Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'adapt' trong từ điển Lạc Việt

Đóng vớ cả

Kết trái ngược kể từ 3 kể từ điển

Bạn đang xem: Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'adapt' trong từ điển Lạc Việt

adapt

[ə'dæpt]

|

ngoại động từ

tra vô, thi công vào

tra vật này vô vật kia

phỏng theo đòi, sửa lại mang đến hợp

những sách khó khăn thông thường được sửa lại mang đến phù hợp với ngôi trường học

một vở kịch phỏng theo đòi một cuốn đái thuyết

một cuốn đái thuyết được sửa lại để lấy lên sảnh khấu

thực hiện thích ứng, thực hiện mến ứng

tự động mình yêu thích nghi vấn với trả cảnh

Xem thêm: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

nội động từ

thích ứng (với môi trường xung quanh...)

adapt

|

adapt

adapt

(ə-dăptʹ) verb

adapted

, adapting, adapts

verb

, transitive

To make suitable đồ sộ or fit for a specific use or situation.

Xem thêm: Hình xăm mini độc, lạ, ý nghĩa dành cho nữ

verb

, intransitive

To become adapted: a species that has adapted well đồ sộ winter climes.

[Middle English adapten, from Latin adaptÄ

BÀI VIẾT NỔI BẬT