Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng  \((\alpha )\): \(2x - y - 2z - 4 = 0\) và \((\beta ):\)\( - 4x + 2y + 4z - 4 = 0\) bằng:

Câu 348510: Trong không khí Oxyz, khoảng cách giữa nhì mặt phẳng  \((\alpha )\): \(2x - hắn - 2z - 4 = 0\) và \((\beta ):\)\( - 4x + 2y + 4z - 4 = 0\) bằng:

A. \(6\).

Bạn đang xem: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng  \((\alpha )\): \(2x - y - 2z - 4 = 0\) và \((\beta ):\)\( - 4x + 2y + 4z - 4 = 0\) bằng:

B. \(2\).

C. \(\dfrac{4}{3}\).

Xem thêm: Hình ảnh Ly Cà Phê Buồn đẹp Cô đơn Một Mình 2022 | Mekoong

Xem thêm: Bảng xếp hạng dân số thế giới

D. \(\dfrac{{10}}{3}\).

Phương pháp giải:

Khoảng cơ hội thân ái nhì mặt mày bằng phẳng tuy nhiên song: \(d\left( {\left( \alpha  \right);\left( \beta  \right)} \right) = d\left( {A;\left( \beta  \right)} \right),\,\,\left( {A \in \left( \alpha  \right)} \right)\) hoặc \(d\left( {\left( \alpha  \right);\left( \beta  \right)} \right) = d\left( {B;\left( \alpha  \right)} \right),\,\,\left( {B \in \left( \beta  \right)} \right).\)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Giải quyết khi cài đặt lại Windows 10 dung lượng ổ C rất lớn

Có thể bạn giúp tôi giải quyết một vấn đề như sau? Gần đây, tôi vừa mới cài đặt lại Windows 8.1 vì phiên bản Windows trước đó của tôi hoạt động chậm và thường xuyên bị đứng. Bạn có thể giải thích cho tôi nguyên nhân gây ra điều này và các giải pháp […]