Cho hàm số \(y=f(x)\). Hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ bên.

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\). Hàm số \(y=f'(x)\) có đồ thị bên trên một khoảng K như hình vẽ mặt mũi.

  Bạn đang xem: Cho hàm số \(y=f(x)\). Hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ bên.

  Trong các khẳng định sau, có tất cả từng nào khẳng định đúng ?

  (I) :  Trên K, hàm số \(y=f(x)\) có nhì điểm cực trị.

  (II) :  Hàm số \(y=f(x)\) đạt cực đại tại \(x_3\).

  (III) : Hàm số \(y=f(x)\) đạt cực tiểu tại \(x_1\).

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 0

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vô loại thị hàm số suy đi ra bảng đổi thay thiên mang đến hàm số \(f(x)\) như sau:

  Dựa vô BBT suy ra: hàm số đem 2 điểm rất rất trị, điểm rất rất tè là \(x=x_1\) và điểm cực to là \(x=x_2\). Vậy đem 2 xác định thực sự (I) và (III)

  Xem thêm: Những quốc gia nhỏ nhất thế giới

Mã câu hỏi: 55547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Học viện chính sách và phát triển

CÂU HỎI KHÁC

 • Tìm độ quý hiếm rất rất tè \(y_{CT}\) của hàm số \(y =  - {x^3} + 3x - 4\).
 • Phương trình: \({\log _3}\left( {3x - 2} \right) = 3\) có nghiệm là
 • Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {4 - {x^2}} }}\) có từng nào đàng tiệm cận?
 • Một người từng tháng đều đều gửi vô ngân hàng một lượng tiền T theo như hình thức lãi kép với lãi suất vay 0,6% mỗi
 • Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{{x^{2016}} + x - 2}}{{\sqrt {2018x + 1}  - \sqrt {x + 2018} }}}&
 • Cho biểu thức \(P = \sqrt[3]{{x.\sqrt[4]{{{x^3}\sqrt x }}}}\), với \(x > 0.\) Mệnh đề nào là tiếp sau đây trúng ?
 • Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của \(x\) nhằm hàm số \(y = \left| {x - 1} \right| + \left| {x + 3} \right|\) đạt độ quý hiếm nhỏ nh�
 • Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều phải sở hữu toàn bộ những cạnh vì như thế \(a\).
 • Đường cong vô hình bên dưới là loại thị của một hàm số vô tứ hàm số được liệt kê ở tứ phương án A, B, C, D d
 • Đường trực tiếp \(y=2\) là tiệm cận ngang của loại thị hàm số nào  trong số hàm số sau đây?
 • Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn dương của thông số \(m\) nhằm hàm số \(y = \left| {3{x^4} - 4{x^3} - 12{x^2} + m} \right|\) có 5 đi�
 • Biết rằng tập dượt những độ quý hiếm của thông số \(m\) để phương trình \(\left( {m - 3} \right){9^x} + 2\left( {m + 1} \right){3^x} - m
 • Cho hình chóp S.ABC có \(SA = a,\,\,SB = 2a,\,\,SC = 4a\) và \(\widehat {ASB} = \widehat {BSC} = \widehat {CSA} = {60^0}.
 • Giá trị của biểu thức \(M = {\log _2}2 + {\log _2}4 + {\log _2}8 + ... + {\log _2}256\) bằng
 • Kí hiệu \(\max \left\{ {a;b} \right\}\) là số lớn số 1 vô nhì số \(a, b\) Tìm tập dượt nghiệm S của bất phương trình \
 • Với \(a\) là số thực dương bất kì, mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?
 • Gọi M, N là nhì điểm di động bên trên đồ thị (C) của hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - x + 4\) sao mang đến tiế
 • Trong mặt mũi phẳng lặng với hệ tọa chừng Oxy, mang đến điểm \(M( - 3;1)\) và đàng tròn xoe \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 2x - 6y + 6 = 0\
 • Hình vỏ hộp chữ nhật đem 3 độ cao thấp song một không giống nhau đem từng nào mặt mũi phẳng lặng đối xứng
 • Đường trực tiếp \(\Delta \) đem phương trình \(y = 2x + 1\) cắt loại thị của hàm số \(y = {x^3} - x + 3\) tại nhì điểm A
 • Hàm số \(y = {x^4} - 2{x^{\rm{2}}} + 1\) nghịch đổi thay bên trên những khoảng chừng nào là sau đây?
 • Giá trị lớn số 1 của hàm số \(y = 2{x^3} + 3{x^2} - 12x + 2\) trên đoạn \(\left[ { - 1;2} \right]\) nằm trong khoảng chừng nào là dưới
 • Cho hàm số \(y=f(x)\). Hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị bên trên một khoảng K như hình vẽ mặt mũi.
 • Với \(n\) là số bất ngờ to hơn 2, bịa đặt \({S_n} = \frac{1}{{C_3^3}} + \frac{1}{{C_4^3}} + \frac{1}{{C_5^4}} + ... + \frac{1}{{C_n^3}}\).
 • Tập nghiệm S của bất phương trình \({5^{x + 2}} {\left( {\frac{1}{{25}}} \right)^{ - x}}\) là
 • Khối cầu nửa đường kính \(R = 2a\) có thể tích là
 • Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh lòng vì như thế \(a\), góc thân thích mặt mũi mặt và mặt mũi lòng vì như thế \(60^0\).
 • Trong mặt mũi phẳng lặng với hệ tọa chừng Oxy, cho  elip \(\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\).
 • Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ { - 2018;\,\,2018} \right]\) để phương trình\(\left
 • Cho hàm số \(y=f(x)\) có loại thị \(f(x)\) như hình vẽHàm số \(y = f\left( {1 - x} \right) + \frac{{{x^2}}}{2} - x\) 
 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thông số \(m\) nhằm bất phương trình \(6x + \sqrt {\left( {2 + x} \right)\left( {8 - x} \right)}  \le {x^2
 • Tìm tập dượt xác lập D của hàm số \(y = {\left( {3{x^2} - 1} \right)^{\frac{1}{3}}}\).
 • Số cạnh của hình mươi nhì mặt mũi đều là
 • Cho hình chóp tứ giác đều phải sở hữu góc thân thích mặt mũi mặt và mặt mũi lòng vì như thế \(60^0\).
 • Biết rằng phương trình \({{\rm{e}}^x} - {{\rm{e}}^{ - x}} = 2\cos ax\) (\(a\) là tham lam số) đem 3 nghiệm thực phân biệt.
 • Cho khối nón đem nửa đường kính lòng \(r = \sqrt 3 \) và độ cao \(h=4\). Tính thể tích V của khối nón đang được mang đến.
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{2\sin x + 3}}{{\sin x + 1}}\)trên \(\left[ {0;\frac{\pi }{2}} \right]\) là
 • Cho hình lăng trụ tam giác đều \(ABC.ABC\) có \(AB = a,\,\,AA = 2a.\) Tính khoảng cách thân thích hai tuyến phố trực tiếp AB và AC
 • Trong mặt mũi phẳng lặng với hệ tọa chừng Oxy fake sử điểm \(A(a;b)\) thuộc đường thẳng liền mạch \(d:\,\,x - hắn - 3 = 0\) và cơ hội \(\
 • Một hình trụ đem nửa đường kính lòng vì như thế \(r\) và đem tiết diện qua quýt trục là một trong những hình vuông vắn.
 • Gọi S là giao hội toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) sao mang đến độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số \(y = \left| {\fr
 • Cho \(a, b\) là những số thực dương thỏa mãn nhu cầu \(b>1\) và \(\sqrt a  \le b a\) .
 • Một hình trụ có  chừng lâu năm đàng cao vì như thế 3, những đàng tròn xoe lòng theo thứ tự là (O;1) và (O;1).
 • Trong mặt mũi phẳng lặng tọa chừng Oxy, mang đến hình chữ nhật OMNP với \(M\left( {0;10} \right),\,\,N\left( {100;10} \right),\,\,P\left( {100;0}
 • Tập xác lập của \(y = \ln \left( { - {x^2} + 5x - 6} \right)\) là
 • Cho \(f\left( x \right) = x.{{\rm{e}}^{ - 3x}}\). Tập nghiệm của bất phương trình \(f\left( x \right) > 0\) là
 • Cho khối chóp S.ABCD rất có thể tích vì như thế \(2a^3\) và lòng ABCD là hình bình hành. sành diện tích S tam giác SAB vì như thế \(a^2\).
 • Đạo hàm của hàm số \(y = {{\rm{e}}^{1 - 2x}}\) là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(2{\log _2}\left( {x - 1} \right) \le {\log _2}\left( {5 - x} \right) + 1\) là
 • Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số \(m\) nhằm hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + 4x + 2\) đồng đổi thay bên trên tập dượt xá

AANETWORK

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Con dâu... đáo để!

Ngay từ lần đầu tiên chính thức về làm dâu, Huyền biết giá trị của 'lời chào cao hơn mâm cỗ', nên khi bà con đến chơi rất đông, để không bị chào sai, Huyền đứng sau lưng mẹ chồng, cứ người nào vào đến ngõ, nghe mẹ chồng nhắc tên, chức danh trong dòng tộc, Huyền cứ thế mà chào.