Bài 15: Hàm IF trong Excel

Hàm IF nhập Excel là một hàm ĐK được dùng tương đối nhiều. Dưới đó là những điều chúng ta cần phải biết về mệnh lệnh If nhập Excel.

Hàm IF nhập Excel là hàm Excel cơ bạn dạng và được dùng nhiều nhập bảng tài liệu Excel nhằm đo đếm số liệu. Hàm IF nhập Excel với đặc điểm đánh giá một ĐK và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK được thỏa mãn nhu cầu, hoặc trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK bại ko được thỏa mãn nhu cầu. Bài ghi chép sau đây tiếp tục chỉ dẫn độc giả cách sử dụng hàm IF nhập Excel.

Bạn đang xem: Bài 15: Hàm IF trong Excel

1. Công thức hàm IF nhập Excel

Hàm IF nhập Excel với cú pháp thực hiện:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).

Trong đó:

  • Logical_test: Biểu thức ĐK.
  • Value if true: Giá trị trả về nếu như ĐK trúng.
  • Value if false: Giá trị trả về nếu như ĐK sai.

Lưu ý về hàm IF nhập Excel:

  • Nếu value_if_true bị bỏ lỡ nhập công thức IF thì hàm IF tiếp tục trả về thành phẩm là 0 nếu như ĐK chủ yếu được thỏa mãn nhu cầu.
  • Nếu như value_if_false bị bỏ lỡ thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm FALSE.
  • Nếu mong muốn những công thức Excel hiện thị lên những độ quý hiếm logic như TRUE hoặc FALSE Lúc một ĐK chắc chắn được vừa lòng thì chúng ta nên gõ TRUE nhập dù thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền nhập là FALSE hoặc nhằm rỗng.

2. Ví dụ dùng hàm IF nhập Excel

Chúng tao tiếp tục tiến hành với bảng điểm sau đây của học viên với tổng điểm 3 môn và đòi hỏi nhập thành phẩm đỗ hoặc trượt theo đòi từng ĐK.

Bảng điểm học tập sinh

2.1. Hàm IF cơ bản

Ví dụ 1:

Theo bảng này nếu học viên với tổng điểm 3 môn rộng lớn trăng tròn điểm trở lên trên sẽ có được thành phẩm đỗ, nếu như học viên nào là bên dưới trăng tròn điểm thì trượt.

Chúng tao sẽ có được công thức tính là = If(F2>20,”Đỗ”,”Trượt”) rồi nhấn Enter nhằm hiển thị thành phẩm.

Hàm If 1 ĐK

Lúc này các bạn sẽ trông thấy dù thành phẩm hiển thị Đỗ. Chúng tao chỉ việc fill thành phẩm dù thứ nhất xuống những dù sót lại là được.

Kết ngược hàm If 1 ĐK

Ví dụ 2:

Cũng nhập bảng đo đếm, điền thành phẩm nếu tổng điểm học viên to hơn 15 điểm và không tồn tại điểm nào là bên dưới 0 điểm thì xếp thành phẩm đỗ.

Chúng tao nhập công thức sau đây rồi nhấn nút Enter nhằm tiến hành.

= If(And(F2>15,C2<>0,D2<>0,E2<>0),”Đỗ”,”Trượt”)

Hàm if cơ bản

Ngay tiếp sau đó chúng ta cũng tiếp tục thấy hiển thị thành phẩm ở dù vẫn nhập công thức. Chúng tao chỉ việc kéo dù thành phẩm thứ nhất xuống những dù sót lại nhằm điền đỗ hoặc trượt là được.

Ví dụ hàm If

2.2 Hàm IF lồng nhau

Ví dụ 1: Hàm IF & AND nhập Excel

Hàm IF lồng nhau này đó là phối kết hợp AND là lúc các bạn sẽ nên xét phối kết hợp thêm thắt nhiều ĐK thể hiện đồng thời thì mới có thể đã có được thành phẩm. Khi bại tất cả chúng ta cần thiết ghép nhiều hàm IF nhập và một công thức.

Trong bảng tài liệu sau đây, tất cả chúng ta sẽ xếp loại học tập sinh phụ thuộc vào điểm khoảng 3 môn tuy nhiên học viên đạt được với những ĐK gồm:

  • Nếu điểm khoảng to hơn hoặc vì thế 8.5 tiếp tục xếp loại học tập lực chất lượng.
  • Nếu điểm khoảng to hơn hoặc vì thế 6.5 và nhỏ rộng lớn 8.5 xếp học tập lực khá.
  • Nếu điểm khoảng to hơn hoặc vì thế 5 và nhỏ rộng lớn 6.5 xếp học tập lực khoảng.
  • Còn lại nếu như điểm khoảng nhỏ rộng lớn 5 xếp học tập lực yếu đuối.

Ví dụ hàm If & and

Xem thêm: 5.1. Giá trị riêng, vector riêng của ma trận

Chúng tao sẽ có được công thức như sau đây rồi nhấn Enter.

=IF(E2>=8.5,"Giỏi",IF(AND(E2>=6.5,E2<8.5),"Khá",IF(AND(E2>=5,E2<6.5),"Trung bình","Yếu")))

Công thức hàm If & and

Ngay ngay tức khắc các bạn sẽ có được thành phẩm xếp loại. Chúng tao chỉ việc kéo dù thành phẩm thứ nhất xuống những dù sót lại.

Kết ngược hàm If & and

Ví dụ 2: Hàm IF & OR nhập Excel

Chúng tao với bảng ví dụ sau đây với 2 cột điểm của học viên và thành phẩm xếp loại đạt hoặc trượt nếu như điểm 1 của học viên to hơn hoặc vì thế trăng tròn hoặc điểm 2 vì thế hoặc to hơn 25.

Kết ngược hàm If & or

Chúng tao với công thức sau đây rồi nhấn Enter.

=IF((OR(B2>=20, C2>=25)), “Đỗ”,“Trượt”)

Công thức hàm If & or

Kết ngược các bạn sẽ có được xếp loại của học viên thứ nhất và chỉ việc kéo xuống dù bên dưới là được.

Kết ngược hàm If & or

Ví dụ 3: Hàm IF phối kết hợp AND và OR nhập Excel

Chúng tao với bảng nhân viên cấp dưới sau đây với đòi hỏi điền những nấc thưởng không giống nhau. Nếu nhân viên nữ giới nằm trong chống Hành chủ yếu hoặc Kế toán sẽ tiến hành thưởng 700.000đ, những trường phù hợp không giống thưởng 500.000đ.

Kết ngược hàm If & and & or

Chúng tao sẽ có được công thức như sau đây rồi nhấn Enter.

=If(and(or(B2= “Hành chính”,B2= “Kế toán”), C2= “Nữ”), 700,500)

Công thức hàm If & and & or

Kết ngược các bạn sẽ với tức thì số chi phí thưởng cho những nhân viên cấp dưới theo đòi từng đòi hỏi tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn nêu đi ra.

Kết ngược hàm If & and & or

Cách sửa lỗi hàm IF nhập Microsoft Excel

Trong một số trong những tình huống, lỗi chúng ta bắt gặp nên thông thường vì thế vẫn dùng hàm IF sai cơ hội, rất có thể đột biến kể từ công thức hoặc dù tham lam chiếu.

Xem thêm: NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ H2O.

Điều thứ nhất chúng ta nên thực hiện là đáp ứng vẫn ghi chép hàm trúng cấu hình, bao hàm cả vết câu. Bên cạnh đó, yếu tố cũng có thể có kỹ năng đột biến kể từ những hàm lồng nhau với IF. Chìa khóa ở đó là làm rõ hàm tuy nhiên chúng ta đang được dùng để làm ko ghi chép sai hoặc nhập độ quý hiếm ko hợp thức.

Dưới đó là 4 lỗi thông dụng khi sử dụng hàm IF:

LỗiMô tả
#DIV/0!Công thức của công ty đang được cố phân tách một độ quý hiếm mang lại 0.
#VALUE!Bạn vẫn nhập sai loại tài liệu nhập công thức. Ví dụ. công thức nên chứa chấp số, tuy nhiên chúng ta lại người sử dụng text.
#REF!Các dù tham lam chiếu hoặc dù công thức đang được dịch chuyển. Các tham lam chiếu nhập công thức không thể tồn bên trên.
#NAME?Bạn vẫn nhập sai thương hiệu hàm nhập công thức.

Bạn chỉ việc xác lập được lỗi sai ở đâu khi sử dụng hàm IF nhập Excel là rất có thể sửa nó được dễ dàng và đơn giản.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hướng dẫn cách xem chỉ tay nam nữ đơn giản tại nhà

Xem chỉ tay là một trong những môn bói toán phổ biến nhất trên thế giới. Bằng cách quan sát các đường chỉ tay trên bàn tay, người xem bói có thể đoán biết được vận mệnh của một người, bao gồm sức khỏe, tài lộc, tình duyên, sự nghiệp,...