Lý thuyết Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (hay, chi tiết nhất).Bài viết lách Lý thuyết Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng hoặc, cụ thể giúp cho bạn nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Lý thuyết Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Bạn đang xem: Lý thuyết Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (hay, chi tiết nhất).

Bài giảng: Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

1. Động lượng

Quảng cáo

    a) Xung lượng của lực

    Khi một lực F ko thay đổi thuộc tính lên một vật trong vòng thời hạn Δt thì tích F.Δt được khái niệm là xung lượng của lực F trong vòng thời hạn Δt ấy.

    b) Động lượng

    * Tác dụng của xung lượng của lực

    Theo lăm le luật II Newton tao có:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 với đáp án

    * Động lượng

    Động lượng p của một vật là 1 vectơ nằm trong phía với véc tơ vận tốc tức thời và được xác lập vày công thức: p = m.v

    Đơn vị động lượng là kilogam.m/s hoặc N.s

    * Mối tương tác thân thiết động lượng và xung lượng của lực

    Ta có: p2 - p1 = F.Δt hoặc Δp = F.Δt

    Độ phát triển thành thiên động lượng của một vật trong vòng thời hạn Δt vày xung lượng của tổng những lực thuộc tính lên vật trong vòng thời hạn bại liệt.

    Ý nghĩa: Khi lực đầy đủ mạnh thuộc tính lên vật nhập một khoảng tầm thời hạn hữu hạn tiếp tục thực hiện động lượng của vật phát triển thành thiên.

Quảng cáo

2. Định luật bảo toàn động lượng

    a) Hệ xa lánh (hệ kín)

    - Một hệ nhiều vật được gọi là xa lánh Lúc không tồn tại nước ngoài lực thuộc tính lên hệ hoặc nếu như với thì những nước ngoài lực ấy thăng bằng nhau.

    - Trong hệ xa lánh chỉ mất nội lực tương tác trong những vật nhập hệ trực đối nhau từng song một.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 với đáp án

    b) Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

    - Động lượng của một hệ xa lánh là 1 đại lượng được bảo toàn

    p1 + p2 + ... + pn = ko đổi

    - Biểu thức của lăm le luật ứng với hệ xa lánh bao gồm nhị vật m1 và m2

    p1 + p2 = const hoặc m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'

    m1v1 và m2v2 là động lượng của vật 1 và vật 2 trước tương tác.

    m1v1' và m2v2' là động lượng của vật 1 và vật 2 sau tương tác.

    c) Va đụng chạm mềm

    Xét một vật lượng m1 hoạt động bên trên mặt mũi bằng ngang với véc tơ vận tốc tức thời v1 cho tới va vấp đụng chạm vào một trong những vật với lượng m2 đang được đứng yên ổn. Sau va vấp đụng chạm nhị vật nhập thực hiện một và nằm trong hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 với đáp án

    Theo lăm le luật bảo toàn động lượng tao có:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 với đáp án

    Va đụng chạm của nhị vật như thế là va vấp đụng chạm mềm

    d) Chuyển động vày phản lực

    Trong một hệ kín đứng yên ổn, nếu như với một trong những phần của hệ hoạt động theo đòi một phía thì phần còn sót lại của hệ nên hoạt động theo phía ngược lại. Chuyển động theo đòi nguyên lý như bên trên được gọi là hoạt động vày phản lực.

Quảng cáo

    Ví dụ: Sự thụt lùi của súng Lúc phun, hoạt động của dòng sản phẩm cất cánh phản lực, thương hiệu lửa...

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 với đáp án

Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1: Vật 500 g hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 4 m/s ko yêu tinh sát bên trên mặt mũi bằng ở ngang thì va vấp đụng chạm nhập vật loại nhị với lượng 300 g đang được đứng yên ổn. Sau va vấp đụng chạm, nhị vật bám thực hiện một. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của nhị vật sau va vấp đụng chạm.

Hướng dẫn giải

Áp dụng lăm le luật bảo toàn động lượng, tao có:

m1v1=(m1+m2)vv=m1v1m1+m2=0,5.40,5+0,3=2,5m/s

Ví dụ 2: Vật m1 hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 6 m/s cho tới va vấp đụng chạm với vật m2 hoạt động trái hướng với véc tơ vận tốc tức thời 2 m/s. Sau va vấp đụng chạm nhị vật nhảy ngược quay về với véc tơ vận tốc tức thời 4 m/s. Tính lượng của nhị vật biết m1 + m2 = 1,5kg.

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật m1

m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'6m1+m2(-2)=m1(-4)+4m210m1=6m2 (1)

m1 + m2 = 1,5kg (2)

Từ (1) và (2) m1=0,9375kgm2=0,5625kg

Bài tập dượt xẻ sung

Bài 1: Một trái ngược bóng 600 g đang được cất cánh theo đòi phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 25 m/s thì cho tới đập nhập tường trực tiếp đứng và nhảy ngược quay về theo như đúng phương cũ với véc tơ vận tốc tức thời có tính rộng lớn như cũ. Tính động lượng của trái ngược bóng trước và sau khoản thời gian đập nhập tường?

A. 10 kilogam.m/s và -10 kilogam.m/s.

B. 15 kilogam.m/s và -15 kilogam.m/s.

C. 18 kilogam.m/s và -18 kilogam.m/s.

D. trăng tròn kilogam.m/s và - trăng tròn kilogam.m/s.

Bài 2: Một vật với lượng 3 kilogam rơi tự tại xuống khu đất trong vòng thời hạn 0,4 s. Độ phát triển thành thiên động lượng của vật trong vòng thời hạn này đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s2

A. 9 kilogam.m/s.

B. 10 kilogam.m/s.

C. 11 kilogam.m/s.

D. 12 kilogam.m/s.

Bài 3: Một vật 0,6 kilogam hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 5 m/s ko yêu tinh sát bên trên mặt mũi bằng ở ngang thì va vấp đụng chạm nhập vật loại nhị với lượng 200 g đang được đứng yên ổn. Sau va vấp đụng chạm, nhị vật bám thực hiện một. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của nhị vật sau va vấp chạm?

A. 3 m/s.

B. 3,75 m/s.

C. 4 m/s.

D. 4,75 m/s.

Bài 4: Một xe cộ xe hơi với lượng m1 = 5 tấn hoạt động trực tiếp với véc tơ vận tốc tức thời v1 = 4m/s, cho tới tông và bám vào một trong những xe cộ gắn máy đang được đứng yên ổn với lượng m2 = 250kg. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những xe? (Chọn đáp án tầm nhất).

A. 3,2 m/s.

B. 3,4 m/s.

C. 3,6 m/s.

Xem thêm: Icon là gì? Ý nghĩa, cách sử dụng icon trong thiết kế web

D. 3,8 m/s.

Bài 5: Hai vật với lượng 2 kilogam và 5 kilogam hoạt động với những véc tơ vận tốc tức thời theo thứ tự là 5 m/s và 6 m/s. Tìm tổng động lượng của hệ biết v1;v2 vuông góc với nhau? (Chọn đáp án tầm nhất).

A. 32 kilogam.m/s.

B. 44 kilogam.m/s.

C. 56 kilogam.m/s.

D. 68 kilogam.m/s.

Bài 6: Một vật với lượng 4 kilogam rơi tự tại xuống khu đất trong vòng thời hạn 0,8 s. Độ phát triển thành thiên động lượng của vật trong vòng thời hạn này đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s2

A. 22 kilogam.m/s.

B. 32 kilogam.m/s.

C. 42 kilogam.m/s.

D. 52 kilogam.m/s.

Bài 7: Một thương hiệu lửa với lượng M = 6T đang được hoạt động với vận tốc v = 120 m/s thì phụt đi ra hâu phương một lượng khí m0 = 0,8 tấn. Vận tốc khí so với thương hiệu lửa khi ko phục là v1 = 500m/s. Sau Lúc phụt khí véc tơ vận tốc tức thời thương hiệu lửa có mức giá trị là: (Chọn đáp án tầm nhất).

A. 167 m/s.

B. 177 m/s.

C. 187 m/s.

D. 197 m/s.

Bài 8: Một trái ngược bóng với lượng m = 500 g va vấp đụng chạm nhập tường và nảy quay về với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời. Vận tốc của bóng trước va vấp đụng chạm là  + 6 m/s. Độ phát triển thành thiên động lượng của bóng là:

A. 3 kilogam.m/s.

B. -3 kilogam.m/s.

C. 6 kilogam.m/s.

D. -6 kilogam.m/s.

Bài 9: Định luật bảo toàn động lượng trị biểu:

A. Động lượng là đại lượng bảo toàn.

B. Động lượng của một hệ xa lánh là đại lượng bảo toàn.

C. Động lượng của một hệ xa lánh có tính rộng lớn ko thay đổi.

D. Động lượng của một hệ là đại lượng bảo toàn.

Bài 10: Hai vật với lượng 8 kilogam và 12 kilogam hoạt động với những véc tơ vận tốc tức thời theo thứ tự là 10 m/s và 2 m/s. Tìm tổng động lượng của hệ biết v1;v2 cùng phía, trái hướng với nhau? (Chọn đáp án tầm nhất).

A. 32 kilogam.m/s.

B. 44 kilogam.m/s.

C. 56 kilogam.m/s.

D. 68 kilogam.m/s.

Bài tập dượt xẻ sung

Bài 1: Hai trái ngược bóng nghiền vào nhau bên trên mặt mũi bằng ngang. Quả II với lượng vội vã 3 đợt trái ngược 1. Khi buông tay trái ngược bóng I lăn lóc được 3,6 m thì ngừng. Hỏi quá bóng II lăn lóc được quãng đàng từng nào, biết thông số yêu tinh sát lăn lóc so với 2 trái ngược bóng là như nhau.

Bài 2: Một xe cộ ôtô với lượng m1 = 6T hoạt động trực tiếp với véc tơ vận tốc tức thời v1 = 3m/s, cho tới tông và bám vào một trong những xe cộ gắn máy đang được đứng yên ổn với lượng m2 = 200kg. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những xe cộ.

Bài 3: Một khẩu pháo đại bác bỏ ở ngang lượng ms = 2 000 kilogam, phun một viên đạn lượng md = 5 kilogam. Vận tốc viên đạn thoát khỏi nòng súng là 600 m/s. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của súng sau khoản thời gian phun.

Bài 4: Một viên đạn lượng 1 kilogam đang được cất cánh theo đòi phương trực tiếp đứng với véc tơ vận tốc tức thời 500 m/s thì nổ trở thành 2 miếng với lượng đều nhau. Mảnh loại nhất cất cánh theo đòi phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 500√2 m/s. Hỏi miếng loại nhị cất cánh theo đòi phương này với véc tơ vận tốc tức thời bao nhiêu?

Bài 5: Phát biểu này tại đây sai?

A. Khi không tồn tại nước ngoài lực thuộc tính lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn.

B. Vật rơi tự tại ko nên hệ kín vì như thế trọng tải thuộc tính lên vật là nước ngoài lực.

C. Hệ gồm: "Vật rơi tự tại và Trái Đất" sẽ là hệ kín Lúc bỏ dở lực tương tác thân thiết hệ vật với những vật không giống (Mặt trời, những hành tinh nghịch...).

D. Một hệ gọi là hệ kín Lúc nước ngoài lực thuộc tính lên hệ ko thay đổi.

Bài 6: Độ phát triển thành thiên động lượng của một vật nhập một khoảng tầm thời hạn này đó:

A. Tỉ lệ thuận với xung lượng của lực thuộc tính lên vật trong vòng thời hạn bại liệt.

B. bằng phẳng xung lượng của lực thuộc tính lên vật trong vòng thời hạn bại liệt.

C. Luôn nhỏ rộng lớn xung lượng của lực thuộc tính lên vật trong vòng thời hạn bại liệt.

D. Luôn là 1 hằng số.

Bài 7: Định luật bảo toàn động lượng trị biểu:

A. Động lượng của một hệ là đại lượng bảo toàn.

B. Động lượng của một hệ xa lánh có tính rộng lớn ko thay đổi.

C. Động lượng của một hệ cô là đại lượng bảo toàn.

D. Động lượng là đại lượng bảo toàn.

Bài 8: Khi nói tới động lượng của một vật tuyên bố đích thị là:

A. Động lượng là 1 đại lượng vô phía, luôn luôn dương.

B. Động lượng là 1 đại lượng vô phía, rất có thể dương hoặc âm.

C. Động lượng là 1 đại lượng được đặt theo hướng, ngược phía với véc tơ vận tốc tức thời.

D. Động lượng là 1 đại lượng được đặt theo hướng, nằm trong phía với véc tơ vận tốc tức thời.

Bài 9: Hiện tượng này bên dưới đấy là sự va vấp đụng chạm đàn hồi:

A. Ném một viên khu đất sét nhập tường.

B. Sự va vấp đụng chạm của mặt mũi vợt cầu lông nhập trái ngược cầu lông.

C. Bắn một hòn bi-a vào một trong những hòn bi-a không giống.

D. Bắn một đầu đạn vào một trong những bị cát.

Bài 10: Một vật với lượng 2 kilogam rơi tự động xuống khu đất trong vòng thời hạn 0,5 s. Độ phát triển thành thiên động lượng của vật trong vòng thời hạn này đó là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2

Các bài xích Lý thuyết Vật Lí lớp 10 không thiếu, cụ thể khác:

 • Lý thuyết Công và Công suất
 • Lý thuyết Động năng
 • Lý thuyết Thế năng
 • Lý thuyết Cơ năng
 • Lý thuyết tổ hợp chương Các lăm le luật bảo toàn

Đã với điều giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra hình mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Đồng bằng Sông Cửu Long

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


cac-dinh-luat-bao-toan.jspGiải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hướng dẫn cách xem chỉ tay nam nữ đơn giản tại nhà

Xem chỉ tay là một trong những môn bói toán phổ biến nhất trên thế giới. Bằng cách quan sát các đường chỉ tay trên bàn tay, người xem bói có thể đoán biết được vận mệnh của một người, bao gồm sức khỏe, tài lộc, tình duyên, sự nghiệp,...

Tại sao ký họa lại quan trọng?

Ký họa sâu hay còn gọi là ký họa thâm diễn. Phương pháp này sẽ tập trung đi sâu và miêu tả đối tượng một cách chi tiết, tỉ mỉ các chi tiết của đối tượng, điểm khác biệt của ký họa thâm diễn với ký họa nghiên cứu đó là giá trị nghệ thuật mà ký họa thâm diễn mang lại cao hơn.