Tìm x biết lớp 6 - Công thức tìm x

GiaiToan.com biên biên soạn và đăng lên tư liệu Bài luyện Tìm x biết lớp 6 được biên soạn theo gót lịch trình sách mới mẻ (sách Kết nối trí thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng sủa tạo) chung học viên làm rõ về công thức tìm hiểu x, tìm hiểu số nguyên vẹn x biết, tìm hiểu số đương nhiên x biết,  cơ hội tìm hiểu x dễ dàng và đơn giản và dễ nắm bắt, kèm cặp Từ đó là bài bác luyện tập luyện được bố trí theo hướng dẫn cụ thể mời mọc những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm. Chúc chúng ta học hành tốt!

A. Cách giải những dạng toán tìm x lớp 6

1. Tìm số hạng không biết nhập một tổng

Muốn tìm hiểu số hạng không biết nhập một tổng, tao lấy tổng kể từ chuồn số hạng vẫn biết

Bạn đang xem: Tìm x biết lớp 6 - Công thức tìm x

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a

Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng không biết, 4 là số hạng vẫn biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

Vậy x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng vẫn biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

Vậy x = 5

2. Tìm số bị trừ nhập một hiệu

Muốn tìm hiểu số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ

x - a = b => x = b + a

Ví dụ: Tìm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng không biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

Vậy x = 11

3. Tìm số trừ nhập một hiệu

Muốn tìm hiểu số trừ tao lấy số bị trừ trừ chuồn hiệu

a - x = b => x = a - b

Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng không biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

Vậy x = 6

4. Tìm quá số không biết nhập một tích

Muốn tìm hiểu quá số không biết nhập một tích tao lấy tích phân tách mang lại quá số vẫn biết

a . x = b => x = b : a

Ví dụ: Tìm x biết:

2 . x = 32 (x là quá số không biết, 2 là quá số vẫn biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

Vậy x = 16

5. Tìm số bị phân tách nhập một thương

Muốn tìm hiểu số bị phân tách tao lấy thương nhân với số chia

x : a = b => x = b . a

Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân tách không biết, 5 là số phân tách, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

Vậy x = 50

6. Tìm số phân tách nhập một thương

Muốn tìm hiểu số phân tách tao lấy số bị phân tách chia mang lại thương

a : x = b => x = a : b

Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị phân tách, x là số phân tách không biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

vậy x = 3

B. Tìm x biết

Ví dụ 1: Tìm số đương nhiên x biết:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải

a) 156 - \left( {x + 32} \right) = 115

\begin{matrix}
 x + 32 = 156 - 115 \hfill \\
 x + 32 = 41 \hfill \\
 x = 41 - 32 = 9 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 9

c) \left( {x:23 + 45} \right).67 = 8911

\begin{matrix}
 x:23 + 45 = 8911:67 \hfill \\
 x:23 + 45 = 133 \hfill \\
 x:23 = 133 - 45 \hfill \\
 x:23 = 88 \hfill \\
 x = 88.23 = 2024 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 2024

Hướng dẫn giải

a) \left[ {\left( {6x - 39} \right):7} \right].4 = 12

\begin{matrix}
 \left( {6x - 39} \right):7 = 12:4 \hfill \\
 \left( {6x - 39} \right):7 = 3 \hfill \\
 6x - 39 = 3.7 \hfill \\
 6x - 39 = 21 \hfill \\
 6x = 21 + 39 \hfill \\
 6x = 60 \hfill \\
 x = 60:6 = 10 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 10

c) 2448.\left[ {119 - \left( {x - 6} \right)} \right] = 24

\begin{matrix}
 119 - \left( {x - 6} \right) = 2448:24 \hfill \\
 119 - \left( {x - 6} \right) = 102 \hfill \\
 x - 6 = 119 - 102 \hfill \\
 x - 6 = 17 \hfill \\
 x = 6 + 17 = 23 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 23

Ví dụ 4: Tìm số đương nhiên x biết:

a) (17x - 11)3 = 216

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

Vậy x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x  - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Vậy x = 15

C. Tìm số nguyên vẹn x biết, Tìm số đương nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ những số nguyên vẹn thỏa mãn:

a) - 4 < x < 3

b) - 1 \leqslant x \leqslant 4

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Tìm số nguyên vẹn x biết

Xem thêm: Lịch vạn niên 2024 - Xem lịch âm, lịch dương, giờ hoàng đạo theo ngày tháng

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài luyện Tìm x Toán 6 sẽ chung những em học viên gia tăng, ghi lưu giữ lý thuyết, bài bác luyện Toán lớp 6 kể từ cơ áp dụng giải những vấn đề Đại số 6 một cơ hội dễ dàng và đơn giản, sẵn sàng hành trang kỹ năng vững chãi nhập năm học tập lớp 6. Chúc những em học tập chất lượng tốt.

Một số thắc mắc Toán lớp 6 đặc sắc:

 • Đội thể thao của ngôi trường đem 45 vận khuyến khích. Huấn luyện viên ham muốn tạo thành những nhóm
 • Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao mang lại khi phân tách số cơ mang lại 3 dư 1, phân tách mang lại 4 dư 2, phân tách mang lại 5 dư 3, phân tách mang lại 6 dư 4 và phân tách không còn mang lại 11
 • Diện tích của một quần thể vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 25 m, chiều lâu năm tự 7/5 chiều rộng lớn là bao nhiêu?
 • Một quần thể vườn hình chữ nhật đem diện tích S 3600m² chiều rộng lớn 40m, cửa chính của quần thể vườn rộng lớn 5m. Người tao ham muốn thực hiện mặt hàng rào xung xung quanh vườn tự 2 tầng chão thép sợi. Hỏi rất cần được người sử dụng từng nào mét thép sợi nhằm thực hiện mặt hàng rào?
 • Trên một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 12m, chiều rộng lớn 10m, người tao phân loại chống nhằm trồng hoa, trồng cỏ như hình mặt mũi. Hoa sẽ tiến hành trồng ở nhập chống hình bình hành AMCN, cỏ tiếp tục trồng ở đoạn khu đất còn sót lại. Tiền công nhằm trả cho từng mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số chi phí công cần thiết chi trả nhằm trồng hoa và cỏ.
 • Giá niêm yết của một chiếc Smartphone địa hình là 625 ngàn đồng
 • 3 là ước yếu tố của 6 nên 3 cũng chính là ước yếu tố của 18 chính hay
 • Trong mon 7 ngôi nhà ông Khánh người sử dụng không còn 115 số năng lượng điện. Hỏi ông Khánh nên trả từng nào chi phí điện

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tỷ giá baht Thái Lan mới nhất ngày hôm nay 18/4

Xem ngay thông tin mới nhất về tỷ giá Baht Thái hôm nay, bao gồm tin tức, hình ảnh và video về tiền tệ Thái Lan, theo dõi dự báo từ các chuyên gia về tình hình đồng Baht tại các ngân hàng trong nước.