Bật mí mẹo phát âm ed giúp bạn dễ nhớ khi học tiếng Anh

Động kể từ Lúc phân tách ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ trả thành thông thường đạt thêm đuôi -ed. Tuy nhiên, quy tắc vạc âm ed nhập giờ Anh thông thường khiến cho người học tập dễ dàng lầm lẫn và khó khăn ghi nhớ vì như thế nó được vạc âm theo đòi tía cơ hội không giống nhau. Vậy đâu là những mẹo vạc âm ed dễ dàng ghi nhớ, đơn giản và giản dị và hiệu quả? Mời các bạn xem thêm nội dung bài viết tại đây.

Tổng quan liêu cơ hội vạc âm ed nhập giờ Anh

Trước Lúc lần hiểu mẹo vạc âm đuôi -ed dễ dàng ghi nhớ, bạn phải biết âm hữu thanh và âm vô thanh là gì.

Bạn đang xem: Bật mí mẹo phát âm ed giúp bạn dễ nhớ khi học tiếng Anh

Trong giờ Anh, đem 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh.

1. Phụ âm hữu thanh

Phụ âm hữu thanh là những âm Lúc thưa tương đối thở xuất phát điểm từ họng, Lúc trải qua thanh quản lí khiến cho thanh quản lí rung rinh rồi mới mẻ cho tới lưỡi, răng và ra phía bên ngoài. Để nhận ra âm hữu thanh, Lúc thưa, các bạn bịa đặt ngón tay trước trong cổ họng tiếp tục cảm biến trong cổ họng rung rinh rõ rệt rệt.

Các phụ âm hữu thanh nhập giờ Anh bao gồm /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

2. Âm vô thanh

Khác với âm hữu thanh, âm vô thanh Lúc được vạc âm thì tương đối tiếp tục nhảy đi ra kể từ mồm (không cần kể từ cổ họng) như giờ bão. Để xác lập âm vô thanh, các bạn hãy bịa đặt ngón tay cơ hội mồm 5cm và vạc âm /k/ sẽ sở hữu giờ bão rõ rệt rệt.

9 phụ âm vô thanh nhập giờ Anh gồm /p/, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/.

>>> Xem thêm: 7 quy tắc dùng trọng âm giờ Anh đơn giản và giản dị – dễ dàng ghi nhớ – hiệu suất cao cao

Các mẹo vạc âm ed nhập giờ Anh.

Mẹo vạc âm ed: 3 cơ hội phân biệt vạc âm ed

Sau khi chúng ta vẫn nắm rõ sự khác lạ thân mật âm vô thanh và âm hữu thanh, hãy nằm trong lần hiểu những quy tắc vạc âm và phân biệt ed.

Có 3 cơ hội vạc âm ed nhập giờ Anh: /id/, /t/, /d/

1. Mẹo vạc âm đuôi ed là /id/

Với những động kể từ kết đốc bởi vì phụ âm /t//d/ thì Lúc tăng -ed nhập tiếp tục vạc âm là /id/.

Ví dụ:

• bat /bæt/ → batted /bætɪd/: tấn công, nháy mắt

• knit /nɪt/ → knitted /nɪtɪd/: nối chặt, links chặt chẽ

• flood /flʌd/ → flooded / flʌdɪd/: tràn trề, tràn ngập

• guide /gaɪd/ → guided /gaɪdɪd/: phía dẫn

Lưu ý: Đối với tính kể từ đem đuôi -ed, mặc dù phụ âm cuối của tính kể từ là gì rồi cũng đều được vạc âm là /id/.

Ví dụ:

• An aged man /´eidʒid/: Một người nam nhi rộng lớn tuổi

• A blessed nuisance /´blesid/: Một nguyệt lão phiền toái may mắn

• A dogged persistence /´dɔgid/: Sự kiên trì bền bỉ

3 cơ hội vạc âm ed nên biết.

2. Mẹo vạc âm đuôi ed là /t/

Một trong mỗi mẹo ghi nhớ cơ hội vạc âm đuôi -ed là /t/ là phụ thuộc phụ âm cuối của động kể từ. Với những động kể từ kết đốc là phụ âm vô thanh như /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ thì Lúc tăng đuôi “ed” nhập sẽ tiến hành vạc âm là /t/.

Ví dụ:

• stop /stɑːp/ → stopped /stɑːpt/: giới hạn lại

• access /ækˌsɛs/ → accessed /ækˌsɛst/: truy cập

• huff /hʌf/ → huffed /hʌft/: nổi rét mướt với ai

• wash /wɑːʃ/ → washed /wɑːʃt/: giặt, rửa

• kiss /kɪs/ → kissed /kɪst/: hôn

• wink /wɪŋk/ → winked /wɪŋkt/: nháy mắt

3. Mẹo vạc âm đuôi ed là /d/

Trừ những tình huống vạc âm như bên trên thì những động kể từ sót lại Lúc tăng -ed nhập tiếp tục vạc âm trở thành /d/.

Ví dụ:

• rue /ruː/ → rued / ruːd/: hối hận hận, ăn năn

• clean /kliːn/ → cleaned / kliːnd/: thực hiện sạch

• flow /floʊ/ → flowed / floʊd/: chảy, ùa cho tới, tràn đầy

• hog /hɑːg/ → hogged / hɑːgd/: hạn chế ngắn ngủi, hạn chế xén

• amuse /əˈmjuːz/ → amused / əˈmjuːzd/: thực hiện khôi hài, thực hiện mang lại quí thú

• Điện thoại tư vấn /kɑːl/ → called / kɑːld/: gọi

>>> Xem thêm: Cách vạc âm s, es cực kỳ chuẩn chỉnh giúp đỡ bạn thoải mái tự tin thưa giờ Anh trôi chảy

Những động kể từ đem quy tắc.

Các tình huống vạc âm ed đặc trưng, không tuân theo quy tắc

Bên cạnh 3 mẹo vạc âm đuôi -ed phía trên, cũng có thể có một vài tình huống vạc âm ed không tuân theo quy tắc:

• Naked /ˈneɪkɪd/: khỏa thân

• Wicked /ˈwɪkɪd/: gian giảo trá

• Beloved /bɪˈlʌvd/: yêu thương quý

• Sacred /ˈseɪkrɪd/: linh liêng

• Hatred /ˈheɪtrɪd/: căm ghét

• Wretched /ˈretʃɪd/: khốn khổ

• Rugged /ˈrʌɡɪd/: lởm chởm

• Ragged /ˈræɡɪd/: rách nát rưới

• Dogged /ˈdɒɡɪd/: kiên cường

• Learned /lɜːnd/: học

• Blessed /ˈblesɪd/: may mắn

• Blessed /ˈblest/: ban phước lành

• Cursed /kɜːst/: nguyền rủa

• Cursed /ˈkɜːsɪd/: xứng đáng ghét

• Crabbed /ˈkræbɪd/: chữ nhỏ khó khăn đọc

• Crabbed /kræbd/: càu nhàu

• Crooked /ˈkrʊkɪd/: xoắn

• Crooked /ˈkrʊkt/: lừa đảo

• Used /juːst/: quen

• Used /juːsd/: sử dụng

• Aged /ˈeɪdʒɪd/ : rộng lớn tuổi

Phát âm chất lượng thoải mái tự tin tiếp xúc.

Mẹo vạc âm đuôi -ed dễ dàng nhớ

Thực tế, những quy tắc phân biệt vạc âm ed cực kỳ khó khăn ghi nhớ cho tất cả những người phát âm. Trong tía cơ hội phát âm ed nhập giờ Anh, thì cơ hội vạc âm /id/ là dễ dàng ghi nhớ nhất và 2 cơ hội sót lại thông thường khiến cho lầm lẫn cho tất cả những người học tập. Do cơ, để giúp đỡ các bạn dễ dàng ghi ghi nhớ rộng lớn, ILA tiếp tục khêu cho chính mình cơ hội vạc âm ed bởi vì câu thần chú sau:

• Phát âm /id/ Lúc động kể từ kết đốc bởi vì âm /t/, /d/: bạn phải ghi nhớ câu thần chú “tiền đô”.

• Phát âm /t/ Lúc động kể từ kết đốc bởi vì âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /θ/: cơ hội vạc âm ed này được ghi nhớ bởi vì câu thần chú “khi lịch sự sông cần ngóng thu phí”.

• Phát âm /d/ mang lại những âm sót lại.

>>> Xem thêm: Bật mí 11 cơ hội học tập thưa giờ Anh như người phiên bản xứ

Các bài xích tập dượt vạc âm ed

Sau khi chúng ta vẫn nắm rõ các mẹo ghi nhớ cơ hội vạc âm đuôi ed, chào các bạn test đánh giá kỹ năng và kiến thức của tôi qua quýt bài xích tập dượt vạc âm ed sau:

Bài tập dượt 1:

Chọn kể từ đem cơ hội vạc âm “ed” không giống với những kể từ còn lại

1. A. arrived B. believed C. received D. hoped

2. A. opened B. knocked C. played D. occurred

3. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled

4. A. dimmed B. traveled C. passed D. stirred

5. A. tipped B. begged C. quarreled D. carried

6. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked

7. A. packed B. added C. worked D. laughed

8. A. watched B. phoned C. referred D. followed

9. A. agreed B. succeeded C. smiled D. loved

10. A. laughed B. washed C. helped D. waited

11. A. walked B. ended C. started D. wanted

12. A. killed B. hurried C. regretted D. planned

13. A. visited B. showed C. wondered D. studied

14. A. sacrificed B. finished C. fixed D. seized

15. A. needed B. booked C. stopped D. washed

16. A. loved B. teased C. washed D. rained

17. A. packed B. punched C. pleased D. pushed

18. A. filled B. naked C. suited D. wicked

19. A. passed B. watched C. practiced D. missed

20. A. washed B. parted C. passed D. barked

21. A. killed B. cured C. crashed D. waived

22. A. imagined B. catched C. rained D. followed

23. A. called B. passed C. talked D. washed

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ Hoocne (Horner) để chia đa thức

24. A. landed B. needed C. opened D. wanted

25. A. cleaned B. attended C. visited D. started

26. A. talked B. fished C. arrived D. stepped

27. A. wished B. wrapped C. laughed D. turned

28. A. considered B. rescued C. pulled D. roughed

29. A. produced B. arranged C. checked D. fixed

30. A. passed B. examined C. operated D. adviced

31. A. discovered B. destroyed C. developed D. opened

32. A. repaired B. invented C. wounded D. succeeded

33. A. improved B. parked C. broadened D. encouraged

34. A. delivered B. kissed C. replaced D. obeyed

35. A. painted B. provided C. protected D. equipped

36. A. tested B. marked C. presented D. needed

37. A. used B. finished C. married D. rained

38. A. allowed B. dressed C. flashed D. mixed

39. A. switched B. stayed C. believed D. cleared

40. A. recommended B. waited C. handed D. designed

41. A. annoyed B. phoned C. watched D. remembered

42. A. hurried B. waited C. planned D. wondered

43 .A. posted B. added C. managed D. arrested

44. A. dreamed B. neglected C. denied D. admired

45. A. admitted B. advanced C. appointed D. competed

46. A. invented B. apologized C. answered D. argued

47. A. complained B. applied C. compared D. polished

48. A. declared B. admitted C. escaped D. joined

49. A. contributed B. jumped C. introduced D. vanished

50. A. whispered B. wandered C. sympathized D. pushed

Bài tập dượt 2 – Mẹo vạc âm ed

Chọn những kể từ đem cơ hội vạc âm “ed” như thể nhau:

1. A. failed B. reached C. absorbed D. solved E. jumped

2. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed E. pushed

3. A. removed B. washed C. hoped D. missed E. added

4. A. looked B. laughed C. moved D. stepped E. neglected

5. A. wanted B. parked C. stopped D. watched E. wandered

6. A. laughed B. joined C. suggested D. polished E. passed

7. A. switched B. prepared C. involved D. liked E. believed

8. A. equipped B. happened C. lifted D. decided E. lasted

9. A. collected B. cleared C. formed D. viewed E. kissed

10. A. walked B. entertained C. reached D. looked E. objected

11. A. watched B. stopped C. pushed D. improved E. waited

12. A. looked B. attended C. admired D. hoped E. missed

13. A. proved B. ignored C. pointed D. played E. approached

14. A. whispered B. laughed C. cooked D. intended E. helped

15. A. smoked B. followed C. titled D. implied E. wanted

16. A. coughed B. phoned C. booked D. stopped E. added

17. A. talked B. looked C. apologized D. parted E. finished

18. A. developed B. ignored C. laughed D. washed E. adopted

19. A. phoned B. marked C. mended D. broadened E. annoyed

20. A. clapped B. attracted C. lifted D. needed E. passed

21. A. involved B. believed C. accepted D. locked E. compared

22. A. remembered B. cooked C. answered D. cleaned E. collected

23. A. smiled B. regarded C. suggested D. published E. alighted

24. A. reversed B. choked C. played D. finished E. adapted

25. A. minded B. awaited C. occurred D. opened E. stopped

26. A. proved B. looked C. stopped D. coughed E. abetted

27. A. attacked B. allocated C. struggled D. agreed E. admired

28. A. scaled B. stared C. phoned D. accosted E. switched

29. A. behaved B. washed C. clicked D. approached E. started

30. A. worked B. shopped C. missed D. displayed E. succeeded

Đán án mẹo vạc âm ed

Bài tập dượt 1

1. D
2. B
3. C
4. C
5. A
6. D
7. B
8. A
9. B
10. D
11. A
12. C
13. A
14. D
15. A
16. C
17.C
18. D
19. C
đôi mươi. B
21. C
22. B
23. A
24. C
25. A
26. C
27. D
28. D
29. C
30. A
31. C
32. A
33. B
34. B
35. D
36.B
37. B
38. A
39. A
40. D
41.C
42. B
43. C
44. B
45. B
46. A
47. D
48. B
49. B
50. D

Đáp án mẹo vạc âm ed bài xích tập dượt 2

1. A. failed C. absorbed D. solved

2. A. invited B. attended C. celebrated

3. B. washed C. hoped D. missed

4. A. looked B. laughed D. stepped

5. B. parked C. stopped D. watched

6. A. laughed D. polished E. passed

7. B. prepared C. involved E. believed

8. C. lifted D. decided E. lasted

9. B. cleared C. formed D. viewed

10. A. walked C. reached D. looked

11. A. watched B. stopped C. pushed

12. A. looked D. hoped E. missed

13. A. proved B. ignored D. played

14. B. laughed C. cooked E. helped

15. B. followed C. titled D. implied

16. A. coughed C. booked D. stopped

17. A. talked B. looked E. finished

18. A. developed C. laughed D. washed

19. A. phoned D. broadened E. annoyed

20. B. attracted C. lifted D. needed

21. A. involved B. believed E. compared

22. A. remembered C. answered D. cleaned

23. B. regarded C. suggested E. alighted

24. A. reversed B. choked D. finished

25. A. minded C. occurred D. opened

26. B. looked C. stopped D. coughed

27. C. struggled D. agreed E. admired

28. A. scaled B. stared C. phoned

Xem thêm: Màu xanh dương là gì? Ý nghĩa màu xanh dương trong cuộc sống

29. B. washed C. clicked D. approached

30. A. worked B. shopped C. missed

Việc cần ghi ghi nhớ những phương pháp vạc âm ed thông thường khá trở ngại với những người mới mẻ chính thức học tập giờ Anh. Với những mẹo vạc âm ed được trình làng bên trên trên đây, kỳ vọng bạn cũng có thể hiểu và vạc âm chuẩn chỉnh những kể từ đem đuôi -ed.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Top 50+ Khung Powerpoint Đẹp Nhất

50+ Mẫu Khung Powerpoint Đẹp Nhất. Mặc dù Powerpoint không có tính năng tạo khung như Word, nhưng bạn vẫn có thể làm cho slide của mình nổi bật hơn bằng cách thêm khung hoặc hình nền khung.