Hạng của ma trận.pdf

Hạng của ma mãnh trận

Trang 1

Cùng với tấp tểnh thức, ma mãnh trận (đặc biệt là hạng của ma trận) là những khí cụ cơ phiên bản nhằm giải quyết và xử lý những câu hỏi về hệ phương trình tuyến tính trình bày riêng biệt và đại số tuyến tính trình bày cộng đồng Bài ghi chép này tiếp tục trình làng khái niệm, những đặc điểm cơ phiên bản của hạng ma mãnh trận, và nhì cách thức cơ phiên bản nhằm tính hạng của ma trận.

Bạn đang xem: Hạng của ma trận.pdf

Trước không còn, lưu ý lại định nghĩa tấp tểnh thức con cái cấp cho k của một ma mãnh trận Cho A là ma mãnh trận cấp cho m × n; k là số ngẫu nhiên 1 ≤ k ≤ min{m, n} Chọn rời khỏi k loại, k cột ngẫu nhiên của A Các thành phần nằm trong gửi gắm của k loại, k cột này tạo nên trở thành ma mãnh trận vuông cấp cho k, gọi là ma mãnh trận con cái cấp cho k của ma mãnh trận A Định thức của ma mãnh trận con cái cấp cho k này gọi là 1 trong tấp tểnh thức con cái cấp cho k của A.

1.1Định nghĩa hạng của ma trận

Cho A là ma mãnh trận cấp cho m × n không giống ko.

Hạng của ma mãnh trận A là số ngẫu nhiên r, 1 ≤ r ≤ min{m, n} vừa lòng những ĐK sau: 1 Tồn bên trên tối thiểu một tấp tểnh thức con cái cấp cho r của ma mãnh trận A không giống 0.

2 Mọi tấp tểnh thức con cái cấp cho to hơn r (nếu có) của ma mãnh trận A đều vày 0.

Nói cách tiếp, hạng của ma trận A 6= O đó là cấp cho tối đa của những tấp tểnh thức thành viên khác ko của ma mãnh trận A.

Hạng của ma mãnh trận A ký hiệu là r(A) hoặc rank(A) Qui ước: hạng của ma trận ko O là 0.

1.2Các đặc điểm cơ phiên bản về hạng của ma trận

Hạng của ma mãnh trận bất biến qua chuyện phép tắc gửi vị, tức là rank At= rank A.

Trang 2

1.2.2 Tính hóa học 2

Nếu A là ma mãnh trận vuông cấp cho n thì

rank A = n ⇐⇒ det A 6= 0 rank A < n ⇐⇒ det A = 0

Nếu xẩy ra tình huống đầu, tớ trình bày A là ma mãnh trận vuông ko suy biến chuyển Nếu xẩy ra tình huống loại nhì, tớ trình bày A là ma mãnh trận vuông suy biến chuyển.

Nếu A, B là những ma mãnh trận nằm trong cấp cho thì

rank(A + B) ≤ rank A + rank B

Cho A, B là những ma mãnh trận sao mang đến tồn bên trên tích AB Khi tê liệt 1 rank(AB) ≤ min{rank A, rank B}

2 Nếu A là ma mãnh trận vuông ko suy biến chuyển thì rank(AB) = rank B.

Xét toàn bộ những tấp tểnh thức con cái cấp cho k + 1 của A chứa chấp tấp tểnh thức Dk Xảy rời khỏi 3 kĩ năng sau 1 Không với 1 tấp tểnh thức con cái cấp cho k + 1 nào là của A Khả năng này xẩy ra Khi và chỉ khi

k = min{m, n} Khi tê liệt rank A = k = min{m, n} Thuật toán kết thúc giục.

rank A = k Thuật toán kết thúc giục.

3 Tồn bên trên một tấp tểnh thức con cái cấp cho k + 1 của A là Dk+1 chứa chấp tấp tểnh thức con cái Dk không giống 0 Khi tê liệt tái diễn bước 2 với Dk+1 thay cho mang đến Dk Và cứ nối tiếp như thế cho tới Khi xẩy ra tình huống (1) hoặc (2) thì thuật toán kết thúc giục.

Trang 3

tạo trở thành vày 2 loại đầu, 2 cột đầu của A)

Xét những tấp tểnh thức con cái cấp cho 3 của A chứa chấp D2, tớ thấy với tấp tểnh thức con cái cấp cho 3 không giống 0 Đó là

(Định thức này được trở thành vày những loại 1, 2, 3, những cột 1, 2, 4 của A)

Tiếp tục, xét những tấp tểnh thức con cái cấp cho 4 của A chứa chấp D3 Có toàn bộ 2 tấp tểnh thức như thế, này là Cả 2 tấp tểnh thức này đều vày 0 Do tê liệt rank A = 3.

Chú ý cũng có thể đánh giá loại (4) của ma mãnh trận A là tổng hợp tuyến tính của loại (1) và loại (2); loại (4) = loại (1) - loại (2), nên dễ dàng và đơn giản thấy được D4,1 = 0, D4,2 = 0.

Việc mò mẫm hạng của ma trận vày tấp tểnh thức như bên trên cần đo lường và tính toán khá phức tạp nên nhập thực tiễn người tớ không nhiều dùng nhưng mà người tớ hay sử dụng cách thức mò mẫm hạng của ma trận vày những phép tắc biến hóa sơ cấp cho tại đây.

Xem thêm: Bảng xếp hạng dân số thế giới

phép biến hóa sơ cấp cho (phương pháp Gauss)

Trước Khi trình làng cách thức này, tớ lưu ý lại một vài định nghĩa sau

3.1Ma trận bậc thang

Ma trận A cấp cho m × n không giống ko gọi là 1 trong ma mãnh trận bậc thang nếu như tồn bên trên số ngẫu nhiên r, 1 ≤ r ≤ min{m, n} thỏa những ĐK sau:

Trang 4

1 r loại đầu của A không giống ko Các loại kể từ loại r + 1 trở lên đường (nếu có) đều vày 0.

2 Xét loại loại k với một ≤ k ≤ r Nếu (A)kik là thành phần thứ nhất phía bên trái (tính kể từ trái ngược sang trọng phải) không giống 0 của loại k thì tớ cần với i1 < i2 < · · · < ir.

phần tử được lưu lại (các cột i1, i2, , ir) gọi là cột lưu lại của ma mãnh trận A Như vậy, ĐK (2) rất có thể tuyên bố lại như sau: Nếu lên đường kể từ loại bên trên xuống bên dưới thì những thành phần lưu lại cần lùi dần dần về phía cần Và như thế, ma mãnh trận bậc thang với dạng như sau:

Nếu A là ma mãnh trận bậc thang thì số r nhập khái niệm đó là rank A.

Thật vậy, rất có thể đã cho thấy một tấp tểnh thức con cái cấp cho r của A không giống 0 đó là tấp tểnh thức Dr tạo nên vày r loại đầu và r cột lưu lại i1, i2, , ir.

= (A)1 i1(A)2 i2 (A)r ir 6= 0

Ngoài rời khỏi, những tấp tểnh thức con cái cấp cho r + 1 của A đều tạo nên vày r + 1 loại nào là tê liệt nên với không nhiều nhất

Các ma mãnh trận A, B đều là những ma mãnh trận bậc thang, và tớ với rank A = 4 (bằng số loại không giống ko của A), rank B = 5 (bằng số loại không giống ko của B).

Trang 5

3.2Phép biến hóa sơ cấp cho bên trên ma mãnh trận

Ba phép tắc biến hóa sau gọi là phép tắc biến hóa sơ cấp cho bên trên những loại của ma mãnh trận: 1 Đổi vị trí 2 loại lẫn nhau.

2 Nhân một loại mang đến một vài không giống 0.

3 Nhân một loại mang đến một vài ngẫu nhiên rồi nằm trong vào dòng xoáy không giống.

Tương tự động, bằng phương pháp thay cho loại trở thành cột, tớ với 3 phép tắc biến hóa sơ cấp cho bên trên những cột của ma mãnh trận.

3.3Tìm hạng của ma trận vày cách thức dùng những phép tắc biến hóa sơ cấp

Nội dung của cách thức này dựa vào nhì đánh giá khá giản dị sau 1 Các phép tắc biến hóa sơ cấp cho ko thực hiện thay cho thay đổi hạng của ma trận.

2 Một ma mãnh trận không giống O ngẫu nhiên đều rất có thể đem về dạng bậc thang sau một vài hữu hạn những phép tắc biến hóa sơ cấp cho bên trên loại.

Như vậy, mong muốn mò mẫm hạng của ma trận A, tớ người sử dụng những phép tắc biến hóa sơ cấp cho để mang A về dạng bậc thang, tự đánh giá (1), hạng của A vày hạng của ma trận bậc thang, và tớ đang được biết hạng của ma trận bậc thang chủ yếu thông qua số loại không giống ko của chính nó.

Cần cảnh báo độc giả rằng: khả năng mang trong mình 1 ma mãnh trận về dạng bậc thang vày những phép tắc biến hóa sơ cấp cho là 1 trong khả năng cơ phiên bản, nó quan trọng không những trong công việc mò mẫm hạng của ma trận mà còn phải cần thiết nhằm giải nhiều câu hỏi không giống của Đại số tuyến tính.

Sau trên đây, Cửa Hàng chúng tôi xin xỏ thể hiện một thuật toán để mang một ma mãnh trận về dạng bậc thang vày những phép tắc biến hóa sơ cấp:

Trang 6

Chú ý Nếu toàn cỗ cột 1 vày 0 (a11= 0, a21 = 0, , an1 = 0 thì tớ rất có thể bỏ lỡ cột 1 nhưng mà tiến hành bước 1 với cột sau đó.

Trong tình huống ngược lại, nối tiếp tái diễn bước 1 mang đến ma mãnh trận B.

Cần xem xét rằng ma mãnh trận B với thấp hơn ma mãnh trận A 1 loại và 1 cột Do tê liệt, sau một vài hữu hạn bước lặp, B được xem là ma mãnh trận ko hoặc ma mãnh trận bậc thang Khi tê liệt, thuận toán tiếp tục kết thúc giục.

Xem thêm: Lệnh tính diện tích trong Cad đơn giản, đầy đủ nhất

Trang 7

Xảy rời khỏi 3 tình huống sau:

1 a 6= 1 − n, a 6= 1, Khi tê liệt ma mãnh trận C là ma mãnh trận bậc thang và rank B = rank C = n 2 a = 1, Khi tê liệt ma mãnh trận C là ma mãnh trận bậc thang và rank B = rank C = 1

Do tê liệt, C ko là ma mãnh trận bậc thang tuy vậy với tấp tểnh thức con cái cấp cho n − 1 không giống ko, này là tấp tểnh thức hoá công vày n − 1 loại cuối, n − 1 cột cuối

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Biểu đồ kết hợp: Cách vẽ và bài tập

Biểu đồ kết hợp: Cách vẽ và bài tập, Biểu đồ kết hợp là gì? Cách vẽ biểu đồ kết hợp như thế nào? Cách nhận xét ra sao? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi