Tất tần tật về Các Thì trong Tiếng Anh lớp 8 đầy đủ, chi tiết.

Tài liệu Tất tần tật về Các Thì vô Tiếng Anh lớp 8 không thiếu, cụ thể trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu hình, cách sử dụng hao hao bài xích luyện với đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu gom học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 8.

Tất tần tật về Các Thì vô Tiếng Anh lớp 8 không thiếu, chi tiết

Cấu trúc những thì cơ bạn dạng vô giờ Anh 

Bạn đang xem: Tất tần tật về Các Thì trong Tiếng Anh lớp 8 đầy đủ, chi tiết.

Như tất cả chúng ta đều biết rõ vô giờ Anh với tổng 13 thì và sẽ giúp những chúng ta cũng có thể nắm vững cách sử dụng cũng như thể cấu hình, tín hiệu nhận ra của từng thì thì tiếp sau đây đó là bảng tổng kết những kỹ năng nhưng mà chúng ta cần thiết nắm rõ so với từng thì

Tenses

Form ( cấu trúc)

Use (cách sử dụng)

Adverb( trạng tự động nhận biết)

Notes

( ghi chú)

Present simple

( Hiện bên trên đơn)

❖                                                                                                                       To be:

S + is/ am/ are + O

❖                                                                                                                       V:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/ Does + S + V + O?

Example: 

- Two and two is/ are four

- He usually gets up at 5 o’clock.

- My cousin doesn’t love collecting stamps.

- There is a ten-hour train every day in Long Bien railway Station.

- Diễn miêu tả một thực sự minh bạch, một chân lý luôn luôn trúng.

- Diễn miêu tả vụ việc thông thường xẩy ra ở thời điểm hiện tại.

- Diễn miêu tả những thói thân quen, sở trường, luyện quán hoặc đặc điểm vô thời điểm hiện tại.

- Dùng vô chương trình tàu xe pháo, thời khóa biểu/ gian giảo biểu.

- Always, usually, often, sometimes, seldom, hardly, rarely, never,…

- Every + time

Sau until/ as soon as

Nguyên tắc thêm thắt “es” sau V (S: he, she, it) hoặc N ( số nhiều)

- Từ tận nằm trong là / sh/ch/s/ss/x/ thì thêm thắt “es” 

eg: watch/watches, mix/ mixes

- Từ tận nằm trong là phụ âm + y: thay đổi hắn trở thành i, thêm thắt “es”. 

Eg: study/ studies, cry/ cries.

- Lưu ý: 

do/ does, go/ goes, tomato/ tomatoes, potato/ potatoes. Nhưng: kilo/ kilos

Present continuous

( Hiện bên trên tiếp diễn)

(+) S + is/am/are + V-ing + O

(-) S + is/am/are + not + V-ing + O

(?) Is/ Am/ Are + S + V-ing + O

Example: 

- We are studying English now.

- they are building a super market near my house.

- At present Lam is listening đồ sộ the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily.

- She is always talking loudly in the class.

- Diễn miêu tả một vụ việc đang được xẩy ra bên trên thời khắc phát biểu.

- Diễn miêu tả một vụ việc đang được xẩy ra tuy nhiên ko nhất thiết bên trên thời khắc nói

- Diễn miêu tả nhị hoặc nhiều hành vi đang được nằm trong xẩy ra một khi ở thời điểm hiện tại.

- Lưu ý: tao hem “always” vô thì này nhằm nhấn mạnh vấn đề, phê bình, chỉ trích một hành vi xấu đi, ko chất lượng.

Now, at the moment, at present, right now,today, this + time …

Note: Những V chỉ cảm hứng, xúc cảm ko hem trong số thì tiếp diễn: love, lượt thích, hate, smell, feel,…

Nguyên tắc hem “ing” vào sau cùng V:

- V tận nằm trong là “e” thì vứt “e” trước lúc hem “ing”. Eg: write/ writing, ride/ riding

- V tận nằm trong là “ee”, không thay đổi hem “ing”. 

Eg: see/ seeing, agree/ agreeing

- V tận nằm trong là “ie”, thay đổi “ie” trở thành “y” trước lúc hem “ing”. 

Eg: die/ dying, lie/ lying.

- V là phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: stop/ stopping, rob/ robbing, plan/ planning.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: begin/ beginning, prefer/ preferring, regret/ regretting, permit/ permitting

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc hem “ing”. 

Eg: travel/ travelling, cancel/ cancelling.

- V tận nằm trong là “ic”, tao hem “k” trước lúc hem “ing”.

Eg: picnic/ picnicking, traffic/ trafficking

Present perfect

( Hiện bên trên trả thành)

(+) S + have/has + P2 + O

(-) S + have/has + P2 + O

(?) Have/ Has + S + P2 +O?

Example:

- He has just repaired the TV mix. He is washing his hand now.

- Mai has learnt/ learned English for 10 years.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ và còn tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ, kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể nối tiếp vô sau này.

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never,up đồ sộ now, up đồ sộ present,..

- In the last + time (month/ year..) 

Present perfect continuous

( Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + have/has + been + V-ing + O

(-) S + have/ has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

Example: 

- I have been walking since early morning. I am very tired now.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ, kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể nối tiếp vô sau này.

Since, for, for a long time, for ages,…

Past simple

( Quá khứ đơn)

✔                                                                                                                    To be:

S + was/ were + O

✔                                                                                                                    V:

(+) S + V-ed + O

(-) S + didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

Example: 

- It was very hot yesterday.

- My family went đồ sộ Da Lat last summer holiday.

- It was midnight. He closed the window, turned off the light and then went đồ sộ bed.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ và đang được kết đốc, không hề tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

- Diễn miêu tả hàng loạt những hành vi tiếp nối nhau nhau vô vượt lên trên khứ.

- Ago, last, yesterday, in/ on + time in the past,…

Nguyên tắc thêm thắt “ed” vào sau cùng động kể từ ( với quy tắc):

- V tận nằm trong là “e”, không thay đổi “e” rồi thêm thắt “d”. Eg: tie/ tied, smoke/ smoked, hope/ hoped.

- V với phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, tao gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: stop/ stopped, rob/ robbed.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, tao gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”. Eg: prefer/ preferred, regret/ regretted.

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc thêm thắt “ed”. 

Eg: travel/ travelled, cancel/ cancelled.

- V tận nằm trong là phụ âm + y,  đổi hắn trở thành i, thêm thắt “ed”. 

Eg: study/ studied, cry/ cried.

- V tận nằm trong là “ic”, tao thêm thắt “k” trước lúc thêm thắt “ed”.

Eg: picnic/ picnicked, traffic/ trafficked

Past continuous

( Quá khứ tiếp diễn)

(+) S + was/were + V-ing + O

(-) S + was/ were + not + V-ing + O

(?) Were/ Was + S + V-ing +O?

Example:

- At 8 pm yesterday, I was going out with my friends.

- While Tom Cat was sleeping, Jerry Mouse appeared and took a piece of cheese away.

- Diễn miêu tả (những) hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trên khứ.

-  Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vô.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Past perfect

( Quá khứ trả thành)

(+) S + had + P2 + O

(-) S + hadn’t + P2 + O

(?) Had + S + P2 + O?

Example: 

- When Henry came last Sunday, Ann had left for Paris.

- This hospital had been built for children before 1985.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống ở vô vượt lên trên khứ.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước 1 thời điểm vô vượt lên trên khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while, before, after

Past perfect continuous

( Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + had + been + V-ing + O

(-) S + hadn’t + been+ V-ing +O

(?) Had + S+ been + V-ing + O?

Example:

- She had been waiting for you for nearly three hours before you were present.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác/ 1 thời điểm ở vô vượt lên trên khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Simple future

( Tương lai đơn)

(+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ Shall + S + V + O?

Example: 

- It is raining cats and dogs, I will stay here till it clears up.

- I will help you when you have trouble.

- Will you stop talking please?

- Quyết lăm le tiếp tục làm những gì tức thì bên trên thời khắc phát biểu ( ko chắc hẳn rằng tiếp tục xảy ra)

- Lời hứa hứa hẹn làm những gì, ngỏ ý gom ai,…

- Yêu cầu ai làm những gì một cơ hội trang nhã.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Near future

( Tương lai gần)

●                                                                                                                         S + is/am/are + going đồ sộ + V + O

●                                                                                                                         S + is/am/are +V-ing + O

Example:

- We are going đồ sộ Finish this course on August.

- There are many Đen clouds in the sky. It is going đồ sộ rain.

- I am studying Chinese next year.

- Kế hoạch, dự tính đang được chuẩn bị sẵn kể từ trước

- Dự đoán một việc chắc hẳn rằng tiếp tục sớm xẩy ra phụ thuộc trường hợp của thời điểm hiện tại.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

- Động kể từ “come, go” ko được ung vô cấu hình Be + going đồ sộ + V

Example: 

I am going đồ sộ come/go to Hanoi next month

Future continuous

( Tương lai tiếp diễn)

(+) S + will+ be + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + be + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + be + V-ing + O?

Example:

- At 8 am tomorrow, we will be attending a meeting.

- When he comes back, the children will be sleeping.

- Diễn tả/ Dự kiến một hành vi tiếp tục đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm vô tương lai

- Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Future perfect

( Tương lai trả thành

(+) S + will + have + P2 + O

(-) S + will/ shall + not + have + P2 + O

(?) Will/ Shall + S + have + P2 + O?

Example:

- When he returns, they will have built this bridge.

- By the kết thúc of this year, my parents will have got married for 50 years.

- Diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi vô tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es 

- By + time in the future

- Before

Future perfect continuous

( Tương lai hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + will + have + been + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + have + been + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + have been + V-ing + O?

Example: 

- By June he will have been living here for 10 years.

- Nhấn mạnh một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi vô tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When

- By + time in the future

- before 

Bài luyện ứng dụng

1. ............................ (you/have)  a nice time in Rome?

2. ............................ (you/finish)  your homework yet?

3. He (be)........................ at his computer for six hours.

4. How many people (die)................... in the fire yesterday?

5. I (not/know).................... much about art, but I lượt thích some artists.

Xem thêm: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)

6. I (wait)...................... for ages when finally the bus arrived.

7. I (receive)....................... a postcard from Jane yesterday.

8. I (never/be).................. sailing, what’s it like?

9. It was late.  Most of the shops (close)..................... .

10. It (rain)...................... when I got up this morning.

11. Janet (start)................... a new job in September.

12. Nelly (have) ........................ a great time in Thành Phố New York at the moment.

13. She was cooking dinner when we (arrive)....................  .

14. She (just/come) ....................... back from a Mediterranean cruise.

14. When I got the airport I realized I (forget)....................my passport.

15. As soon as they (arrive).....................we had dinner.

16. When they were driving home page last night they (see)..............a terrible accident.

17. Where ...............................(Robert/live) now?

18. Who (Mandy/talk)..... …. ..........to?

19. What would he have done if he (be)………..……. there?

20. I am very sorry but I (not finish) …………….…….  reading the book yet.

21. She (be)…..………. ill since last Monday. She won’t be able đồ sộ go đồ sộ the sea-side next week-end.

22. I decided đồ sộ learn Greek while we (live)………………… in Delphes.

23. They were going đồ sộ town when I (see)………….. them this morning.

24. If  I (bump) ………….. into a ghost, I think I would run rẩy away fast or scream.

25. He was caught after he (wander)……………… in the eastern Highlands all night.

26. We know he (buy)………..…….. a new house in a small lane quite recently, but we don’t know whether he has sold his old house.

27. I have never seen him again since I (leave)…………… nước Australia in 1964.

28. Who is this lady? She (move)…………… into No 4 last month.

29. This khách sạn is empty, it (not live)…………..…. in for a long time.

30. Yesterday afternoon he (have)……..……… a nap in the garden chair when a boy dropped a ball on his head.

31.It’s the first time I …………….(eat) this.

32This is the worst storm I ……………(ever see).

33. It was the first time I ……………………(ever see) such a beautiful girl.

34. It was the most exciting film I …………………(ever see).

35. This was the dirtiest looking dog I ……………….(ever see).

36.My friend…………….. (not see) u for many years when I ……… (meet) him last week.

37.After John………………… (wash) his clothes, he (begin) ………….đồ sộ study.

38.She came into the room when they ……………….(watch) television.

39.As soon as we find another apartment, we ………………. (move).

40.She …………… (play) the piano when our guests ………… (arrive) last night.

Bài luyện bửa sung

Exercise 1. Put the correct size of the verbs.

1. She _______ (play) tennis every Sunday.

2. They _______ (visit) their grandparents last week.

3. I _______ (watch) a movie next weekend.

4. He _______ (study) Spanish at the moment.

5. We _______ (have) lunch when they arrived.

6. _______ you _______ (visit) your parents next month?

7. I _______ (not finish) my homework yet.

8. They _______ (go) đồ sộ the beach tomorrow.

9. When I arrived, he _______ (wait) for u.

10. _______ she _______ (go) đồ sộ the các buổi party last night?

Đáp án:

1. plays

2. visited

3. am going đồ sộ watch

4. is studying

5. were having

6. Are you going đồ sộ visit

7. haven’t finished

8. are going

9. was waiting

10. Did she go

Exercise 2. Choose the best answer.

 1. She _______ đồ sộ Nha Trang every summer.

A. goes

B. went

C. will go

D. is going

2. We _______ đồ sộ her house last night.

A. go

B. went

C. will go

D. are going

3. I _______ English for two years.

A. am studying

B. studied

C. will study

D. have studied

4. _______ they go đồ sộ the show last night?

A. Did

B. Do

C. Will

D. Are

5. We _______ đồ sộ the zoo tomorrow.

A. go

B. went

C. will go

D. are going

6. Tom has been selling cars ________.

A. three years ago

B. since three years

C. for three years ago

D. for three years

7. Mary _______ badminton twice a week.

A. plays

B. have played

C. is playing

D. played

8. He _______ breakfast this morning.

A. haven’t eaten

B. didn’t eat

C. doesn’t eat

D. will eat

9. Alex _______ for the examination now.

A. studies

B. studied

C. is studying

D. will study

10. _______ you ever been đồ sộ Portugal?

A. Do

B. Did

C. Will

D. Have

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. D

Exercise 3. Put the correct size of the verb in brackets.

1. By the time they came, we _______ (wait) for hours.

2. If Ross _______ (study) harder, he would have passed the exam.

3. I wish I _______ (know) about that book earlier.

4. If it _______ (rain) tomorrow, we won't go đồ sộ the park.

5. He asked u if I _______ (want) đồ sộ travel abroad.

6. Rachael was going đồ sộ the mall when Joey_______ (see) her yesterday.

7. We had đồ sộ catch a xe taxi because the bus _______ (arrive) late.

8. By this time next year, I _______ (graduate) from university.

9. I _______ (work) here since 2010.

10. He _______ (wait) for you all day.

Đáp án:

1. had been waiting

2. had studied

3. had known

4. rains

5. wanted

6. saw

7. arrived

8. will have graduated

9. have been working

10. has waited

Exercise 4. Choose the best answer.

1. If I _______ her, I will say hello.

A. see

B. saw

C. have seen

D. will see

2. They _______ the project yet.

A. started

B. starts

C. haven’t start

D. didn’t start

3. When I last saw him, he _______ in Paris.

A. stayed

B. was staying

C. stays

D. had stayed

4. I realized that my purse _______.

A. stolen

B. was stolen

C. steal

D. had been stolen

5. The roof _______ at the moment ví be careful.

A. is repairing

B. is being repaired

C. was repaired

D. repaired

6. Gwen _______ a better job in the company last week

A. gives

B. gave

C. was given

D. will be given

7. Lunch _______ before I arrived.

A. had been cooked

B. cooked

C. is cooked

D. will have been cooked

8. That tall building _______ by many people in the future.

A. will be visited

B. are visited

C. was visited

D. will visit

9. We _______ each other since last year.

A. saw

B. haven’t seen

C. see

D. will see

10. They _______ the assignment before the deadline from last week.

A. had finished

B. finished

C. finish

D. were finished

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. D

5. B

6. C

7. A

8. A

9. B

10. A

Xem thêm thắt những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 không thiếu, cụ thể khác:

  • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu con gián tiếp lớp 8 với đáp án

  • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu đơn, câu ghép, câu phức lớp 8 với đáp án

  • Bài luyện Must và Have đồ sộ lớp 8 với đáp án

  • Bài luyện Should – Shouldn’t lớp 8 với đáp án

  • Trọn cỗ kể từ vựng Tiếng Anh lớp 8 không thiếu, chi tiết

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang đến con cái, được tặng không lấy phí khóa ôn thi đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập test mang đến con cái và được tư vấn không lấy phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


BÀI VIẾT NỔI BẬT