Cấu trúc CÂU MỆNH LỆNH trong tiếng Anh không thể đơn giản hơn

Cấu trúc câu mệnh lệnh vô giờ đồng hồ Anh thông thường được dùng nhằm đòi hỏi, ý kiến đề xuất hoặc sai khiến cho. hầu hết người khuyết điểm tưởng rằng, công ty ngữ câu mệnh lệnh nhắm tới thông thường là you và thông thường đem please ở cuối câu. Nhưng thực đi ra, câu mệnh lệnh đa dạng và phong phú nhiều hơn thế như vậy. Hãy nằm trong Ms Hoa Giao Tiếp lần hiểu nhé!

I. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ NHẤT

Bạn đang xem: Cấu trúc CÂU MỆNH LỆNH trong tiếng Anh không thể đơn giản hơn

1. Ý nghĩa

Câu mệnh lệnh với thứ bực nhất được dùng để làm thuyết phục người nghe triển khai một hành vi gì cơ nằm trong người phát biểu hoặc để lấy đi ra một khêu ý.

Với thứ bực nhất, Khi dùng câu mệnh lệnh tao tiếp tục người sử dụng cấu tạo Let’s…

2. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Let us (Let’s) + V - infinitive

Câu phủ định

Let us (Let’s) + not + V - infinitive

 

➥ Ví dụ:

 • Let us travel to tát Thailand this summer

 • Let’s not be alarmed by rumours

3. Lưu ý

Trong giờ đồng hồ Anh thân thương từng ngày, tao rất có thể dùng DO NOT LET’S (DON’T LET’S) thay cho cho tới LET’S NOT.

➥ Ví dụ:

 • Let's not be alarmed by rumors

 • Don't let's be alarmed by rumors

II. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ HAI

1. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Câu phủ định

Do + not + V - infinitive

2. Ví dụ

 • Hurry up!

 • Stop

 • Don’t scare

 • Don’t think about him

3. Lưu ý

a/ Trong câu mệnh lệnh với thứ bực nhị, công ty ngữ không nhiều được nhắc đến tuy nhiên rất có thể gắn một danh từ lúc cuối cụm kể từ.

➥ Ví dụ:

 • Be quite, baby

b/ Đại kể từ “YOU” tuy rằng không nhiều được dùng tuy nhiên nó vẫn xuất hiện nay nhằm thể hiện nay thái chừng tục tằn.

➥ Ví dụ: 

 • You go in, I’ll wait

cau-menh-lenh-trong-tieng-anh

 

III. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ BA

Câu mệnh lệnh với thứ bực tía, tất cả chúng ta hay sử dụng cấu truc  Let…

1. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Let + Object + V – infinitive

Câu phủ định

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ tranh đề tài phong cảnh làng quê Việt Nam đơn giản của học sinh cấp 2

Let + Object + not + V – infinitive

➥ Ví dụ:

 • Let him play football

 • Let her not come home

2. Lưu ý

Hiện ni, người tao hay sử dụng cơ hội phát biểu thông thườn rộng lớn cơ là:

Với câu khẳng định:

S + be + to tát V – infinitive/ must V – infinitive

Với câu phủ định:

S + be +  not to tát V – infinitive/ must not V – infinitive

IV. BÀI TẬP VỚI CÂU MỆNH LỆNH

1. Teacher: ___________

Students: Thank you, teacher

A. Stand up

B. Sit down

➨ Đáp án: B 

2. Don’t ___________ late for event

A. Be

B. Being

 ➨ Đáp án: A

3. Please ___________ more loudly

A. Talk

B. Taking

➨ Đáp án: A

4. If you have any questions, please  ___________ your hand

A. Raising

B. Raise

➨ Đáp án: B

5. ___________ your music, please. It’s a little noisy

A. Turn on

B. Turn off

➨ Đáp án: B

Xem thêm: Những quốc gia nhỏ nhất thế giới

Để rất có thể thông thuộc tiếp xúc giờ đồng hồ Anh không riêng gì những câu mệnh lệnh, chúng ta cũng có thể nhập cuộc những lớp học tập của Ms Hoa Giao Tiếp. Với cách thức học tập khác biệt, chắc chắn rằng các bạn sẽ dần dần tạo hình kĩ năng tiếp xúc giờ đồng hồ Anh theo đuổi hành động tự nhiên đương nhiên nhất.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thành phần hoạt tính – active ingredients là gì?

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính có thể tạo nên sự khác biệt trong việc chăm sóc làn da của bạn. Nhưng những thành phần như thế nào được xem là hoạt tính, chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Thuật ngữ “thành phần hoạt tính” được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực chăm sóc da, nhưng trong nhiều trường