Thắc Mắc về Thì Hiện Tại Hoàn Thành (2024 mới) - EnglishCentral Blog

Chào chúng ta học viên yêu thương quí môn giờ Anh!
Trong nội dung bài viết này, hãy bên cạnh nhau dò la hiểu về Thì Hiện bên trên Hoàn thành, quy tắc ngữ pháp và cơ hội dẫn đến những câu vô thì này. quý khách hàng tiếp tục nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng thì Hiện bên trên Hoàn trở nên vô tiếp xúc và viết lách văn bạn dạng giờ Anh.

Thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect Tense) là thì được dùng nhằm chỉ vụ việc vẫn xẩy ra vô vượt lên trên khứ và tác động cho tới lúc này. Thì này thông thường được dùng nhằm trình diễn mô tả tay nghề hoặc hành vi vẫn xẩy ra một hoặc rất nhiều lần vô vượt lên trên khứ, và vẫn còn đấy tương quan cho tới lúc này.

Bạn đang xem: Thắc Mắc về Thì Hiện Tại Hoàn Thành (2024 mới) - EnglishCentral Blog

Ví dụ:
– I have visited Paris twice. (Tôi đã từng đi thăm hỏi Paris nhị thứ tự.)
Ở ví dụ bên trên, vụ việc chuồn thăm hỏi Paris vẫn xẩy ra vô vượt lên trên khứ, tuy nhiên vẫn đang còn tác động cho tới lúc này của người sáng tác nội dung bài viết.

Quy tắc ngữ pháp Thì lúc này hoàn thành xong là gì?

Thì lúc này hoàn thành xong được tạo nên trở nên kể từ “have/has” + vượt lên trên khứ phân kể từ của động kể từ (Past Participle).
Quá khứ phân kể từ của động kể từ thông thường được tạo nên bằng phương pháp thêm thắt đuôi “-ed” vào thời gian cuối động kể từ.

Ví dụ:
– I have finished my homework. (Tôi đã từng hoàn thành bài bác tập dượt về mái ấm.)
– She has cooked dinner. (Cô ấy vẫn nấu nướng bữa tối.)
Lưu ý rằng động kể từ “have” được tạo thành “have” (dành cho những công ty ngữ ở thứ bực nhất và loại hai) và “has” (dành cho những công ty ngữ ở thứ bực tía số ít).

Bảng quy tắc ngữ pháp thì lúc này trả thành

Dạng khẳng địnhDạng phủ địnhDạng nghi hoặc vấn
Ngôi loại nhất số ítI have workedI have not workedHave I worked?
Ngôi loại nhị số ítYou have workedYou have not workedHave you worked?
Ngôi loại tía số ítHe/she/it has workedHe/she/it has not workedHas he/she/it worked?
Ngôi loại nhất số nhiềuWe have workedWe have not workedHave we worked?
Ngôi loại nhị số nhiềuYou have workedYou have not workedHave you worked?
Ngôi loại tía số nhiềuThey have workedThey have not workedHave they worked?

Hậu tố Thì lúc này hoàn thành xong vô giờ Anh là gì?

Hậu tố Thì lúc này hoàn thành xong vô giờ Anh là “-ed” hoặc “-en” được thêm thắt vào thời gian cuối động kể từ muốn tạo trở nên vượt lên trên khứ phân kể từ (Past Participle).
Tuy nhiên, cần thiết chú ý rằng ko cần toàn bộ những động kể từ đều được thêm thắt hậu tố này.

Dưới đó là một trong những quy tắc cộng đồng muốn tạo đi ra vượt lên trên khứ phân kể từ cho những loại động kể từ vô Thì lúc này trả thành:

Động kể từ kết đôn đốc vị “e”:
Ví dụ:
live (sống) → lived (đã sống)
bake (nướng) → baked (đã nướng)

Động kể từ kết đôn đốc vị “y” và trước “y” là một trong những phụ âm: Thay “y” vị “i” và thêm thắt “ed”:
Ví dụ:
study (học) → studied (đã học)
try (thử) → tried (đã thử)

Động kể từ tận nằm trong vị một nguyên vẹn âm đơn (a, e, i, o, u) và một phụ âm, và trước cơ chỉ tồn tại một âm tiết: Gấp song phụ âm cuối và thêm thắt “ed”:
Ví dụ:
stop (dừng) → stopped (đã dừng)
plan (lập nối tiếp hoạch) → planned (đã lập nối tiếp hoạch)

Các tình huống quánh biệt:
Ví dụ:
go (đi) → gone (đã đi)
do (làm) → done (đã làm)
have (có) → had (đã có)

Lưu ý rằng đem một trong những động kể từ ko tuân bám theo những quy tắc bên trên và đem quy tắc tạo nên vượt lên trên khứ phân kể từ riêng rẽ. Vì vậy, cần thiết tìm hiểu thêm tự vị hoặc mối cung cấp tư liệu đáng tin tưởng để tìm hiểu đúng đắn quy tắc tạo nên vượt lên trên khứ phân kể từ của từng động kể từ rõ ràng.

Ví dụ:
play (chơi) → played (đã chơi)
walk (đi bộ) → walked (đã chuồn bộ)
eat (ăn) → eaten (đã ăn)

Cách tạo nên câu ở thì lúc này trả thành

Để tạo nên câu xác minh vô Thì lúc này hoàn thành xong, tất cả chúng ta cần dùng cấu tạo “have/has” + vượt lên trên khứ phân kể từ của động kể từ.
Ví dụ:
I have seen that movie before. (Tôi vẫn coi bộ phim truyền hình cơ trước cơ.)
They have studied English for three years. (Họ vẫn học tập giờ Anh vô tía năm.)

Trong tình huống phủ toan, tất cả chúng ta thêm thắt “not” sau “have/has”.
Ví dụ:
I have not finished my work yet. (Tôi ko hoàn thành xong việc làm của tớ.)
She has not eaten breakfast. (Cô ấy ko bữa sớm.)

Khi tạo nên thắc mắc, tất cả chúng ta đặt điều “have/has” ở đầu câu.
Ví dụ:
Have you ever been to tướng Japan? (Bạn từng tiếp cận Nhật Bản chưa?)
Has she finished her book yet? (Cô ấy vẫn hoàn thành xong cuốn sách của tớ chưa?)

Các ví dụ về câu xác minh thì lúc này trả thành
– I have finished my homework. (Tôi vẫn hoàn thành xong bài bác tập dượt về mái ấm.)
– They have visited the museum. (Họ vẫn thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng.)
– She has cooked dinner. (Cô ấy vẫn nấu nướng bữa tối.)

Các ví dụ về câu phủ toan thì lúc này trả thành
– I have not seen that movie. (Tôi ko coi bộ phim truyền hình cơ.)
– He has not finished his work. (Anh ấy ko hoàn thành xong việc làm của tớ.)
– We have not traveled to tướng Europe. (Chúng tao ko chuồn du ngoạn châu Âu.)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn Thì lúc này trả thành
– Have you ever been to tướng Paris? (Bạn từng chuồn Paris chưa?)
– Has she studied for the test? (Cô ấy vẫn học tập mang đến bài bác đánh giá chưa?)
– Have they finished the project? (Họ vẫn hoàn thành xong dự án công trình chưa?)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn xác minh thì lúc này trả thành
– Have you seen that movie before? (Bạn từng coi bộ phim truyền hình cơ chưa?)
Have they played soccer this week? (Họ vẫn nghịch tặc soccer vô tuần này chưa?)
Has she read the book yet? (Cô ấy vẫn phát âm cuốn sách chưa?)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn phủ toan thì lúc này trả thành
– Haven’t you finished your homework? (Bạn ko hoàn thành xong bài bác tập dượt về mái ấm à?)
– Hasn’t he visited his grandparents recently? (Anh ấy ko thăm hỏi các cụ mới đây à?)
– Haven’t they studied for the exam? (Họ ko học tập mang đến kỳ ganh đua à?)

Ví dụ về câu tiêu cực vô giờ Anh với thì lúc này trả thành
– The book has been read by many people. (Cuốn sách và được phát âm vị nhiều người.)
– The cake has been eaten. (Chiếc bánh và được ăn.)
– The movie has been watched by millions of viewers. (Bộ phim và được coi vị sản phẩm triệu người theo dõi.)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn tiêu cực với thì lúc này trả thành
– Has the project been completed? (Dự án và được hoàn thành xong chưa?)
– Have the invitations been sent out? (Những lá thư chào và được gửi chuồn chưa?)
– Has the xế hộp been repaired? (Chiếc xe cộ và được thay thế sửa chữa chưa?)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn tiêu cực xác minh với thì lúc này trả thành
– Has the news been announced? (Thông báo và được thông tin chưa?)
– Have the letters been written? (Những lá thư và được viết lách chưa?)
– Has the decision been made? (Quyết toan và được thể hiện chưa?)

Xem thêm: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)

Ví dụ về câu nghi hoặc vấn tiêu cực phủ toan với thì lúc này trả thành
– Haven’t the tickets been booked? (Vé ko được đặt điều chứ?)
– Hasn’t the document been signed yet? (Tài liệu không được ký à?)
– Haven’t the packages been delivered? (Các gói sản phẩm không được phó à?)

Cách đặt điều câu dạng thắc mắc với Thì lúc này trả thành

Để đặt điều thắc mắc vô Thì lúc này hoàn thành xong, tất cả chúng ta hay sử dụng cấu tạo sau:

Câu căn vặn “yes/no” với động kể từ “have” hoặc “has”:
– Have you finished your homework? (Bạn vẫn hoàn thành xong bài bác tập dượt về mái ấm chưa?)
– Has she studied for the test? (Cô ấy vẫn học tập mang đến bài bác đánh giá chưa?)
– Have they traveled to tướng Europe? (Họ đã từng đi du ngoạn châu Âu chưa?)

Câu căn vặn “Wh-” với động kể từ “have” hoặc “has”:
– What have you done today? (Bạn đã từng gì hôm nay?)
– Where has she been? (Cô ấy đã từng đi đâu vậy?)
– How long have they known each other? (Họ vẫn biết nhau bao lâu rồi?)

Câu căn vặn “Wh-” với kể từ khóa “ever”:
– Have you ever been to tướng Paris? (Bạn từng chuồn Paris chưa?)
– Has he ever tried sushi? (Anh ấy từng test sushi chưa?)
– Have they ever seen a live concert? (Họ từng coi một chương trình biểu diễn thẳng chưa?)

Lưu ý rằng vô thắc mắc, tất cả chúng ta dùng “have” cho những hero như “I”, “you”, “we”, “they” và “has” mang đến hero loại tía số không nhiều như “he”, “she”, “it”.

Câu căn vặn thông thường bắt gặp về thì Hiện bên trên trả thành

Câu căn vặn 1: Thì lúc này hoàn thành xong được dạy dỗ vô ngôi trường học tập như vậy nào?

Trong ngôi trường học tập, Thì lúc này trả thành được giảng dạy dỗ như 1 phần cần thiết của ngữ pháp giờ Anh. Thông qua loa những bài bác giảng, nghề giáo phân tích và lý giải chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng của Thì lúc này hoàn thành xong. Học sinh được chỉ dẫn về cấu tạo câu, kể từ trợ động “have” hoặc “has” kết phù hợp với vượt lên trên khứ phân kể từ nhằm trình diễn mô tả những hành vi vẫn hoàn thành xong vô vượt lên trên khứ và đem tương quan cho tới lúc này.

Ví dụ:
– I have visited Paris three times. (Tôi đã từng đi thăm hỏi Paris tía thứ tự.)
– She has studied English for five years. (Cô ấy vẫn học tập giờ Anh vô năm năm.)

Câu căn vặn 2: Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này hoàn thành xong và Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp nối là gì?

Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này trả thànhThì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp diễn nằm tại thời hạn ra mắt của hành vi.
Thì lúc này hoàn thành xong trình diễn mô tả những hành vi vẫn hoàn thành xong trước lúc này, ko nhất thiết nói đến thời khắc ra mắt rõ ràng.
Trong Lúc cơ, Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề vô thời hạn và sự tiếp nối của hành vi kể từ vượt lên trên khứ cho tới 1 thời điểm vô vượt lên trên khứ không giống.

Ví dụ:
– Thì lúc này trả thành: I have finished my homework. (Tôi đã từng hoàn thành bài bác tập dượt về mái ấm.)
– Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp diễn: I had been studying for three hours when the phone rang. (Tôi vẫn đang được học tập xuyên suốt tía giờ Lúc điện thoại cảm ứng reo.)

Câu căn vặn 3: Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này hoàn thành xong và Thì vượt lên trên khứ đơn là gì?

Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này hoàn thành xong và Thì vượt lên trên khứ đơn nằm tại thời hạn ra mắt của hành vi. Thì lúc này hoàn thành xong trình diễn mô tả những hành vi vẫn hoàn thành xong vô vượt lên trên khứ và đem tương quan cho tới lúc này. Thì vượt lên trên khứ đơn trình diễn mô tả những hành vi vẫn xẩy ra và kết đôn đốc vô vượt lên trên khứ.

Ví dụ:
– Thì lúc này trả thành: I have visited Thành Phố New York. (Tôi đã từng đi thăm hỏi Thành Phố New York.)
– Thì vượt lên trên khứ đơn: I visited Thành Phố New York last year. (Tôi đã từng đi thăm hỏi Thành Phố New York năm ngoái.)

Câu căn vặn 4: Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này hoàn thành xong và Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối là gì?

Sự khác lạ thân thiện Thì lúc này hoàn thành xong và Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối nằm tại loại hành vi ra mắt. Thì lúc này hoàn thành xong trình diễn mô tả những hành vi vẫn hoàn thành xong và ko nói đến việc tiếp nối hoặc phỏng nhiều năm của bọn chúng. Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối trình diễn mô tả những hành vi vẫn hoàn thành xong và vẫn đang được tiếp nối vô lúc này.

Ví dụ:
– Thì lúc này trả thành: I have written a book. (Tôi vẫn viết lách một cuốn sách.)
– Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn: I have been writing a book for six months. (Tôi vẫn đang được viết lách một cuốn sách vô sáu mon.)

Dưới đó là một trong những ví dụ về bài bác tập dượt với thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect)

1. Hoàn trở nên câu sau bằng phương pháp dùng thì lúc này hoàn thành xong của động kể từ vô ngoặc:
– She ___________ (visit) three different countries ví far.
2. Điền kể từ tương thích vô vị trí trống trải nhằm hoàn thành xong câu với thì lúc này trả thành:
– We ___________ (not finish) the project yet.
3. Sắp xếp những kể từ muốn tạo trở nên câu hoàn hảo với thì lúc này trả thành:
– have / already / they / eat / dinner.
4. Đặt thắc mắc dùng thì lúc này hoàn thành xong mang đến kể từ gạch men chân vô câu sau:
– He has lived in London for five years.
5. Điền kể từ nghi hoặc vấn thích hợp nhằm hoàn thành xong câu với thì lúc này trả thành:
– ________ you ever been to tướng Paris?

Đáp án:
1. She has visited three different countries ví far.
2. We have not finished the project yet.
3. They have already eaten dinner.
4. How long has he lived in London?
5. Have you ever been to tướng Paris?

Nếu mình muốn vận dụng kỹ năng về Thì Hiện bên trên Hoàn trở nên vô thực tiễn, hãy truy vấn EnglishCentral – nền tảng học tập trực tuyến với technology phát hiện tiếng nói và những buổi học tập riêng rẽ solo trực tuyến với nghề giáo.
Với rộng lớn trăng tròn.000 đoạn Clip tương tác, bạn cũng có thể nâng lên vốn liếng kể từ vựng và tài năng trừng trị âm, nâng cao kĩ năng tiếp xúc vị giờ Anh.
Đăng ký tức thì bên trên EnglishCentral nhằm chính thức tuyến đường đoạt được giờ Anh.

Xem thêm: Những quốc gia nhỏ nhất thế giới

Hiểu và Dùng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn và Những Điều Cần Biết

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Học viện chính sách và phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.