Các thì trong Tiếng Anh: Công thức và dấu hiệu nhận biết của 12 thì

Trong chuỗi bài xích đăng nhiều kỳ Ngữ pháp 101, tất cả chúng ta đã từng quen thuộc với những kể từ thường bị lầm lẫn như “its” vs “it’s” . Trong kỳ này, tất cả chúng ta tiếp tục đánh giá những thì của động kể từ. Thì mang lại tất cả chúng ta biết quan hệ của hành vi với thời hạn và sẽ gây ra khó khăn hiểu nếu như được dùng ko đích thị.  Nắm rõ rệt những thì Tiếng Anh cơ phiên bản là vô nằm trong cần thiết vì như thế động kể từ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi kiểu dáng phụ thuộc những thì nhưng mà chúng ta dùng. Quy tắc công cộng mang lại thì quá khứ là tăng “ed” vào thời điểm cuối động kể từ, tuy nhiên điều này sẽ không vận dụng mang lại toàn bộ động kể từ.

Cũng tương tự việc học tập luyện ganh đua IELTS, điều này còn có vẻ trở ngại khi đầu. Tuy nhiên, nhằm hiểu thì, toàn bộ những gì bạn phải là hiểu quy luật và lưu giữ vài ba cấu hình câu và lý lẽ công cộng. Cùng IDP mò mẫm hiểu về những thì vô giờ đồng hồ Anh và tín hiệu phân biệt những thì này nhé!

Bạn đang xem: Các thì trong Tiếng Anh: Công thức và dấu hiệu nhận biết của 12 thì

Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present Tense)

Thì Hiện bên trên đơn (còn gọi là Simple Present hoặc Present Simple) dùng để làm trình diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc hành vi được lặp chuồn tái diễn vô thời gian thời điểm hiện tại. Thì thời điểm hiện tại đơn còn được dùng để làm mô tả một chân lý hoặc một thực sự phân biệt.

 • “I swim every day.” 

 • My dogs wake bu up every morning.

 • We produce lasers for cosmetic surgery.

Công thức thì Hiện bên trên đơn:

Đối với động kể từ thường

Đối với động kể từ To be

Thể Khẳng định 

S + V/ V (s,es) + O

S + To be + N/ Adj

Thể Phủ định 

S + don’t/doesn’t + V (inf) + O

S + To be + not + N/ Adj

Thể Nghi vấn 

Do/ Does + S + V + O?


Yes, S + do/does


No, S + don’t/doesn’t

To be + S + N/Adj?


Yes, S + To be


No, S + To be not

Câu chất vấn (Wh- Question)

Wh- Question + do/ does + S + V + O?

Wh- Question + To be + S + N/ Adj?

Dấu hiệu phân biệt thì Hiện bên trên đơn: 

Để phân biệt câu đem thì Hiện bên trên đơn, bạn phải xem xét cho tới những trạng kể từ chỉ gia tốc như: 

 • Always, often, usually, seldom, sometimes, hardly ever

 • Every + khoảng tầm thời hạn. Ví dụ: every day/ every month/ every year/ every week,… 

 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng tầm thời hạn. Ví dụ: once a day/ a week/ month… 

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present Continuous Tense)  

Thì Hiện bên trên tiếp nối (Present Continuous Tense) dùng để làm trình diễn mô tả hành vi ra mắt tức thì vô thời gian thưa hoặc xung xung quanh thời điểm lúc đó.

Ví dụ:

 • “I am swimming in my neighbour’s pool now.” 

 • “She is speaking to my mum at the moment.” 

Công thức thì Hiện bên trên tiếp diễn:

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định 

S + am/ is/ are + V-ing


Ví dụ: Miss Peters is teaching the class.

Câu phủ định 

S + am/ is/ are + (not) + V-ing


Ví dụ: He is not playing tennis.

Câu ngờ vực vấn 

Am/ is/ are + S + V-ing?


Ví dụ: Is the baby sleeping now?

Dấu hiệu phân biệt thì Hiện bên trên tiếp diễn: 

Để phân biệt câu đem thì Hiện bên trên tiếp nối, bạn phải xem xét cho tới những trạng kể từ chỉ gia tốc như: 

 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 

 • Có động kể từ đem tính đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste,

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present Perfect tense)

Thì Hiện bên trên triển khai xong (Present perfect tense) này được dùng nhằm nói tới một điều gì cơ chính thức vô quá khứ và tiếp nối cho tới thời điểm hiện tại, và hoàn toàn có thể kế tiếp vô sau này.

Ví dụ:

 • “I have swum in the sea countless times.” 

 • “I have spoken to her many times.” 

Công thức thì Hiện bên trên trả thành:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định 

S + have/ has + V3/ed + …


Ví dụ: I have finished my work for the day.

Phủ định 

S + have/ has + not + V3/ed + O


Ví dụ: I haven’t seen that movie yet.

Nghi vấn 

Have/ has + S + V3/ed + O?


Ví dụ: Have you ever been vĩ đại Thành Phố New York City?

Dấu hiệu phân biệt thì Hiện bên trên trả thành:

Để phân biệt thì Hiện bên trên triển khai xong, bạn phải xem xét nếu như vô câu đem những trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này kèm cặp thời gian xác lập như:

 • For + khoảng tầm thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (for a long time, for 2 years)

 • Since + khoảng tầm thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (since 2000, since 1975)

 • Just

 • Already

 • Before

 • Yet

 • Ever / Never

 • Recently / In recent years / Lately

 • Until now / Up vĩ đại now / So far

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối (Present perfect continuous tense) 

Thì Hiện bên trên triển khai xong tiếp nối (Present perfect continuous tense) được dùng nhằm chỉ vụ việc xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên vẫn tồn tại kế tiếp ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể vẫn tồn tại tiếp nối vô sau này. Thì này nhấn mạnh vấn đề thời hạn xẩy ra vụ việc.

Ví dụ:

 • “I have been swimming since I was 7 years old.” 

 • “She has been competing in dance competitions lately.” 

Công thức thì Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + have/ has + been + V-ing


Ví dụ: I have been studying English for two hours.

Phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing


Ví dụ:  I have not been studying English for two hours.

Nghi vấn

Has/ Have + S + been+ V-ing?


Ví dụ: Have you been studying for the test?

Dấu hiệu phân biệt thì Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn:

Thì sau này triển khai xong thông thường được sử dụng kèm cặp với những cụm kể từ như:

 • For + khoảng tầm thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (for a long time, for 2 years)

 • Since + khoảng tầm thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (since 2000, since 1975)

 • All day long 

 • All the morning/ afternoon 

 • All her/ his lifetime 

 • How long…?

Thì quá khứ

Thì quá khứ đơn (Past Simple Tense)

Thì Quá khứ đơn (Past Simple Tense) được dùng nhằm nói tới một vụ việc hoặc hành vi xẩy ra vô quá khứ.

Ví dụ:

 • “Yesterday, I swam 10 laps.” 

 • “Last night, I cooked chicken curry.” 

Công thức thì Quá khứ đơn:

Loại câu

Công thức với động kể từ To-be

Công thức với động kể từ thường

Thể khẳng định

I/He/She/It + Was + …


We/You/They + Were + …


Ví dụ: All the hospital staff were wonderfully supportive.

S + V-ed/ V2 (+O)


Ví dụ: He started tipping the pea pods into a pan.

Thể phủ định

I/He/She/It + was not (wasn’t) +…


We/You/They + were not (weren’t) +…


Ví dụ: She was not exactly good-looking, but definitely attractive.

S + did not + V-inf (+O)


Ví dụ: The các buổi party did not measure up vĩ đại their expectations.

Câu ngờ vực vấn

(Yes/No Question)

Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?


Were (weren’t) +We/You/They +…?


Câu trả lời:


Yes, S + was/were 


No, S + wasn’t/weren’t


Ví dụ: Were you successful in persuading him vĩ đại change his mind? No, I wasn’t

Did + S + V-inf


Was/Were + S + … ?


Câu trả lời:


Yes, S + did/was/were.


No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.


Ví dụ: Did you have a nice holiday? - Yes, I did. 

Câu ngờ vực vấn 

(WH- question)

When/Where/Why/What/How + was/ were + S (+ not) +…?


Ví dụ: What was the weather lượt thích yesterday?

When/Where/Why/What/How + did + S + (not) +  V-inf + (O)?


Ví dụ: What time did you get trang chủ last night?

Dấu hiệu phân biệt thì Quá khứ đơn:

Để phân biệt thì Quá khứ đơn, bạn phải xem xét Khi vô câu đem những kể từ, cụm kể từ như: 

 • Yesterday

 • In the past

 • The day before

 • Ago

 • Last (week, year, month)

 • Những khoảng tầm thời hạn đang được qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)

Thì Quá khứ tiếp nối này được dùng nhằm nói tới một vụ việc hoặc hành vi chính thức hoặc tồn bên trên và tiếp ra mắt vô quá khứ. Nó cũng khá được dùng để làm có một hành vi ko triển khai xong vì như thế bị con gián đoạn vì như thế một vụ việc hoặc hành vi này cơ.

Ví dụ:

 • “I was swimming with David last night when Bob arrived.” 

 • “In May, she was teaching in a school in Darwin.” 

Công thức thì Quá khứ tiếp nối (Past continuous tense):

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + was/were + V-ing + O


Ví dụ:  She was studying for her exam at 7pm yesterday.

Phủ định

S + was/were + not + V-ing + O


Ví dụ: They weren’t playing basketball when it started raining.

Nghi vấn

Was/were + S + V-ing + O?


Ví dụ: Were you sleeping when the phone rang?

Dấu hiệu phân biệt thì Quá khứ tiếp diễn:

Một vài ba tín hiệu phân biệt Quá khứ tiếp nối trải qua những kể từ, cụm kể từ chỉ thời hạn và trạng kể từ vô câu: 

Thì quá khứ triển khai xong (Past perfect tense)

Thì Quá khứ triển khai xong (Past Perfect) được dùng để làm trình diễn mô tả một hành vi hoặc sự khiếu nại đang được xẩy ra trước một hành vi không giống vô quá khứ. 

Ví dụ:

 • “I had swum the breaststroke before I turned 8.” 

 • “He had failed to communicate that he had another wife when we first met.” 

Công thức thì Quá khứ trả thành:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had + V3/ed + O


Ví dụ: She had already finished her homework by the time her friends came over.

Phủ định

S + had + not + V3/ed + O


Ví dụ: They hadn’t eaten breakfast before they went vĩ đại work.

Nghi vấn

Had + S + V3/ed + O?


Ví dụ: Had you ever traveled abroad before your trip vĩ đại Europe?

Dấu hiệu phân biệt thì Quá khứ trả thành:

Để phân biệt câu ở thì Quá khứ triển khai xong, chúng ta cũng cần phải xem xét Khi vô câu xuất hiện:

 • Trạng kể từ chỉ thời hạn như Until then, prior vĩ đại that time, as soon as, by, …

 • Before, after, when

 • By the time + S + V

 • By the over of + time in the past

Thì quá khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous)

Thì này được dùng nhằm có một hành vi xẩy ra vô quá khứ và tiếp nối cho tới 1 thời điểm không giống vô quá khứ.

Ví dụ:

 • “I had been swimming for many years before Priya picked up the sport.” 

 • “Dave had been playing soccer for 10 years when he was offered a spot on the US Olympic team.”

Công thức thì Quá khứ triển khai xong tiếp diễn:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had been + V-ing + O

Ví dụ: They had been working on the project for six months before they finally finished it.

Phủ định

S + had + not + been + V-ing + O

Ví dụ: They had not been working together for very long when they had a big argument.

Nghi vấn

Had + S + been + V-ing + O?

Ví dụ: Had they been talking on the phone for a long time before they hung up?

Dấu hiệu phân biệt thì Quá khứ triển khai xong tiếp diễn:

Để phân biệt câu ở thì Quá khứ triển khai xong, chúng ta cũng cần phải xem xét Khi vô câu xuất hiện:

 • Trạng kể từ chỉ thời hạn như since, for, how long

 • Until then

 • By the time

 • Prior vĩ đại that time

 • Before, after.

Thì sau này

Thì sau này đơn (Future Simple Tense)

Thì sau này đơn (Future Simple Tense) được dùng nhằm có một hành vi tiếp tục xẩy ra sau thời gian thưa hoặc được Dự kiến hoặc đem kĩ năng xẩy ra vô sau này. Thì Tương lai đơn còn được dùng để làm trình diễn mô tả điều ước. 

Ví dụ:

 • “I will swim more than vãn 10 laps tomorrow.” 

 • “You will see her again next week.” 

Công thức thì Tương lai đơn:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O


Ví dụ: I will go vĩ đại the các buổi party tomorrow.

Phủ định

S + shall/will + not + V(infinitive) + O


Ví dụ: I will not eat fast food anymore.

Nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?


Ví dụ: Will you join us for dinner tonight?

Dấu hiệu phân biệt thì Tương lai đơn:

Để phân biệt câu ở thì Tương lai đơn, bạn phải xem xét Khi vô câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • in + thời gian: vô … nữa (in 2 minutes: vô 2 phút nữa)

 • tomorrow: ngày mai

 • next day: ngày hôm tới

 • next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

 • someday: một thời buổi này đó

 • as soon as: ngay trong khi đem thể

 • think/ believe/ suppose/ …: tôi nghĩ về là/ tin/ mang lại là

 • perhaps: đem lẽ

 • probably: đem lẽ

 • promise: hứa

Thì sau này tiếp nối (Future Continuous Tense)

Thì này được dùng nhằm có một hành vi ko triển khai xong hoặc vụ việc tiếp tục xẩy ra và tiếp nối vô một khoảng tầm thời hạn được dự trù vô sau này.

Ví dụ:

 • “I will be swimming in the new Olympic-sized swimming pool on Friday.” 

 • “By December next year, I will be swimming like a fish.” 

Công thức thì Tương lai tiếp diễn 

Loại câu

Tương lai tiếp diễn

Thể khẳng định

S + will + be + V-ing

Ví dụ: I will be working from tomorrow.

Thể phủ định

S + will + not + be + V-ing + O

Ví dụ: Laura has delayed going vĩ đại Korea vĩ đại study, sánh she won’t be studying there at the over of this year. 

Câu ngờ vực vấn

(Yes/No Question)

Will + S +  be + V-ing + …?

Câu trả lời:

Yes, S + will

No, S + won’t.

Ví dụ: Will you be bringing your friend vĩ đại the pub tonight? 

Câu ngờ vực vấn 

(WH- question)

When/Where/Why/What/How/ Who(m) + will + (not) + S + be + V-ing + …?

Ví dụ: What will you be doing at 10pm tonight?

Dấu hiệu phân biệt thì Tương lai tiếp diễn:

Để phân biệt câu ở thì Tương lai tiếp nối, bạn phải xem xét Khi vô câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này kèm cặp thời gian xác lập như:

 • At + giờ + thời hạn vô sau này (at 11 o’clock tomorrow,…)

 • At this time + thời hạn vô sau này. (at this time next week, …)

 • In + năm vô sau này (in 2030, in 2045,…)

 • In the future (trong tương lai)

 • Trong câu đem “when” Khi trình diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen vô.

Thì sau này triển khai xong (Future perfect tense)

Thì Tương lai triển khai xong (Future Perfect) là thì dùng để làm trình diễn mô tả một hành vi, vụ việc sẽ tiến hành triển khai xong trước 1 thời điểm chắc chắn vô sau này. Thì này còn trình diễn mô tả một hành vi, vụ việc sẽ tiến hành triển khai xong trước một hành vi, vụ việc không giống vô thương lai.

Ví dụ:

 • “I will have swum at least 1000km by the over of the year” 

 • “He will have built 40 homes by the first quarter of 2018.” 

Công thức thì Tương lai trả thành

Loại câu

Tương lai trả thành 

Thể khẳng định

S + will + have + V3/ed + …


Ví dụ: She will have completed the task before our quấn asks about it.  

Thể phủ định

S + will + NOT + have + V3/ed


Ví dụ: Peter won’t have cooked dinner when we get trang chủ. He won’t even cook. 

Câu ngờ vực vấn

(Yes/No Question)

Will + S + have+ V3/ed + … ?


Câu trả lời:


Yes, S + will


No, S + won’t.


Ví dụ: Will our daughter have finished her homework when you get home? Yes, she will. She’s smart. 

Câu ngờ vực vấn 

(WH- question)

When/Where/Why/What/How/ Who(m) + will + (not) + S + have + V3/ed + …?  


Ví dụ: Where will the bad guy have gone by the time the police find out his identity?

Dấu hiệu phân biệt thì Tương lai trả thành:

Thì sau này triển khai xong thông thường được sử dụng kèm cặp với những cụm kể từ như:

 • by/ before + một mốc thời hạn vô tương lai

 • at + một mốc thời hạn vô tương lai

 • by the over of + một khoảng tầm thời hạn tiếp tục kết đôn đốc vô tương lai

 • when + mệnh đề người sử dụng thì Hiện bên trên Đơn

 • before/ by the time + mệnh đề người sử dụng thì Hiện bên trên Đơn

Thì sau này triển khai xong tiếp nối (Future perfect continuous tense) 

Thì Tương lai triển khai xong tiếp nối (Future Perfect Continuous)  được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề khoảng tầm thời hạn của một hành vi, vụ việc đang được ra mắt vô sau này và tiếp tục kết đôn đốc trước một hành vi, vụ việc không giống.

Ví dụ:

 • “By noon today, I will have been swimming for 2 hours.” 

 • “In April, Damien will have been working in the company for 10 years.” 

Công thức thì Tương lai triển khai xong tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O


Ví dụ: By next week, I will have been learning French for six months.

Phủ định

S + shall/will not + have + been + V-ing


Ví dụ: By the time they arrive, I will not have been waiting for them for two hours.

Nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?


Ví dụ: By this time tomorrow, will you have been studying for six hours?

Dấu hiệu phân biệt thì Tương lai triển khai xong tiếp diễn:

Thì sau này triển khai xong tiếp nối thông thường được sử dụng kèm cặp với những cụm kể từ như:

 • For + khoảng tầm thời hạn + by

 • before + mốc thời hạn vô tương lai

 • by the time, by then,…

Xem thêm:

Áp dụng hiệu suất cao toàn bộ những thì vô Tiếng Anh nằm trong IDP!

Từ Danh sách những thì phổ cập vô Tiếng Anh thưa bên trên, kỳ vọng bạn cũng có thể nắm vững khái niệm tổng quan lại, cấu hình na ná tín hiệu phân biệt từng thì riêng lẻ. Để ghi lưu giữ rõ rệt và dùng thuần thục những thì này, ở bên cạnh việc nắm vững những công thức cơ phiên bản, bạn cũng có thể rèn luyện thông thường xuyên với những tư liệu đã có sẵn kể từ IDP. 

Tại IDP, bạn cũng có thể tự do thoải mái lựa lựa chọn ganh đua IELTS bên trên PC hoặc ganh đua IELTS trên giấy tờ , tùy vô kĩ năng học hành và sở trường của phiên bản thân mật. Tất một ngày dài ganh đua đều được tổ chức triển khai khá hoạt bát thường ngày vô tuần so với ganh đua máy, và nhiều mùa ganh đua vô mon nếu khách hàng lựa chọn thực hiện bài xích trên giấy tờ. 

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP tức thì hôm nay!

Chia sẻ bài xích viết

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thành phần hoạt tính – active ingredients là gì?

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính có thể tạo nên sự khác biệt trong việc chăm sóc làn da của bạn. Nhưng những thành phần như thế nào được xem là hoạt tính, chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Thuật ngữ “thành phần hoạt tính” được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực chăm sóc da, nhưng trong nhiều trường