CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 ra CH3Br | Br2 ra CH3Br

Phản ứng CH4 + Br2 hoặc CH4 đi ra CH3Br hoặc Br2 đi ra CH3Br nằm trong loại phản xạ thế vị halogen , phản xạ halogen hóa và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác luyện sở hữu tương quan về CH4 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH4 + Br2 C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl | CH4 đi ra CH3Br | Br2 đi ra CH3Br CH3Br + HBr

1. Phương trình phản xạ CH4 thuộc tính với Br2

CH4 + Br2 t° CH3Br + HBr

Bạn đang xem: CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 ra CH3Br | Br2 ra CH3Br

2. Hiện tượng của phản xạ CH4 thuộc tính với Br2

- Trước phản xạ lếu ăn ý phản xạ được màu nâu đỏ rực (của hỗn hợp brom). Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn lếu ăn ý thành phầm chiếm được ko color.

3. Cách tổ chức phản xạ CH4 thuộc tính với Br2

- Ở nhiệt độ phỏng cao, khí metan (CH4) phản xạ với brom (tỉ lệ 1:1) (Brom ở tình trạng hơi) chiếm được metyl bromua (CH3Br) và hiđro bromua (HBr – khí).

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankan

- Tại nhiệt độ phỏng thông thường, những ankan ko thuộc tính với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

- Khi phát sáng hoặc đun rét mướt, những ankan dễ dàng và đơn giản nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

4.1. Phản ứng thế vị halogen

- Clo hoàn toàn có thể thay cho thế thứu tự từng nguyên vẹn tử H nhập phân tử metan.

Phương trình hóa học:

          CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

          CH3Cl + Cl2 asCH2Cl2 + HCl

          CH2Cl2 + Cl2 as CHCl3 + HCl

          CHCl3 + Cl2 asCCl4 + HCl

CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 đi ra CH3Br | Br2 đi ra CH3Br

- Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan.

Nhận xét:

- Nguyên tử hiđro link với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ dẫn đến thế rộng lớn nguyên vẹn tử hiđro link với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

4.2. Phản ứng tách

- Dưới thuộc tính của nhiệt độ và hóa học xúc tác phù hợp, những ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách hiđro trở thành hiđrocacbon ko no ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 500Co,xtCH2 = CH2 + H2

- Tại nhiệt độ phỏng cao và hóa học xúc tác phù hợp, ngoài các việc bị tách hiđro, những ankan còn hoàn toàn có thể bị phân rời mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Thí dụ:

          CH3 – CH2 – CHto,xtC2H6+CH4C3H6+H2

4.3. Phản ứng oxi hóa

- Khi bị nhen nhóm, những ankan đều cháy, lan nhiều nhiệt độ.

          CnH2n + 2 + 3n+12O2 to nCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Đốt cháy ăn ý hóa học cơ học nào là tại đây chiếm được số mol CO2 nhỏ rộng lớn số mol H2O?

A. CH4

B. C4H6

C. C2H4

D. C6H6

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O

1                   →     1        2                mol

Câu 2: Ứng dụng của metan là

A. Metan cháy lan nhiều nhiệt độ nên được đùng thực hiện nhiên liệu nhập cuộc sống và nhập phát hành.

B. Metan là nguyên vật liệu sử dụng pha chế hiđro.

C. Metan còn được dùng làm pha chế bột than thở và nhiều hóa học không giống.

D. Cả A, B, C đều đích thị.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng của metan là

+ Metan cháy lan nhiều nhiệt độ nên được đùng thực hiện nhiên liệu nhập cuộc sống và nhập phát hành.

+ Metan là nguyên vật liệu sử dụng pha chế hiđro.

+ Metan còn được dùng làm pha chế bột than thở và nhiều hóa học không giống.

Câu 3: Đốt cháy 4,8 gam metan nhập oxi, sau phản xạ chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 5,60 lít

D. 6,72 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol CH4 là: nCH4=4,816= 0,3 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,3                        0,3                    (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nCO2= 0,3 mol

Vậy thể tích CO2 chiếm được là: V = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Câu 4: Tính hóa học vật lý cơ của metan là

A. Chất khí, ko color, ko mùi hương, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

B. Chất lỏng, ko color, tan nhiều nội địa.

C. Chất khí, ko color, mùi hương xốc, nặng trĩu rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

Xem thêm: Hình ảnh Ly Cà Phê Buồn đẹp Cô đơn Một Mình 2022 | Mekoong

D. Chất khí, gold color lục, tan nhiều nội địa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Tính hóa học vật lý cơ của metan là hóa học khí, ko color, ko mùi hương, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

Câu 5: Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là

A. Phản ứng phân hủy

B. Phản ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng thế

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là phản xạ thế.

Câu 6: Thể tích khí oxi cần thiết dùng làm nhen nhóm cháy không còn 4,48 lít khí metan là

A. 6,72 lít

B. 8,96 lít

C. 9,52 lít

D. 10,08 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Số mol CH4 là: nCH4=4,4822,4= 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,2       0,4                                  (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ sở hữu nO2= 0,4 mol

Vậy thể tích khí oxi nhớ dùng là VO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Câu 7: Tính Hóa chất nào là tại đây không cần của metan?

A. Làm rơi rụng color hỗn hợp nước brom.

B. Tác dụng với oxi tạo ra trở thành CO2 và nước.

C. Tham gia phản xạ thế.

D. Tác dụng với clo khi sở hữu độ sáng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Metan không làm rơi rụng color hỗn hợp brom.

Câu 8: Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ đằm thắm metan và khí clo là

A. Có ánh sáng

B. Có axit thực hiện xúc tác

C. Có Fe thực hiện xúc tác

D. Làm giá buốt.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ đằm thắm metan và khí clo là sở hữu ánh sáng

Phương trình phản ứng: CH4+Cl2ánh sángCH3Cl+HCl

Câu 9: Khối lượng CO2 và H2O chiếm được khi nhen nhóm cháy 16 gam khí metan là

A. 44 gam và 36 gam

B. 44 gam và 18 gam

C. 22 gam và 18 gam

D. 22 gam và 36 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CH4 là:nCH4=1616 = 1 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O1                            1           2            (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có:

nCO2 = 1 mol suy ra mCO2 = 1.44 = 44 gam

nH2O = 2 mol suy ra mH2O = 2.18 = 36 gam

Câu 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Metan có không ít nhập khí quyển.

B. Metan có không ít nội địa hải dương.

C. Metan có không ít nội địa ao, hồ nước.

D. Metan có không ít trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Học viện chính sách và phát triển

Đáp án D

Metan có không ít trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

  • CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
  • CH4 + 2O2 → CO2 + H2O
  • CH4 + O2 → H2O + HCHO
  • 2CH4 → C2H2 + 3H2
  • CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2
  • CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3
  • CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4
  • CH4 + 2Br2 → 2HBr + CH2Br2
  • CH4 + H2O → CO + 3H2

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tỷ giá baht Thái Lan mới nhất ngày hôm nay 18/4

Xem ngay thông tin mới nhất về tỷ giá Baht Thái hôm nay, bao gồm tin tức, hình ảnh và video về tiền tệ Thái Lan, theo dõi dự báo từ các chuyên gia về tình hình đồng Baht tại các ngân hàng trong nước.