Dân số Nhật Bản giảm nửa triệu trong năm 2022

Dân số Nhật Bản đang được tách năm loại 12 tiếp tục tự số ca tử vong tăng và tỉ lệ thành phần sinh kế tiếp tách, theo dõi tài liệu của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nhật Bản công thân phụ ngày 12.4.

BÀI VIẾT NỔI BẬT