Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng - Step Up English

“If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. 

Theo các bạn câu bên trên là câu điều kiện loại 1, 2, hoặc 3?

Bạn đang xem: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng - Step Up English

Nó được ghi chép với cấu hình câu điều kiện loại 1, tuy nhiên lại thể hiện nay một điều ko thể xảy ra? Bạn tiếp tục dành riêng một thời hạn khakhá vô thời gian giảo biểu học tập giờ Anh của tôi nhằm phân tích nội dung này nhưng mà vẫn cảm nhận thấy bối rối? Bài ghi chép này Step Up giúp cho bạn với một chiếc nom không hề thiếu về câu điều kiện vô giờ Anh. 

1. Câu điều kiện là gì?

Trong giờ Anh câu điều kiện dùng để làm diễn tả, phân tích và lý giải về một vụ việc nào là cơ hoàn toàn có thể xẩy ra Khi điều kiện nói đến việc xẩy ra. Hầu không còn những câu điều kiện đều chứa chấp “if”. Một câu điều kiện với nhì mệnh đề.

 • Mệnh đề chủ yếu hoặc gọi là mệnh đề sản phẩm.
 • Mệnh đề chứa chấp “if” là mệnh đề phụ hoặc mệnh đề điều kiện, nó nêu lên điều kiện nhằm mệnh đề chủ yếu trở thành thực sự.

Thông thông thường mệnh đề chủ yếu tiếp tục đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hòn đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm thắt vết phẩy vào sau cùng mệnh đề phụ nhằm ngăn cơ hội đằm thắm mệnh đề phụ và mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 • If the weather is nice, I will go to tướng Cat Ba tomorrow. (Nếu không khí đẹp mắt, tôi tiếp tục lên đường Cát Bà vào trong ngày mai.)
 • If I were you, I would buy that máy tính. (Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục mua sắm cái máy tính cơ.)
 • I would have got better marks if I had learned hard. (Tôi tiếp tục đạt điểm cao hơn nữa nếu như tôi tiếp tục học tập chịu khó.)

Xem thêm thắt Câu điều kiện và những công ty điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể vô cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

2. Các loại câu điều kiện vô giờ Anh

Tương ứng với những thời gian điều kiện xẩy ra, câu điều kiện cũng khá được phân loại trở thành những dạng phụ thuộc vào những mốc thời hạn cơ. Hãy nằm trong dò xét hiểu cụ thể cấu hình và cách sử dụng của từng loại câu điều kiện ngay lập tức sau nhé!

Câu điều kiện loại 0 (zero conditional)

Câu điều kiện loại 0 được dùng nhằm thao diễn phân tích và lý giải trường hợp những trường hợp được xem như là chân lý, thông thường là những thực sự vô cuộc sống đời thường, ví như khoa học tập.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S+ V

(Hiện bên trên đơn)

S + V

(Hiện bên trên đơn)

Ví dụ:

 • If you freeze water, it becomes a solid.

(Nếu các bạn đóng góp vị nước, nó sẽ bị trở thành thể cứng.)

 • Plants die if they don’t get enough water.

(Thực vật tiếp tục bị tiêu diệt nế như đó không tồn tại đầy đủ nước.)

 • If public transport is efficient, people stop using their cars.

(Nếu giao thông vận tải công nằm trong nhưng mà hiệu suất cao, quý khách sẽ không còn sử dụng xe cộ riêng rẽ nữa.)

Ngoài rời khỏi câu điều kiện loại 0 còn được dùng để mang rời khỏi những câu nói. hướng dẫn, câu nói. kiến nghị.

Ví dụ:

 • If Bill phones, tell him to tướng meet u at the cinema.

(Nếu Bill gọi, bảo anh ấy bắt gặp tôi ở rạp chiếu phim.)

 • Ask Pete if you’re not sure what to tướng tự.

(Hãy căn vặn Pete nếu như khách hàng ko rõ rệt nên làm cái gi.)

 • If you want to tướng come, gọi u before 5:00.

(Nếu mình thích cho tới, hãy gọi tôi trước 5 giờ.)

Trong câu điều kiện loại 0, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thay cho thế “if” vị “when” nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu nói:

 • If you heat ice, it melts.

(Nếu các bạn thực hiện rét đá, nó tan chảy)

 • Ice melts if you heat it.

(Đá tan chảy nếu như khách hàng thực hiện rét nó.)

 • When you heat ice, it melts.

(Khi các bạn thực hiện rét đá, nó tan chảy.)

 • Ice melts when you heat it.

(Đá tan chảy khi chúng ta thực hiện rét nó.)

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để làm thao diễn miêu tả những vụ việc với tài năng xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này và sản phẩm của chính nó.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V

(Hiện bên trên đơn)

S + will + V

(Tương lai đơn)

Ví dụ:

 • If you don’t hurry, you will miss the bus.

(Nếu các bạn ko nhanh chóng lên, các bạn sẽ lỡ chuyến xe cộ buýt.)

 • If I have time, I’ll finish that letter.

(Nếu với thời hạn, tôi tiếp tục triển khai xong lá thư cơ.)

 • What will you tự if you miss the plane?

(Nếu các bạn lỡ chuyến cất cánh các bạn sẽ thực hiện gì?)

Trong câu điều kiện loại 1, chứ không dùng thì sau này tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu thốn nhằm thể hiện nay cường độ chắc chắn rằng hoặc kiến nghị một sản phẩm nào là đó:

 • If you drop that glass, it might break.

(Nếu các bạn thực hiện rơi cái ly, nó sẽ bị vỡ.)

 • I may finish that letter if I have time.

(Tôi tiếp tục triển khai xong lá thư cơ nếu như tôi với thời hạn.)

 • If he calls you, you should go.

(Nếu anh ấy gọi các bạn, chúng ta nên lên đường.)

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được dùng nhằm thao diễn miêu tả những trường hợp không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra vô sau này và giả thiết sản phẩm nế như đó hoàn toàn có thể xẩy ra.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V-ed

(Quá khứ đơn)

S + would + V

(dạng 1 lùi thì)

Ví Dụ:

 • If the weather wasn’t ví bad, we could go to tướng the park.(But the weather is bad ví we can’t go.)

(Nếu không khí không thực sự tệ, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể cho tới khu dã ngoại công viên – Tuy nhiên không khí xấu xa nên tất cả chúng ta ko thể đi).

 • If I was the Queen of England, I might give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)

(Nếu tôi là nữ vương Anh, tôi tiếp tục cho từng người một con kê – Nhưng tôi ko nên nữ vương.)

 • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don’t speak Italian, ví I am not working in Italy)

(Tôi tiếp tục đang được thao tác làm việc ở Ý nếu như tôi thưa được giờ Ý – tuy nhiên tôi ko thưa giờ Ý, nên là tôi đang được ko thao tác làm việc ở Ý.)

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được dùng nhằm thao diễn miêu tả những vụ việc ko xẩy ra vô vượt lên trước khứ và xác lập sản phẩm nế như đó tiếp tục xẩy ra. Cấu trúc câu này thông thường ám chỉ sự tiếc nuối hoặc câu nói. trách cứ móc.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

(Quá khứ trả thành)

S + would + have + V-PII

(Dạng 2 lùi thì)

Ví dụ:

 • If I had worked harder I could have passed the exam. (But I didn’t work hard, and I didn’t pass the exam.

(Nếu tôi học tập chịu khó tôi tiếp tục hoàn toàn có thể vượt lên kỳ thi đua.)

 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn’t know and I didn’t bake a cake.

(Nếu nhưng mà biết các bạn cho tới thì tôi tiếp tục nướng bánh.)

 • If she hadn’t got a job in London , she would have married him.

(Nếu cô ấy không tồn tại việc làm ở London thì cô ấy tiếp tục lấy anh tớ.)

Câu điều kiện lếu láo hợp

Câu điều kiện lếu láo hợp

Câu điều kiện lếu láo hợp

Câu điều kiện lếu láo phù hợp thao diễn miêu tả những vụ việc trái ngược ngược với thực sự tiếp tục xẩy ra vô vượt lên trước khứ và giả thiết sản phẩm nếu như những điều này thực sự tiếp tục xẩy ra. Những sản phẩm này tiếp tục trái ngược với thực sự ở thời điểm hiện tại.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

(Quá khứ trả thành)

S + would + V

Ví dụ: 

 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn’t study and now I don’t have my license)

(Nếu tôi học tập thì giờ tôi tiếp tục với vị tài xế rồi – tuy nhiên tôi đang không học tập và thời điểm hiện tại tôi không tồn tại vị tài xế.)

 • I could be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire)

(Tôi tiếp tục hoàn toàn có thể đang được là 1 trong tỷ phú nếu như tôi nhận việc làm cơ – tuy nhiên tôi đang không nhận và lúc này tôi ko nên tỷ phú.)

 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money and now you can buy this jacket)

(Nếu tôi xài không còn chi phí thì tôi đang không mua sắm khuôn mẫu áo khóa ngoài này – tuy nhiên tôi ko xài không còn chi phí và giờ tôi hoàn toàn có thể mua sắm cái áo khóa ngoài.)

Xem thêm: Những quốc gia nhỏ nhất thế giới

3. Một số cảnh báo về phong thái sử dụng câu điều kiện

Cũng tựa như động kể từ với động kể từ thông thường và động kể từ bất quy tắc, những cấu hình câu đầu điều kiện cũng có thể có những tình huống quan trọng đặc biệt cần thiết cảnh báo.

1. Trong câu điều kiện với mệnh đề phụ ở dạng phủ lăm le, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng “unless” thay cho mang đến “if not…”

Ví dụ:

 • I will buy you a new máy tính if you don’t let u down.

(Tôi tiếp tục mua sắm mang đến cậu một chiếc PC cầm tay mới nhất nếu như cậu ko thực hiện tôi tuyệt vọng.)

=> I will buy you a laptop  unless you let u down.

(Tôi tiếp tục mua sắm mang đến cậu một chiếc PC cầm tay mới nhất trừ khi chúng ta thực hiện tôi tuyệt vọng.)

 • I will go to tướng Cao Bang tomorrow if it doesn’t rain. 

(Tôi tiếp tục lên đường Cao bằng phẳng vào trong ngày mai nếu như trời ko mưa.)

=> I will go to tướng Cao Bang tomorrow unless it rains.

(Tôi tiếp tục lên đường Cao bằng phẳng vào trong ngày mai trừ Khi trời mưa.)

 • Mary can’t let you in if you don’t give her the password.

(Mary ko thể nhằm các bạn vô vào nếu mà các bạn ko fake mang đến cô ấy mật khẩu đăng nhập.)

=> Mary can’t let you in unless you give her the password.

(Mary ko thể nhằm các bạn vô vào trừ khi chúng ta fake mang đến cô ấy mật khẩu đăng nhập.)

2. Trong câu điều kiện loại I, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng thì sau này đơn vô mệnh đề phụ nếu như mệnh đề phụ ra mắt sau thời điểm mệnh đề trình ra mắt.

Ví dụ: 

 • If aspirin will ease my headache, I will take a couple tonight.

(Nếu aspirin hoàn toàn có thể giảm sút đợt đau đầu của tôi, tôi tiếp tục tợp nhì viên tối ni.)

 • If you will take u to tướng the park at 9 a.m, I will wake you up at 8 a.m.

(Nếu bạn cũng có thể fake tôi cho tới khu dã ngoại công viên khi 9h sáng sủa, tôi tiếp tục thức tỉnh các bạn dậy khi 8 giờ sáng sủa.)

 • If I will have English lesson this afternoon, I will book a grab to tướng school now.

(Nếu tôi với ca học tập giờ Anh vô chiều ni, tôi tiếp tục đặt điều một chuyến grab cho tới ngôi trường ngay lập tức lúc này.)

3. Trong câu điều kiện loại 2, bọn chúng ta  dùng “were” thay cho mang đến “was”

Ví dụ: 

 • If I were you, I would never tự that to tướng her. 

(Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn khi nào thực hiện vậy với cô ấy.)

 • If I were you, I would take part in this competition. 

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục nhập cuộc cuộc thi đua này.)

 • If I were you, I would believe in her.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục tin cậy cô ấy.)

Cách sử dụng này quý phái và thông dụng rộng lớn.

4. Cách sử dụng của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3 thông thường được dùng vô cấu trúc câu wishcấu trúc câu would rather để thể hiện nay sự tiếc nuối hoặc ý trách cứ móc ai này đã hoặc ko thực hiện gì:

Ví dụ:

 • If I had reviewed for the exam, I would not have got mark D!

(Nếu tôi ôn luyện mang đến kỳ thi đua, tôi tiếp tục không biến thành điểm D!)

=> I wish I had reviewed for the exam.

(Ước gì tôi tiếp tục ôn luyện mang đến kỳ thi đua.)

=> I would rather I had reviewed for the exam.

(Giá như tôi tiếp tục ôn luyện mang đến kỳ thi đua.)

 • If I had gone to tướng that các buổi party, I could have met her.

(Nếu tôi cho tới buổi tiệc cơ, tôi tiếp tục hoàn toàn có thể bắt gặp cô ấy.)

=> I wish I had gone to tướng that các buổi party.

(Ước gì tôi tiếp tục cho tới buổi tiệc cơ.)

=> I would rather I had gone to tướng that các buổi party.

(Giá như tôi tiếp tục cho tới buổi tiệc cơ.)

4. Bài luyện về câu điều kiện 

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. If we meet at 9:30, we  (to have) plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she  (to look) in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she  (to feed) the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates  (to understand) you.
 5. Dan  (to arrive) safe if he drove slowly.
 6. You  (to have) no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you  (to swim) in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you  (to press) the green button.
 9. If Mel  (to ask) her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. (to call) the office if I was/were you.

Đáp án:

 1. If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates would understand you.
 5. Dan would arrive safe if he drove slowly.
 6. You would have had no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you swim in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you press the green button.
 9. If Mel had asked her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. I would call the office if I was/were you.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Mary would have visited her old friend before if there _____ quite a lot of people there.

A. hadn’t

B. wouldn’t be

C. hadn’t been

D. wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for school.

A. wouldn’t have been

B. wouldn’t be

C. would be

D. would have been

3. If I _____, I would express my feelings to tướng her.

A. were you

B. would be you

C. was you

D. am you

4. If _____ as I told her, she wouldn’t have had many mistakes .

A. she has done

B. she does

C. she had done

D. she did

5. If the tree wasn’t ví high, the child _____ it up to tướng take his kite down.

A. could have climbed

B. could climb

C. is climbing

D. climbed

Đáp án

 1. C
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B

Bài 3: Chuyển những câu sau quý phái câu điều kiện.

1. Stop talking or you will wake the children up.

→ If………………………………………..….…….

2. I lost her number, ví I didn’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

3. Mary got lost because she didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda felt sick because she ate lots of cakes.

→……………………………………………..……

5. June is ví fat because of his eating ví many chips.

→……………………………………………..……

Đáp án

 1. If you keep talking, you will wake the children up.
 2. If I hadn’t lost her number, I would have lắc her up.
 3. If Mary had had a map, she wouldn’t have got lost.
 4. If Linda hadn’t eaten lots of cakes, she wouldn’t have felt sick.
 5. If June ate less chips, he wouldn’t be fat.

Đó là toàn bộ lý thuyết về cấu hình câu điều kiện nhưng mà Step Up tiếp tục tổ hợp. Vậy hãy trở lại thắc mắc trước tiên ở banh bài: “If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. Liệu trên đây với chính là 1 trong câu điều kiện loại I không? Câu vấn đáp là đúng! Mệnh đề chủ yếu của câu đem chân thành và ý nghĩa chỉ ý kiến của cá thể chứ không hề nên thực sự. Chúng tớ hoàn toàn có thể thay cho bằng:

Xem thêm: Màu xanh dương là gì? Ý nghĩa màu xanh dương trong cuộc sống

“If you are reading  this, I’ll say you are the cutest person in the world”. 

Và tất yếu, đó cũng đơn giản cơ hội thưa mang ý nghĩa khích lệ nhưng mà thôi!

Comments

BÀI VIẾT NỔI BẬT