngày, vô phim hình họa và sách vở. Tuy nhiên, vẫn đang còn nhiều người học tập ko cầm dĩ nhiên sau used đồ sộ là gì nhằm dùng nó một cơ hội thành thục.

Key takeaways

Bạn đang xem: 3 cấu trúc Used to phổ biến cần nắm khi học tiếng Anh

3 cấu tạo Used đồ sộ phổ biến:

 • Used đồ sộ V: từng làm cái gi (chỉ hành vi, thói thân quen vô quá khứ).

 • Be used đồ sộ something/V-ing: vẫn thân quen với điều gì/việc gì.

 • Get used đồ sộ something/V-ing: đang được thân quen dần dần với điều gì/việc gì.

Các cấu tạo tương tự với:

 • Used đồ sộ V = Would V.

 • Be used đồ sộ = Be accustomed đồ sộ = Be familiar with.

 • Get used đồ sộ = Get accustomed đồ sộ = Get familiar with.

Used đồ sộ là gì?

Used đồ sộ đem nghĩa giờ đồng hồ Anh làdone or experienced in the past, but no longer done or experienced”. (Đã thực hiện hoặc thưởng thức vô quá khứ tuy nhiên thời điểm hiện tại không thể thực hiện hoặc thưởng thức điều này nữa.)

Used đồ sộ đem nghĩa giờ đồng hồ Việt làđã từng thực hiện gì”. (chỉ hành vi, thói thân quen vô quá khứ.)

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

S + used đồ sộ + V + O

S + didn’t use đồ sộ + V + O

Did + S + use đồ sộ + V + O?

He used đồ sộ go swimming every single day when he was young. (Anh tao từng chuồn bơi lội thường ngày khi anh tao còn nhỏ.) (Hiện bên trên anh tao không thể chuồn bơi lội thường ngày nữa.)

She didn’t use đồ sộ be popular until she starred in the movie. (Cô ấy từng ko có tiếng lắm cho tới Lúc nhập cuộc tập phim tê liệt.) (Hiện bên trên cô ấy vẫn trở thành có tiếng.)

Did he use đồ sộ be a reporter? (Có nên ông ấy từng là một trong phóng viên báo chí không?) (Hiện bên trên ông ấy không thể là phóng viên báo chí nữa.)

Lưu ý: Câu khẳng xác minh sử dụng “used đồ sộ V”, câu phủ lăm le và ngờ vấn sử dụng “use đồ sộ V”.

Công thức Used to

Cấu trúc tương đương: Would + V: tiếp tục làm cái gi (chỉ thói thân quen vô quá khứ).

Ví dụ: My father would buy u a gift every time he returned from business trips. (Bố tiếp tục luôn luôn mua sắm kim cương mang lại tôi mọi khi ông ấy về bên kể từ những chuyến hành trình công tác làm việc.)

= My father used đồ sộ buy u a gift every time he returned from business trips.

Cấu trúc tương tự với Used đồ sộ V

Các công thức Used đồ sộ và cách sử dụng cụ thể

Be used đồ sộ something/V-ing

Nghĩa giờ đồng hồ Anh: familiar with a condition or activity. (Đã thân quen với cùng 1 ĐK hoặc sinh hoạt nào là tê liệt.)

Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đã thân quen với điều gì/việc gì.

Lưu ý:

 • “Be used đồ sộ V-ing” dùng làm chỉ sự trọn vẹn thân quen với việc gì, tức là quy trình thích nghi vẫn kết cổ động.

 • Cấu trúc này rất có thể dùng với các thì ở quá khứ, thời điểm hiện tại và sau này.

Ví dụ: 

 • She wasn’t used đồ sộ being scolded so sánh she cried a lot after their argument. (Cô ấy xa lạ với việc bị mắng nên vẫn khóc thật nhiều sau trận tranh luận hôm tê liệt.) 

 • I’m used đồ sộ the thành phố now and don’t get lost any more. (Tôi vẫn thân quen với TP. Hồ Chí Minh và không thể bị lạc nữa.) 

 • You will soon be used đồ sộ living alone. (Bạn tiếp tục sớm thân quen với việc sinh sống 1 mình thôi.)

Cấu trúc tương đương:

 • Be accustomed đồ sộ something/V-ing (C1): thân quen với  điều gì/việc gì.

  • Ví dụ: I am not accustomed đồ sộ being treated this way. (Tôi xa lạ với việc bị xử thế như vậy này.)

 • Be familiar with something/V-ing (B2): thân quen với điều gì/việc gì.

  • Ví dụ: Once you are familiar with the village, you will realize how beautiful it is. (Khi cậu quen thói với ngôi buôn bản này, cậu tiếp tục nhìn thấy nó đẹp nhất cho tới nhường nhịn nào là.)

Cấu trúc tương tự Be used đồ sộ something/V-ing

Get used đồ sộ V-ing

Nghĩa giờ đồng hồ Anh: becoming familiar with something (Đang trở thành thân quen với điều gì/việc gì).

Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đang dần dần thân quen với điều gì/việc gì.

Lưu ý:

 • “get used đồ sộ V-ing” dùng làm chỉ sự đang được dần dần thân quen với việc gì, tức là quy trình thích nghi đang được ra mắt, ko đạt cho tới sự thân thuộc trọn vẹn như “be used đồ sộ V-ing”.

 • Cấu trúc này rất có thể dùng với những thì ở quá khứ, thời điểm hiện tại và sau này.

Ví dụ: 

 • She only got used đồ sộ living in London after 2 month moving here. (Phải 2 mon sau khoản thời gian cô ấy trả sắp tới cô ấy mới nhất chính thức thân quen dần dần với cuộc sống thường ngày ở London.) (Cô ấy vẫn ko trọn vẹn thân quen với điều này.)

 • He’s getting used đồ sộ the noise now. It made him unable đồ sộ sleep when he first moved in. (Bây giờ anh ấy đang được dần dần thân quen với giờ đồng hồ ồn rồi. Nó từng khiến cho anh ko tài nào là ngủ được Lúc mới nhất trả cho tới phía trên.) (Anh vẫn ko trọn vẹn thân quen với giờ đồng hồ ồn.)

 • This new job is really hard but I'm sure I'll get used đồ sộ it soon. (Công việc mới nhất đặc biệt khó khăn tuy nhiên tôi chắc hẳn rằng tôi sẽ dần dần thân quen với nó sớm thôi.) (Tôi vẫn ko trọn vẹn thân quen với việc làm này.)

Cấu trúc tương đương:

Cấu trúc tương tự Get used đồ sộ V-ing

Tham khảo thêm:

 • Cấu trúc Must | Công thức, cách sử dụng và bài bác luyện vận dụng

 • Manage To V hoặc Ving? Cấu trúc và cơ hội sử dụng

Bài luyện cấu tạo Used to

Bài 1: Chọn đáp án điền vô địa điểm trống

1. I______ all the work by myself although I make mistakes sometimes.

a. am used đồ sộ doing

b. used đồ sộ do

c. get used đồ sộ doing

2. He ______ my cửa hàng one a week, but he doesn't show up any more.

a. was used đồ sộ visiting

b. got used đồ sộ visiting

c. used đồ sộ visit

3. We are surprised đồ sộ see her skills – she ______ when we first met her.

a. didn't use đồ sộ drive

b. got used đồ sộ driving

c. was used đồ sộ driving

4. Because I have đồ sộ commute đồ sộ work every day, I ______ very early.

a. used đồ sộ get up

b. am used đồ sộ getting up

c. get used đồ sộ getting up

Đáp án:

 1. c

Giải thích: “I make mistakes sometime”: thỉnh phảng phất tôi vẫn phạm sai lầm đáng tiếc, tức là kẻ rằng vẫn “đang thực hiện quen” (get used đồ sộ Ving) chứ còn chưa đạt đến mức độ “hoàn toàn thân quen với việc gì” (be used đồ sộ Ving.

 1. c

Giải thích: “he doesn't show up any more”: anh ấy không thể cho tới nữa, tức là hành vi cho tới thăm hỏi (visit) vẫn kết cổ động rồi, không thể xẩy ra nữa. Vậy nên lựa chọn “used đồ sộ visit” .

 1. a

Giải thích: “she didn't use đồ sộ drive when we first met her”: cô ấy từng ko biết tài xế Lúc Shop chúng tôi bắt gặp cô ấy lần thứ nhất. Đó là nguyên do Shop chúng tôi sửng sốt vì thế kĩ năng của cô ấy ấy giờ đây (We were surprised đồ sộ see her skills now).

4. b

Giải thích:

 • “have đồ sộ commute đồ sộ work”: nên dịch chuyển cho tới địa điểm thực hiện, tức hành vi này vẫn đang được xẩy ra ở thời điểm hiện tại, vậy nên ko lựa chọn “used đồ sộ get up”.

 • Trong văn cảnh của câu, người rằng vì vậy dịch chuyển cho tới địa điểm thực hiện thường ngày, vậy tức là sự “quen với dậy sớm” là thói thân quen chứ không cần nên quy trình tập thói quen. Vậy nên lựa chọn “am used đồ sộ getting up”.

Bài 2: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi

1. She is becoming accustomed đồ sộ the cold weather now. (getting)

2. He is richer than vãn he was. (used)

3. I can vì thế it on my own now. (used)

4. It took her 3 years đồ sộ be fine with the noise. (was)

5. I am a doctor so sánh I can recognize such symptoms. (used)

Đáp án:

 1. She is getting used to/accustomed to/familiar with the cold weather now.

 2. He is richer than vãn he used to be.

 3. I am used đồ sộ doing it on my own now.

 4. She was used đồ sộ the noise after 3 years.

 5. I am a doctor so sánh I am used đồ sộ such symptoms.

Qua nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người học tập rất có thể cầm được những tình huống dùng Used đồ sộ, cũng tựa như những cấu trúc Used to thông thường sử dụng vô câu. Ba cấu tạo Used to, Be used toGet used to đem những Điểm sáng và mục tiêu không giống nhau, người học tập hãy ôn luyện kỹ năng này thông thường xuyên nhằm ghi lưu giữ lâu và dùng phù phù hợp với văn cảnh.

Xem thêm: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

Tài liệu tham lam khảo:

 1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/used-to

 2. https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/used-to-infinitive-and-be-or-get-used-to-ing

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thành phần hoạt tính – active ingredients là gì?

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính có thể tạo nên sự khác biệt trong việc chăm sóc làn da của bạn. Nhưng những thành phần như thế nào được xem là hoạt tính, chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Thuật ngữ “thành phần hoạt tính” được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực chăm sóc da, nhưng trong nhiều trường