CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

Câu ĐK (Conditional sentences) là 1 trong trong mỗi căn nhà điểm ngữ pháp thông thườn nhất, phần mềm không chỉ là so với học viên còn ngồi bên trên ghế căn nhà ngôi trường mà còn phải từ đầu đến chân vẫn đi làm việc. Tuy nhiên, nếu như rất nhiều tư liệu tách rốc về từng loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh và những công thức câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh khiến các bạn hoảng loạn, hãy tìm hiểu thêm tức thì nội dung bài viết sau đây. Langmaster vẫn giúp đỡ bạn tổ hợp, tóm gọn gàng lại những kỹ năng và kiến thức cần thiết cần thiết ghi nhớ!

1. Câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu ĐK (Conditional sentences) là dạng câu dùng nhằm biểu diễn miêu tả một giả thiết về một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra trong tình huống sở hữu một điều khiếu nại cụ thể này cơ. 

Bạn đang xem: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

Một câu ĐK thông thường sở hữu cấu tạo là 1 trong câu phức bao gồm nhị mệnh đề:

 • Mệnh đề “Nếu” – tế bào miêu tả trường hợp một điều hoàn toàn có thể xẩy ra hoặc ko xẩy ra. Mệnh đề này còn được gọi là ‘if clause’ – “mệnh đề if”.
 • Mệnh đề “thì…” – thể hiện nay thành phẩm kéo bám theo. Mệnh đề này còn được gọi là ‘main clause’ – “mệnh đề chính”.

null

Ví dụ câu ĐK loại: 

 • If the dress was cheaper, I would buy it. (Nếu cái váy rẻ mạt hơn vậy thì tôi vẫn mua sắm nó.)
 • If the weather is beautiful, we will go picnic. (Nếu khí hậu rất đẹp, công ty chúng tôi tiếp tục chuồn dã nước ngoài.)

Lưu ý: Trong nhiều tình huống, mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể được hòn đảo lên trước tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi ngữ nghĩa của câu. Lúc này, thân ái nhị mệnh đề tiếp tục không hề lốt phẩy.

Ví dụ: 

 • If it rains, the football match will be canceled. 
 • The football match will be canceled if it rains.
  (Trận đá bóng có khả năng sẽ bị huỷ nếu như trời mưa.)

2. Các câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

Trong phần này, nằm trong mò mẫm hiểu rõ ràng khái niệm, cách sử dụng và công thức câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh với 4 loại câu ĐK cơ bạn dạng nhất (loại 0, loại 1, loại 2, loại 3).

2.1. Câu ĐK loại 0 (Zero conditional)

2.1.1. Định nghĩa

Câu ĐK loại 0 là câu ĐK luôn luôn trực tiếp sở hữu thiệt ở thì thời điểm hiện tại.

2.1.2. Công thức câu ĐK loại 0

If + S+ V(s/es) +…, S+ V(s/es) +… 

(Thì thời điểm hiện tại đơn, thì thời điểm hiện tại đơn)

Ví dụ câu ĐK loại 0:

 • If it rains, I go to lớn school by bus.
  (Nếu trời mưa thì tôi tới trường vị xe pháo buýt.)
 • If you don’t water frequently, the plants die.
  (Nếu các bạn ko tưới thông thường xuyên thì cây bị tiêu diệt.)

2.1.3. Cách sử dụng

Câu ĐK loại 0 thông thường dùng để làm để:

 • thể hiện nay một thói thân quen, hành vi thông thường xuyên xẩy ra với ĐK rõ ràng được đáp ứng
  Ví dụ: 
  • If the baby is hungry, he cries.
   (Nếu em nhỏ bé đói thì nó khóc.)
 • diễn miêu tả một thực sự minh bạch, một điểm lưu ý thường trông thấy, thói thân quen, thành phẩm thế tất tiếp tục xẩy ra,...
  Ví dụ: 
  • Water becomes ice if you freeze it.
   (Nước tiếp tục trở thành đá nếu như khách hàng thực hiện tấp nập nó.)
 • đưa đi ra câu nói. hướng dẫn, đề nghị
  Ví dụ: 
  • If Jenny calls, tell her to lớn meet u at the school library. (Nếu Jenny gọi, hãy bảo cô ấy gặp gỡ tôi ở tủ sách ngôi trường.)

=> CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

null

2.2. Câu ĐK loại 1 (Conditional sentences type 1)

2.2.1. Định nghĩa Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 được hiểu tà tà câu ĐK sở hữu thực ở thì thời điểm hiện tại với ĐK hoàn toàn có thể xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này.

2.2.2. Công thức câu ĐK loại 1

If + S+ V(s/es) +…, S+ will + V(bare) +…

(Thì thời điểm hiện tại đơn, thì sau này đơn)

2.2.3. Cách sử dụng

Câu ĐK loại 1 người sử dụng để:

 • diễn miêu tả thành phẩm của một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc tương lai
  Ví dụ câu ĐK loại 1: 
  • If I have enough money, I will buy the most luxurious xế hộp model.
   (Nếu tôi sở hữu đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục mua sắm khuôn xe pháo tương đối quý phái nhất.)
   (Phân tích: Hiện bên trên anh hùng “tôi” chưa xuất hiện đầy đủ chi phí, tuy nhiên bịa fake thiết về sự việc việc tiếp tục xẩy ra sau này Lúc “tôi” sở hữu đầy đủ chi phí sở hữu thì tiếp tục mua sắm khuôn xe pháo tương đối quý phái nhất.)
  • If you study hard, you will pass the exam.
   (Nếu tôi học tập siêng, tôi tiếp tục băng qua kì đua.)
   (Phân tích: Hiện bên trên anh hùng “bạn” siêng học tập thì thành phẩm tiếp tục xẩy ra sau này là “bạn" tiếp tục băng qua kì đua.)
  • If she is tired, she won't go to lớn the các buổi tiệc nhỏ.
   (Nếu cô ấy mệt nhọc thì cô ấy sẽ không còn cho tới buổi tiệc.)
   (Phân tích: Hiện bên trên anh hùng “cô ấy” tuy nhiên mệt nhọc thì thành phẩm tiếp tục xẩy ra sau này là “cô ấy" sẽ không còn tham gia buổi tiệc.)
 • diễn miêu tả sự được chấp nhận, đồng ý,... khi sử dụng với “may/can + V(bare)”
  Ví dụ: 
  • If it’s not rainy, you guys may play football outside.
   (Nếu trời ko mưa, những con cái hoàn toàn có thể nghịch ngợm đá bóng ở ngoài.) 
 • thể hiện nay câu nói. ý kiến đề xuất, đòi hỏi, khêu ý, răn dạy nhủ Lúc dùng “must/have to/ought to/should/… + V(bare)”
  Ví dụ: 
  • If you want to lớn have high marks, you must be more hard-working.
   (Nếu bạn thích sở hữu điểm trên cao, các bạn nên siêng học tập rộng lớn.)

=> CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÁCH DÙNG, VÍ DỤ, BÀI TẬP (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

2.3. Câu ĐK loại 2 (Conditional sentences type 2)

2.3.1. Định nghĩa câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được hiểu là câu ĐK ngược với thực tiễn vô thời điểm hiện tại.

2.3.2. Công thức câu ĐK loại 2

If + S + V-ed + …, S + would + V(bare) + …

(Quá khứ đơn, Would + động kể từ nguyên vẹn mẫu) 

Lưu ý: Người tao hay được sử dụng “were, weren't” chứ không “was, wasn't” với mệnh đề trường hợp (để thể hiện câu nói. khuyên) ở câu ĐK loại 2.

Ví dụ: 

 • If I were you, I would not join that cooking class.
  (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn nhập cuộc lớp nấu bếp cơ.)

2.3.3. Cách sử dụng

Câu ĐK loại 2 được dùng để làm mô tả những trường hợp không tồn tại thiệt, không tồn tại tài năng xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này và bịa fake thiết về thành phẩm nếu như nó hoàn toàn có thể xẩy ra.

Ví dụ: 

 • If Linda studied harder, she would not fail the final exam.
  (Nếu Linda học tập siêng rộng lớn, cô ấy dường như không trượt kì đua cuối kì.)
  (Phân tích: Trên thực tiễn, Linda dường như không học tập cần cù rộng lớn và cô ấy vẫn trượt kì đua cuối kì.)
 • If she knew the truth, she would be angry.
  (Nếu cô ấy biết thực sự, cô ấy tiếp tục giận dỗi lắm.)
  (Phân tích: Trên thực tiễn, anh hùng “cô ấy" ko biết thực sự và cô ấy dường như không hề giận dỗi.)

Lưu ý: cũng có thể người sử dụng “could" chứ không “would" nhằm nhấn mạnh vấn đề tài năng hoàn toàn có thể hay là không thể làm cái gi (ngược với hiện nay tại), còn “would” chỉ biểu diễn miêu tả ý nghĩa sâu sắc tóm lại.

Ví dụ:

 • If My were taller, she could join a beauty contest.
  (Nếu My cao hơn nữa, cô ấy vẫn hoàn toàn có thể nhập cuộc một cuộc đua vẻ đẹp.)  

=> CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

2.4. Câu ĐK loại 3 (Conditional sentences type 3)

2.4.1. Định nghĩa câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 là câu ĐK không tồn tại thiệt ở quá khứ.

2.4.2. Công thức câu ĐK loại 3

If + S + had + V(pp) + …, S + would + have + V(pp) + ...

(Quá khứ hoàn thiện, Would + động kể từ ở dạng thời điểm hiện tại trả thành)

2.4.3. Cách sử dụng

Câu ĐK loại 3 là loại câu dùng để làm tế bào miêu tả một fake thiết không tồn tại thực ở quá khứ và dẫn cho tới một thành phẩm cũng không tồn tại thực vô quá khứ (mang tính mong ước của những người thưa, người ghi chép rằng việc gì này đã xảy ra/không xảy ra).

Ví dụ câu ĐK loại 3: 

 • If I had learned Korean harder, I would have moved to lớn Seoul.
  (Nếu tôi từng siêng học tập giờ đồng hồ Hàn rộng lớn, tôi đã mang cho tới Seoul.)
  (Phân tích: Thực tế, tôi dường như không siêng học tập giờ đồng hồ Hàn và thành phẩm là tôi dường như không thể fake cho tới Seoul.)
 • If Laura hadn't been absent from work frequently, she would have not been fired.
  (Nếu Laura từng ko thông thường xuyên vắng tanh mặt mũi ở trong phần thực hiện, cô ấy vẫn không biến thành thải hồi.)
  (Phân tích: Thực tế, Laura vẫn thông thường xuyên vắng tanh mặt mũi ở trong phần thực hiện và thành phẩm là cô ấy đã trở nên thải hồi.)

Lưu ý: Tương tự động như câu ĐK loại 2, với câu ĐK loại 3, tao cũng hoàn toàn có thể người sử dụng “could" chứ không “would" nhằm nhấn mạnh vấn đề tài năng hoàn toàn có thể hay là không thể làm cái gi (ngược với hiện nay tại), còn “would” chỉ biểu diễn miêu tả ý nghĩa sâu sắc tóm lại.

Ví dụ câu ĐK loại 3: 

 • I could have made my parents proud if I had studied harder.
  (Tôi vẫn hoàn toàn có thể khiến cho cha mẹ kiêu hãnh nếu như tôi học tập cần cù rộng lớn.)

=> CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

3. Câu ĐK láo lếu phù hợp (Mixed conditional)

3.1. Định nghĩa

Câu ĐK láo lếu phù hợp hoàn toàn có thể hiểu giản dị và đơn giản là việc phối hợp thân ái mệnh đề trường hợp với mệnh đề thành phẩm.

3.2. Loại 3 + Loại 2

3.2.1. Công thức câu ĐK loại 3 + loại 2

If + S+ had + V(pp) + …, S + would + V(bare) +…

(Quá khứ hoàn thiện, Would + động kể từ nguyên vẹn mẫu)

null

3.2.2. Cách sử dụng

Câu ĐK láo lếu phù hợp loại 3 + loại 2 biểu diễn miêu tả một fake thiết không tồn tại thực vô quá khứ tuy nhiên dẫn cho tới thành phẩm không tồn tại thực ở thì thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

 • If I had gone to lớn bed earlier, I would not be late for school now.
  (Nếu trong ngày hôm qua tôi chuồn ngủ sớm rộng lớn, tôi sẽ không còn muộn học tập giờ đây.)

=> NẮM BẮT NGAY CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP: NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP

3.3. Loại 2 + Loại 3

3.3.1. Công thức câu ĐK loại 2+ loại 3

If + S+ V(ed) +…, S+ would + have + V(pp) + …

(Quá khứ đơn, would + động kể từ ở dạng thời điểm hiện tại trả thành)

null

3.3.2. Cách sử dụng 

Câu ĐK láo lếu phù hợp loại 2 + loại 3 biểu diễn miêu tả một fake thiết không tồn tại thực ở cả quá khứ láo nháo thời điểm hiện tại, dẫn cho tới một thành phẩm cũng không tồn tại thực ở quá khứ (giả quyết định những vấn đề ko thể thay cho thay đổi ở hiện nay tại).

Ví dụ:

 • If I didn't love him, I wouldn't have been in trouble.
  (Nếu tôi trước đó chưa từng yêu thương anh tao, tôi dường như không gặp gỡ phiền nhiễu rồi.) 

4. Đảo ngữ câu điều kiện 

4.1. Đảo ngữ với câu ĐK loại 1

Should + S + V(bare) + ... , S + will + V(bare) + ...

Ví dụ: 

 • If you give her a rose, she will be happy. (Nếu các bạn tặng cô ấy một bông hồng, cô ấy tiếp tục mừng rỡ.)
  → Should you give her a rose, she will be happy. 

4.2. Đảo ngữ với câu ĐK loại 2

Were + S + to lớn + V(bare) + …, S + would + V(bare) + …

Ví dụ:

 • If I were you, I would attend a beauty contest. (Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục tham gia một cuộc đua vẻ đẹp.)
  → Were I you, I would attend a beauty contest.

4.3. Đảo ngữ với câu ĐK loại 3

Had + S + V(pp) + …, S + would + have + V(pp) + …

Ví dụ: 

 • If I had known you were visiting, I would prepare the dinner. (Nếu tôi biết các bạn cho tới thăm hỏi, tôi vẫn sẵn sàng bữa tối rồi.)
  → Had I known you were visiting, I would prepare the dinner.

=> ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

null

5. Một số vươn lên là thể của câu điều kiện

5.1. “Should/ should happen to” vô câu ĐK loại 1 

Tác dụng: Nhấn mạnh một fake thiết này cơ khó khăn hoàn toàn có thể xẩy ra, sự ko chắc chắn rằng. 

If + S + should/ should happen to lớn + V(bare) + …, S + will + V(bare) + …

Ví dụ: 

 • If you should stay here longer, I will take you to lớn the island. (Nếu như chúng ta có thể ở lại lâu rộng lớn, tôi tiếp tục dẫn các bạn cho tới quần đảo.)
 • If you should happen to lớn come across the market, buy u some apples. (Ngộ nhỡ tuy nhiên các bạn đi qua chợ, hãy mua sắm mang lại tôi vài ba ngược táo.)

null

5.2. “It + to lớn be + not for”

Nghĩa là: Nếu ko dựa vào, nếu như không nên vì

5.2.1. Tại hiện nay tại

If + it + wasn't/weren't for + …, S + would + V(bare) + …

Ví dụ:

 • If it weren't for her poverty, she would not tự 3 jobs at the same time.
  (Nếu ko nên vì thế cảnh nghèo khó khó khăn, cô ây sẽ không còn thực hiện 3 việc làm một khi.)

5.2.2. Tại quá khứ

If + it + hadn’t been for + …, S + would + have + V(pp) + …

Ví dụ:

 • If it hadn't been for your help, I would not have completed the project.
  (Nếu ko nhờ việc giúp sức của người tiêu dùng, tôi dường như không hoàn thiện dự án công trình.)

null

5.2.3. “Was/Were to” vô câu ĐK loại 2

If + S + was/were to lớn + V(bare) + …, S + would + V(bare) + ...

Tác dụng: 

 • Diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thực ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai
  Ví dụ:
  • If she were to lớn know the truth, she would be mad. (Nếu cô ấy biết thực sự, cô ấy tiếp tục giận dỗi đấy.)
 • Diễn miêu tả ý lịch sự và trang nhã Lúc nhờ ai đó
  Ví dụ:
  • It would be nice if you were to lớn turn down the television.
   (Nếu các bạn mừng rỡ lòng vặn nhỏ truyền hình xuống thì chất lượng tốt biết bao nhiêu.)

Lưu ý: Cấu trúc này sẽ không dùng với những động kể từ tĩnh hoặc chỉ hiện trạng trí tuệ, ví dụ điển hình như: think, know,…

null

6. Biến thể của câu điều kiện: Unless = If…not

Trong toàn bộ những loại câu ĐK, tao hoàn toàn có thể dùng Unless thay cho mang lại “If…not” và thay cho thay đổi câu để sở hữu nghĩa thích hợp. 

Ví dụ: 

 • If you don't go to lớn bed early, you will be late for school tomorrow.
  (Nếu con cái ko chuồn ngủ sớm, con cái tiếp tục muộn học tập vào trong ngày mai.)
  → Unless you go to lớn bed early, you will be late for school tomorrow.
  (Trừ Lúc con cái chuồn ngủ sớm, con cái tiếp tục muộn học tập vào trong ngày mai.)
 • If she was rich, she would study at a private university.
  (Nếu cô ấy nhiều, cô ấy vẫn học tập ở một ĐH tư.)
  → Unless she was rich, she wouldn't study at a private university.
  (Trừ Lúc cô ấy nhiều, cô ấy dường như không học tập ở ĐH tư.)
 • If you had helped u, I would have completed the task.
  (Nếu các bạn hùn tôi, tôi vẫn hoàn thiện việc làm rồi.)
  → Unless you had helped u, I wouldn't have completed the task.
  (Trừ khi chúng ta hùn tôi, tôi dường như không hoàn thiện việc làm.) 

=> CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG CẤU TRÚC UNLESS NHẤT ĐỊNH BẠN PHẢI BIẾT

7. Một số cụm kể từ đồng nghĩa tương quan thay cho thế If

7.1. Suppose/Supposing

Suppose/Supposing tức là fake sử như, dùng để làm đề ra giải thiết.

Ví dụ: 

 • Suppose/Supposing you fail the job interview, what will you do?
  (Giả sử các bạn trượt vòng phỏng vấn ứng tuyển, các bạn sẽ thực hiện gì?

7.2. Even if

Even if tức là trong cả Lúc, mặc dù, dùng để làm mô tả một ĐK mặc dù có xẩy ra hay là không thì cũng ko thực hiện thay cho thay đổi vấn đề vô mệnh đề chủ yếu.

Xem thêm: Bánh sinh nhật icon cô gái đẹp

Ví dụ: 

 • Even if Tom doesn’t come with us, we will still go to lớn the cinema.
  (Ngay cả Lúc Tom ko chuồn nằm trong công ty chúng tôi, công ty chúng tôi vẫn tiếp tục cho tới rạp chiếu phim.)

7.3. Provided (that), as long as, ví long as, on condition (that), in casse

Những cụm kể từ bên trên đều tức là fake sử, vô tình huống, miễn sao, dùng để làm biểu diễn miêu tả ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu được tiến hành chứ không hề hẳn là giải thiết.

Ví dụ:

 • I will lend you the xế hộp provided that/as long as/so long as/on condition that/ in case you promise to lớn bring it back by 3 p.m.
  (Tôi tiếp tục cho chính mình mượn xe pháo tương đối, miễn sao các bạn hứa tiếp tục đem trả nó trước khi 3h chiều.)

7.4. Without

Without đem tức là không tồn tại, người sử dụng vô tình huống giả thiết vấn đề vô mệnh đề chủ yếu tiếp tục thay cho thay đổi thế nào nếu mà điều gì cơ ko xẩy ra hay là không sở hữu. 

Ví dụ:

 • Without you, I would be nobody.
  (Nếu không tồn tại em, anh tiếp tục chẳng là ai cả.)

null

8. Mệnh đề câu Wish/If only

Bên cạnh câu ĐK thì câu dùng Wish/If only, hoặc hay còn gọi là câu mong muốn cũng có thể có cấu tạo và cơ hội dùng tương tự động như nhau. Cùng mò mẫm hiểu demo coi nhé!

8.1. Tại hiện nay tại

8.1.1. Cấu trúc 

S + wish(es) + (that) + S + V(ed) + …
If only + (that) + S + V(ed) + ...

8.1.2. Cách sử dụng

Câu Wish/If only ở thì thời điểm hiện tại biểu diễn miêu tả những ước mơ về một điều gì không tồn tại thực ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể là fake thiết ngược lại trọn vẹn đối với thực tiễn.

Ví dụ:

 • She wishes she was a man. (Cô ấy ước cô ấy là nam nhi.)
 • If only I were a billinionaire! (Giá tuy nhiên tôi là 1 trong tỉ phú!)

Ngoài đi ra, tao cũng hoàn toàn có thể người sử dụng “could" nhằm thể hiện nay tài năng thực hiện một việc gì cơ tuy nhiên khó khăn hoàn toàn có thể xẩy ra.

Ví dụ: 

 • I wish I could speak Chinese. (but, unfortunately, I cannot speak Chinese.)
  (Tôi ước tôi biết thưa giờ đồng hồ Trung Quốc.) (nhưng, rủi ro là tôi ko biết thưa giờ đồng hồ Trung.)
 • If only I could have time to lớn go to lớn the cinema with Chau. (but, unfortunately, I am too busy to lớn go with Chau.)
  (Tôi ước tôi sở hữu thời hạn nhằm cho tới rạp chiếu phim với Châu.) (nhưng, rủi ro là tôi quá bận nhằm chuồn nằm trong Châu.) 

8.2. Tại tương lai

8.2.1. Cấu trúc

S + wish(es) + (that) + S + would + V(bare) + …
If only + (that) + S + would + V(bare) + …

8.2.2. Cách sử dụng

Cấu trúc wish ở thì sau này được dùng để làm biểu diễn miêu tả ước mơ rằng một việc này này sẽ xẩy ra hoặc một điều gì cơ chất lượng tốt rất đẹp tiếp tục cho tới vô sau này.

Ví dụ: 

 • I wish I would be không tính phí tomorrow. (Tôi ước ngày mai tôi được rảnh rỗi.) 
 • If only I would have a chance to lớn take part in Taylor Swift’s concert. (Giá như tôi sở hữu thời cơ nhập cuộc buổi hoà nhạc của Taylor Swift.)

null

8.3. Tại quá khứ

8.3.1. Cấu trúc

 S + wish(es) + (that) + S + had + V(pp) + …

If only + (that) + had + V(pp) + …

8.3.2. Cách sử dụng

Cấu trúc wish ở thì quá khứ dùng nhằm biểu diễn miêu tả ước mong muốn, thông thường là việc tiếc nuối về điều gì cơ không tồn tại thực vô quá khứ hoặc bịa fake thiết về sự gì cơ ngược ngược với quá khứ. Cách dùng này khá giống như với ở câu ĐK loại 3.

Ví dụ: 

 • I wish I had be ví lazy when I was at school. (Tôi ước tôi ko quá lười biếng như vậy lúc còn tới trường.)
 • If only I had never eaten that much! (Giá tuy nhiên tôi trước đó chưa từng ăn nhiều như thế!)

null

9. Bài luyện câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh kèm cặp đáp án

9.1. Bài tập

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc kép 

1. If we don't hurry up, we (miss) the flight.

2. If they had gone outside, they (turn off) the light. 

3. If you had tried your best, you (not have) such bad results at school. 

4. Suppose I am a bird, I (be able to) fly. 

5. The man would not have caused the accident unless he (drive) carelessly last night. 

6. Linda wishes she (have) enough money to lớn buy that dress.

7. In case John calls u, (tell) him to lớn meet u at school. 

8. If I were absent from class yesterday, I (be) in trouble. 

Bài luyện 2: Chuyển những câu sau trở nên câu điền kiện

1. Stop making noise or you will wake the baby up.

→ Unless ………………………………………..….…….

2. I don’t have an up-to-date computer.

→ If only ………………………………………..….……….

3. Tony got lost because he didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda’s tooth ached since she ate lots of candies.

→ If ……………………………………………..……

5. Today is not Sunday!

→ I wish ……………………………………………..

Bài luyện 3: Chọn vần âm trước câu vấn đáp đúng

1. Jennifer would have purchased all the books in this store if she  _____ enough money.

A. will have

B. have had

C. had had

D. hadn't had

2. Even if it rains, we _____ camping.

A. will still go 

B. would still go 

C. would have gone

D. would go

3. If she _____ to lớn u, she wouldn't have made that mistake.

A. listened

B. had listened

C. has listened

D. listens

4. Were I you, I ____ the school football team.

A. would have joined

B. will join

C. would join

D. can join

5. The plant dies if you ____ it frequently.

A. will water

B. don't water

C. watered

D. is watering 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

9.2. Đáp án

Bài luyện 1:

1. If we don't hurry up, we will miss the flight.

2. If they had gone outside, they would have turned off the light. 

3. If you had tried your best, you wouldn't have had such bad results at school. 

4. Suppose I am a bird, I will be able to lớn fly. 

5. The man would not have caused the accident unless he had driven carelessly last night. 

6. Linda wishes she had enough money to lớn buy that dress.

7. In case John calls u, tell him to lớn meet u at school. 

8. If I were absent from class yesterday, I would be in trouble.

Bài luyện 2: 

1. Unless you stop making noise, you will wake the baby up.

2. If only I had an up-to-date computer.

3. If Tom had had a map, he wouldn't have gotten lost. 

4. If Linda hadn't eaten lots of candies, her tooth wouldn't have ached.

5. I wish today were Sunday!

Bài luyện 3: 

1. C. had had

2. A. will still go 

3. B. had listened

Xem thêm:

4. A. would have joined

5. B. don't water

Trên đó là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết về phần câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh. Để mang lại lợi ích mang lại quy trình học tập câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh, Langmaster răn dạy chúng ta nên biên chép lại kỹ năng và kiến thức vào trong 1 cuốn buột nhằm tiện xem xét lại và hãy nhớ là thực hiện bài bác luyện hỗ trợ nhằm ghi lưu giữ và thuần thục phần ngữ pháp này rộng lớn. Nếu bạn muốn được học tập tăng thiệt nhiều kỹ năng và kiến thức ngữ pháp, hãy update trang web của Langmaster nha. Chúc các bạn sở hữu một ngày thao tác năng suất và mừng rỡ vẻ!

BÀI VIẾT NỔI BẬT