Lập bảng phân phối xác xuất của $X$ và viết hàm phân phối - Xác suất - Thống kê

#1

Đã gửi 01-10-2012 - 10:26

1) phun tiếp tục 3 viên đạn song lập vô bia. xác xuất trúng đích của từng viên là 0,6. gọi X là số viên đạn trúng đích. lập bảng phân phối xác xuất của X và viết lách hàm phân phối
giúp dùm e bài xích này đi


#2

Đã gửi 02-10-2012 - 09:14

vantho302

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 82 Bài viết

* Lý thuyết: (st)
Gọi X là số đợt đổi mới cố A xẩy ra vô n phép tắc test, thì X là đại lượng tình cờ rời rốc nhận những độ quý hiếm rất có thể đem 0, 1, 2, …, n. Xác suất nhằm X nhận những độ quý hiếm ứng được xem vày công thức Bernoulli:
${P_x} = P\left( {X = x} \right) = C_n^x{p^x}{\left( {1 - p} \right)^{n - x}}$ với $x = 0,1,2,...,n$
$p$ là phần trăm đổi mới cố $A$ xảy ra
Nói cách tiếp theo, phân phối nhị thức nối liền với việc tái diễn n đợt một phép tắc test đem nhì sự khiếu nại trái lập (thành công và thất bại; xẩy ra và ko xảy ra) với X là số đợt thành công xuất sắc. Việc tái diễn ở trên đây Có nghĩa là sản phẩm phép tắc test được tổ chức vô nằm trong ĐK và song lập cùng nhau.
Như vậy bảng phân phối xác suất của đại lượng tình cờ X phân phối theo đuổi quy luật nhị thức đem dạng:
Hình vẫn gửi

Xem thêm: Giải quyết khi cài đặt lại Windows 10 dung lượng ổ C rất lớn

* Áp dụng:
Xác suất phun trúng đích là $p=0.6$
Xác suất phun trượt là $q=0.4$
Gọi X là số viên đạn phun trúng đích
$\begin{array}{l}
P\left( {X = 0} \right) = C_n^0{p^0}{q^n} = C_3^0*{\left( {0,6} \right)^0}*{\left( {0,4} \right)^3} = 0,064\\
P\left( {X = 1} \right) = C_n^1{p^1}{q^{n - 1}} = C_3^1*{\left( {0,6} \right)^1}*{\left( {0,4} \right)^2} = 0,288\\
P\left( {X = 2} \right) = C_n^2{p^2}{q^{n - 2}} = C_3^2*{\left( {0,6} \right)^2}*\left( {0,4} \right) = 0,432\\
P\left( {X = 3} \right) = C_n^3{p^3}{q^0} = C_3^3*{\left( {0,6} \right)^3}*{\left( {0,4} \right)^0} = 0,216
\end{array}$
Từ cơ tao đem bảng phân phối xác suất.
Hình vẫn gửi
Hàm phân phối xác suất:
${F_X}\left( X \right) = \left\{ \begin{array}{l}
0{\rm{ neu }}x \le 0\\
0,064{\rm{ neu 0}} < x \le 1\\
0,288{\rm{ neu }}1 < x \le 2\\
0,432{\rm{ neu }}2 < x \le 3\\
0,216{\rm{ neu }}3 < x
\end{array} \right.$


#3

Đã gửi 05-08-2016 - 16:21

Tranngoctuan

Hello.Anh Chị Giải quyết mang lại em 2 bài xích tập dượt này được ko ạ?

Bài 1.Có 3 xạ thủ phun vào một trong những mục tiêu(mỗi người phun một viên) vô nằm trong 1 ĐK chắc chắn.Xác suất nhằm từng xạ thủ phun trúng tiềm năng theo lần lượt là 0,6 0,7 0,8.Gọi X là số viên đạn trúng tiềm năng.Lập bảng phân phối của X.Tính Med(x),Mod(x),E(x),D(x)

Bài 2.Một cái bia được tạo thành 3 miền A,B,C đem tỉ lệ thành phần diện tích S là 4,5,6.Một viên đạn trúng miền A,B,C sẽ sở hữu được điểm ứng là 3,2,1 điểm.TA phun 3 viên đều thấy rùng bia.Gọi X là tổng số điểm.Tính Med(X),Mod(X),E(X),D(x) :ukliam2:BÀI VIẾT NỔI BẬT