Phát triển của cơ thể động vật bao gồm:

Phát triển của khung người động vật hoang dã bao gồm:

Phát triển của khung người động vật hoang dã bao gồm:

Bạn đang xem: Phát triển của cơ thể động vật bao gồm:

A. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và đột biến hình dáng những phòng ban và khung người.

B. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và phân hoá tế bào.

Xem thêm: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)

C. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển, phân hoá tế bào và đột biến hình dáng những phòng ban và khung người.

Xem thêm: Màu xanh dương là gì? Ý nghĩa màu xanh dương trong cuộc sống

D. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phân hoá tế bào và đột biến hình dáng những phòng ban và khung người.

Đáp án C

Phát triển của khung người động vật hoang dã là quy trình biến hóa bao hàm phát triển, phân hóa tế bào và đột biến hình dáng cơ thể
Ví dụ: Nòng nọc rộng lớn, đứt đuôi và trở nên ếch con

BÀI VIẾT NỔI BẬT