Tính bằng hai cách: (25 + 45) : 5 = ...; 24 : 6 + 36 : 6 = …

Với giải bài xích 1 trang 77 Vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Tập 1 cụ thể nhập Bài 66: Chia một tổng cho 1 số giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu lời nói giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt nhập VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Bài 66: Chia một tổng cho 1 số

Bạn đang xem: Tính bằng hai cách: (25 + 45) : 5 = ...; 24 : 6 + 36 : 6 = …

Bài 1 trang 77 vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Tập 1: Tính vì thế nhì cách:

        a) (25 + 45) : 5 = …………..                     b) 24 : 6 + 36 : 6 = …………..

Lời giải

a)     (25 + 45) : 5 = 70 : 5

                             = 14

        (25 + 45) : 5 = 45 : 5 + 25 : 5

                             = 9 + 5

                             = 14

Xem thêm: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

b)     24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

                             = 10

        24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6

                             = 60 : 6

                             = 10

Xem tăng những bài xích giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

Xem thêm: Điện thoại DĐ Xiaomi Redmi 9A 2Gb/ 32Gb Blue Trả góp 0%

Bài 2 trang 77 vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Tập 1: Lớp 4A đem 28 học viên, tạo thành những group, từng group đem 4 học viên. Lớp 4B đem 32 học viên, cũng tạo thành những group, từng group đem 4 học tập snh. Hỏi cả nhì lớp đem từng nào nhóm? (giải vì thế nhì cách)...

Bài 3 trang 77 vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Tập 1: a) Tính:..

Bài 4 trang 77 vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 Tập 1: Tính bám theo mẫu:..

Tài liệu có một trang. Để coi toàn cỗ tư liệu, vui sướng lòng chuyên chở xuống

BÀI VIẾT NỔI BẬT