20 bài tập trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng chọn lọc, có đáp án


20 bài xích luyện trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng tinh lọc, sở hữu đáp án

Với đôi mươi bài xích luyện trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng tinh lọc, sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 tổ hợp đôi mươi bài xích luyện trắc nghiệm sở hữu tiếng giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện dạng bài xích luyện Chiều dòng điện cảm ứng kể từ cơ đạt điểm trên cao nhập bài xích đua môn Vật Lí lớp 11.

20 bài xích luyện trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng tinh lọc, sở hữu đáp án

Bạn đang xem: 20 bài tập trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại nam châm hút dịch gửi lại ngay gần hoặc rời khỏi xa thẳm vòng chạc kín:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Câu 2: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại vòng chạc dịch gửi lại ngay gần hoặc rời khỏi xa thẳm nam giới châm:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Câu 3: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại nam châm hút dịch gửi lại ngay gần hoặc rời khỏi xa thẳm vòng chạc kín:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn A

Câu 4: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại vòng chạc dịch gửi lại ngay gần hoặc rời khỏi xa thẳm nam giới châm:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Câu 5: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại nam châm hút rơi trực tiếp đứng xuống tâm vòng chạc bịa bên trên bàn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn A

Câu 6: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình ngay trong lúc nam châm hút đang được bịa trực tiếp đứng bên trên tâm vòng chạc phía trên bàn thì bị đổ:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Hay lắm đó

Câu 7: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc cho tất cả nam châm hút và vòng chạc dịch gửi, với v1 = v2:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn D

Câu 8: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc cho tất cả nam châm hút và vòng chạc dịch gửi, với v1 > v2:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Câu 9: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc cho tất cả nam châm hút và vòng chạc dịch gửi, với v1 < v2:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn A

Câu 10: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc cho tất cả nam châm hút và vòng chạc dịch chuyển:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn D

Câu 11: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc cho tất cả nam châm hút và vòng chạc nằm trong rơi tự tại trực tiếp đứng đôi khi nằm trong lúc:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn D

Câu 12: Xác tấp tểnh chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình trong tầm chạc Lúc nom nhập mặt mày bên trên nhập tình huống mang lại nam châm hút rơi trực tiếp đứng xuyên qua loa tâm vòng chạc lưu giữ thắt chặt và cố định như hình vẽ:

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ tranh đề tài phong cảnh làng quê Việt Nam đơn giản của học sinh cấp 2

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

A. Lúc đầu dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong kim đồng hồ thời trang, Lúc nam châm hút xuyên qua loa thay đổi chiều ngược kim đồng hồ thời trang.

B. Lúc đầu dòng sản phẩm năng lượng điện ngược kim đồng hồ thời trang, Lúc nam châm hút xuyên qua loa thay đổi chiều nằm trong kim đồng hồ thời trang.

C. không tồn tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình trong tầm chạc.

D. Dòng năng lượng điện chạm màn hình nằm trong kim đồng hồ thời trang.

Lời giải:

Chọn A

Hay lắm đó

Câu 13: Xác tấp tểnh chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình trong tầm chạc Lúc nom nhập mặt mày ở bên phải nhập tình huống mang lại nam châm hút xuyên qua loa tâm vòng chạc lưu giữ thắt chặt và cố định như hình vẽ:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

A. Lúc đầu dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong kim đồng hồ thời trang, Lúc nam châm hút xuyên qua loa thay đổi chiều ngược kim đồng hồ thời trang.

B. Lúc đầu dòng sản phẩm năng lượng điện ngược kim đồng hồ thời trang, Lúc nam châm hút xuyên qua loa thay đổi chiều nằm trong kim đồng hồ thời trang.

C. không tồn tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình trong tầm chạc.

D. Dòng năng lượng điện chạm màn hình nằm trong kim đồng hồ thời trang.

Lời giải:

Chọn A

Câu 14: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại vòng chạc tịnh tiến thủ với véc tơ vận tốc tức thời v nhập kể từ ngôi trường đều:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn D

Câu 15: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại vòng chạc tịnh tiến thủ với véc tơ vận tốc tức thời v nhập kể từ ngôi trường đều:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn D

Câu 16: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn B

Câu 17: Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn A

Câu 18: Khi mang lại nam châm hút lại ngay gần vòng chạc treo như hình vẽ thì bọn chúng tương tác:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

A. đẩy nhau

B. bú mớm nhau

C. Ban đầu đẩy nhau, khi tới ngay gần thì bú mớm nhau

D. ko tương tác

Lời giải:

Chọn A

Câu 19: Khi mang lại nam châm hút xuyên qua loa vòng chạc treo như hình vẽ thì bọn chúng tương tác:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

A. đẩy nhau

B. Ban đầu bú mớm nhau, Lúc xuyên qua loa rồi thì đẩy nhau

C. Ban đầu đẩy nhau, Lúc xuyên qua loa rồi thì bú mớm nhau

D. bú mớm nhau

Lời giải:

Chọn C

Câu 20: Khi mang lại sườn chạc kín vận động rời khỏi xa thẳm dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm I1 như hình vẽ thì bọn chúng tương tác:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

A. đẩy nhau        B. bú mớm nhau

Xem thêm: Cách nhận biết lưỡi bình thường của trẻ sơ sinh

C. Ban đầu đẩy nhau, khi tới ngay gần thì bú mớm nhau        D. ko tương tác

Lời giải:

Chọn B

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Giải quyết khi cài đặt lại Windows 10 dung lượng ổ C rất lớn

Có thể bạn giúp tôi giải quyết một vấn đề như sau? Gần đây, tôi vừa mới cài đặt lại Windows 8.1 vì phiên bản Windows trước đó của tôi hoạt động chậm và thường xuyên bị đứng. Bạn có thể giải thích cho tôi nguyên nhân gây ra điều này và các giải pháp […]