Danh sách các kỷ lục thế giới về xoay Rubik nhanh nhất (đến tháng 03/2024)

Danh sách những kỷ lục toàn cầu về xoay Rubik sớm nhất (đến mon 03/2024)

Từ khi thành lập và hoạt động cho tới ni, Rubik càng ngày càng trở thành có tiếng và thịnh hành, phát triển thành một trong mỗi trò nghịch ngợm được nghịch ngợm tối đa bên trên toàn cầu. Các đổi thay thể Rubik và những cách thức giải liên tiếp thành lập và hoạt động. Những kỉ lục xoay Rubik liên tiếp bị đánh tan thường niên. Cùng Thủ thuật nghịch ngợm điểm qua chuyện list những kỉ lục toàn cầu về xoay Rubik sớm nhất, tính cho tới mon 03/2024 nhé !

1. Kỉ lục giải Rubik 3x3

Kỉ lục giải Rubik 3x3 0

Giải Rubik 3x3 thông thường

-  Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 3.13s

Tại sự kiện: Pride in Long Beach 2023

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Yiheng Wang (王艺衡). Người Trung Quốc

Kỷ lục: 4.48s

Thời gian ngoan những lượt quay:  4.72    4.72    3.99    (3.95)    (5.99)

Tại sự kiện:   Mofunland Cruise Open 2023       

  Xem thêm: Feliks Zemdegs - Huyền thoại Cuber thế giới 

Kỉ lục giải Rubik 3x3 1

Giải Rubik 3x3 - Bịt đôi mắt / BLD

- Theo một lượt quay

Người xác lập:     Tommy Cherry. Người Mỹ

Kỷ lục: 12.00s

Tại sự kiện:  Triton Tricubealon 2024

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Tommy Cherry . Người Mỹ

Kỷ lục: 14.15s

Thời gian ngoan những lượt quay: 14.07    13.98    14.39

Tại sự kiện: Rubik's WCA World Championship 2023 

Kỉ lục giải Rubik 3x3 2

Giải Rubik 3x3 FMC - Tối ưu

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Sebastiano Tronto. Người Italy

Kỷ lục: 16

Tại sự kiện: FMC 2019

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Wong Chong Wen (黄崇文)     Người Singapore.

Kỷ lục: 20.00

Thời gian ngoan những lượt quay:  20    21    19    

Tại sự kiện: FMC Johor Bahru 2023

Kỉ lục giải Rubik 3x3 3

Giải Rubik 3x3 - Một tay/ One-handed

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 6.20

Tại sự kiện: Marshall Middle Slice 2022   

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Patrick Ponce. Người Mỹ

Kỷ lục: 8.65s

Thời gian ngoan những lượt quay: 8.86    9.11    (7.77)    7.98    (10.81)

Tại sự kiện: Stevenage Spring 2022  

Kỉ lục giải Rubik 3x3 4

Giải Rubik 3x3 - phẳng chân / With Feet

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Mohammed Aiman Koli. Người nén Độ

Kỷ lục: 15.56s

Tại sự kiện: VJTI Mumbai Cube Open 2019

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Lim Hung. Người Malaysia

Kỷ lục: 19.90s

Thời gian ngoan những lượt quay: 17.88s ; 36.12s ; 18.98; 21.01s ; 19.72s

Tại sự kiện: Medan 10th Anniversary 2019

Kỉ lục giải Rubik 3x3 5

Giải Rubik 3x3 - đa phần Rubik - Bịt mắt/ MBLD

Người xác lập: Graham Siggins. Người Mỹ

Kỷ lục: 62/65 57:47

Tại sự kiện: Blind Is Back LA 2022   

Xem thêm: Cách giải Rubik 3x3x3

2. Kỉ lục giải Rubik 2x2

Kỉ lục giải Rubik 2x2 0

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Teodor Zajder   . Người Ba Lan

Kỷ lục: 0.43s

Tại sự kiện: Warsaw Cube Masters 2023    

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Zayn Khanani. Người Mỹ

Kỷ lục: 0.92s

Thời gian ngoan những lượt quay:  0.84    (2.69)    (0.71)    1.04   0.88

Tại sự kiện: New-Cumberland County 2024    

Xem thêm: Cách giải Rubik 2x2

3. Kỉ lục giải Rubik 4x4

Kỉ lục giải Rubik 4x4 0

Giải Rubik 4x4 - Thông thường

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 16.79s

Tại sự kiện: Bay Area Speedcubin' 29 PM 2022    

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 19.38s

Thời gian ngoan những lượt quay:  (17.60)    18.49    19.37    (23.80)    trăng tròn.28     

Tại sự kiện:  Arizona Speedcubing Spring 2023    

Kỉ lục giải Rubik 4x4 1

Giải Rubik 4x4 - Bịt mắt

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Stanley Chapel. Người Mỹ

Kỷ lục: 51.96s

Tại sự kiện: 4BLD in a Madison Hall 2023  

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Stanley Chapel. Người Mỹ

Kỷ lục: 1'08.76s

Thời gian ngoan những lượt quay: 1:02.51s ; 1:14.50s ; 1:09.72s ; 

Tại sự kiện:  Michigan Cubing Club Epsilon 2019

Xem thêm: Cách giải Rubik 4x4x4

4. Kỉ lục giải Rubik 5x5

Giải Rubik 5x5 - Thông thường

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 32.52s

Xem thêm: Bảng xếp hạng dân số thế giới

Tại sự kiện: DFW Megacomp 2024      

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập:     Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 35.94s

Thời gian ngoan những lượt quay:  37.37    35.13    35.32    (32.60)    (40.31)

Tại sự kiện:  UCSD Winter 2023     

Giải Rubik 5x5 - Bịt mắt

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Stanley Chapel. Người Mỹ

Kỷ lục: 2:04.41

Tại sự kiện: Virginia Championship 2023   

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Stanley Chapel. Người Mỹ

Kỷ lục: 2'27.63s

Thời gian ngoan những lượt quay: 2'32.48s ; 2'28.80s ; 2'21.62s

Tại sự kiện: Michigan Cubing Club Epsilon 2019

Xem thêm: Cách giải Rubik 5x5x5

5. Kỉ lục giải Rubik 6x6

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 59.74s

Tại sự kiện: CubingUSA Southeast Championship 2022    

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập:     Seung Hyuk Nahm (남승혁). Người Hàn Quốc

Kỷ lục: 1:06.46

Thời gian ngoan những lượt quay:     1:08.52    1:02.67    1:08.18    

Tại sự kiện: Daegu Cold Winter 2024

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội giải V-Cube 6 hoặc Rubik 6x6

6. Kỉ lục giải Rubik 7x7

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 1:35.68

Tại sự kiện: Marshall Cubing September 2022

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 1:41.78

Thời gian ngoan những lượt quay:     1:41.02    1:40.69    1:43.63    

Tại sự kiện: University Heights Cubing Winter 2024    

7. Kỉ lục giải khối Megaminx

Kỉ lục giải khối Megaminx 0

- Theo một lượt quay

Người xác lập:     Leandro Martín López. Người Argentina

Kỷ lục: 24.12s

Tại sự kiện:  Río Cuarto al Cubo 2023       

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập:     Leandro Martín López. Người Argentina

Kỷ lục: 26.84s

Thời gian ngoan những lượt quay: (25.22)    26.31    26.55    27.67    (28.15)

Tại sự kiện:  Nacionales Argentinas 2023

Xem thêm: Cách giải Rubik Megaminx

8. Kỉ lục giải khối Skewb

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Carter Kucala    . Người Mỹ

Kỷ lục: 0.75s

Tại sự kiện:  Going Fast in Grandview 2024      

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Carter Kucala  . Người Mỹ

Kỷ lục: 1.53

Thời gian ngoan những lượt quay:  1.89    (1.14)    1.55    1.14    (4.15)

Tại sự kiện:  Canadian Championship 2023

Xem thêm: Cách giải Rubik Skewb Cube

9. Kỉ lục giải khối Pyraminx

Kỉ lục giải khối Pyraminx 0

- Theo một lượt quay

Người xác lập:  Simon Kellum . Người Mỹ

Kỷ lục: 0.73s

Tại sự kiện:  Middleton Meetup Thursday 2023    

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Lingkun Jiang (姜凌坤)    . Người Trung Quốc

Kỷ lục: 1.43s

Thời gian ngoan những lượt quay:  1.67    1.34    (1.72)    (1.29)    1.29

Tại sự kiện:   Hangzhou Spring 2024

Xem tăng : Cách giải Rubik tam giác

10. Kỉ lục giải khối  Square-1

Kỉ lục giải khối  Square-1 0

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Ryan Pilat. Người Mỹ

Kỷ lục: 3.41

Tại sự kiện: Wichita Family ArtVenture 2024 

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập:  Max Siauw. Người Mỹ

Kỷ lục: 4.91s

Thời gian ngoan những lượt quay:     5.32    4.60    (6.26)    4.80    (4.58)

Tại sự kiện: Stumptown Speedcubing Summer 2023

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội giải Square -1 

11. Kỉ lục giải Clock

Kỉ lục giải Clock 0

- Theo một lượt quay

Người xác lập:    Neil Gour. Người nén Độ

Kỷ lục: 2.54

Tại sự kiện: Side Events Bangalore Jan 2024       

- Theo khoảng những lượt quay

Người xác lập: Niklas Aasen Eliasson    . Người Na Uy

Kỷ lục: 3.13

Thời gian ngoan những lượt quay:  (3.95)    3.15    3.09    3.15    (3.08)

Tại sự kiện: Uppsalaligan 2: Leap - 2024

539 lượt thích, 70 lượt ko thích

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Con dâu... đáo để!

Ngay từ lần đầu tiên chính thức về làm dâu, Huyền biết giá trị của 'lời chào cao hơn mâm cỗ', nên khi bà con đến chơi rất đông, để không bị chào sai, Huyền đứng sau lưng mẹ chồng, cứ người nào vào đến ngõ, nghe mẹ chồng nhắc tên, chức danh trong dòng tộc, Huyền cứ thế mà chào.