iPhone 13 Series - iPhone 13 - 13 Pro - 13 ProMax

1.100.000

Bạn đang xem: iPhone 13 Series - iPhone 13 - 13 Pro - 13 ProMax

1.900.000

1.200.000

1.200.000

2.000.000

1.800.000

1.400.000

1.700.000

2.400.000

1.400.000

3.200.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.400.000

1.000.000

2.000.000

Xem thêm: Bánh sinh nhật icon cô gái đẹp

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều dòng điện chạy trong ống dây. chiều đường sức từ của thanh nam châm. chiều đường sức từ của dòng điện chạy trong dây

Tại sao ký họa lại quan trọng?

Ký họa sâu hay còn gọi là ký họa thâm diễn. Phương pháp này sẽ tập trung đi sâu và miêu tả đối tượng một cách chi tiết, tỉ mỉ các chi tiết của đối tượng, điểm khác biệt của ký họa thâm diễn với ký họa nghiên cứu đó là giá trị nghệ thuật mà ký họa thâm diễn mang lại cao hơn.