Cấu trúc No sooner than: Ý nghĩa, cách dùng & Bài tập

Cấu trúc No sooner than thở là 1 trong những trong mỗi cấu tạo xuất hiện tại khá thông thường xuyên vô bài xích luyện về câu hòn đảo ngữ. Liệu các bạn đang được tóm Chắn chắn công thức và cách sử dụng của cấu tạo No sooner than thở chưa?

Gỡ rối cấu tạo No sooner than thở dễ dàng và đơn giản nằm trong IELTS LangGo

Bạn đang xem:

Gỡ rối cấu tạo No sooner than thở dễ dàng và đơn giản nằm trong IELTS LangGo

Nếu các bạn đang được cảm nhận thấy mơ hồ nước với mái ấm điểm ngữ pháp thì nên mò mẫm hiểu về No sooner than thở tức thì vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

1. No sooner than thở tức là gì?

No sooner than thở tức là "Ngay sau thời điểm thì" được dùng làm thao diễn miêu tả một vấn đề ngẫu nhiên xẩy ra tức thì sau đó 1 vấn đề không giống.

Ví dụ: No sooner had she graduated from university than thở she began working for Google. (Cô ấy vừa phải mới nhất chất lượng nghiệp thì thao tác mang đến Google luôn luôn.)

→ Trong ví dụ bên trên với nhì hành động: chất lượng nghiệp ĐH và thao tác mang đến Google. Hai sinh hoạt này xẩy ra gần như là và một khi. Không tồn bên trên sự khác lạ rộng lớn về thời hạn thân thiện bọn chúng.

2. Cấu trúc hòn đảo ngữ với No sooner than

Cấu trúc No sooner than thở thông thường được dùng vô câu hòn đảo ngữ. Công thức cộng đồng của câu hòn đảo ngữ với No sooner than thở là:

No sooner + trợ động kể từ + S + V + than thở + S + V: Vừa mới… thì…, Ngay sau khi… thì…

Ví dụ:

  • No sooner had I received her gmail than thở she called mạ. (Tôi vừa phải mới nhất sẽ có được gmail của cô ấy ấy thì cô ấy gọi tôi.)

  • No sooner had Mary watched the movie than thở she started crying. (Ngay sau thời điểm Mary coi phim thì cô ấy chính thức khóc.)

Tuy nhiên cấu tạo No sooner than thở với sự khác lạ khi sử dụng ở những thì không giống nhau. Dưới đấy là cấu tạo No sooner than thở ở vượt lên trên khứ và thời điểm hiện tại.

2.1. Cấu trúc No sooner than thở ở vượt lên trên khứ

Cấu trúc No sooner … than thở hầu hết được dùng ở thì vượt lên trên khứ. Tại dạng này, bạn phải Note nên phân chia động kể từ sau ‘No sooner’ ở thì vượt lên trên khứ triển khai xong và động kể từ sau ‘than’ ở thì vượt lên trên khứ đơn.

Công thức cấu tạo No sooner than thở ở thì vượt lên trên khứ và no sooner example

Công thức cấu tạo No sooner than thở ở thì vượt lên trên khứ và no sooner example

Công thức chung: No sooner + had + S + PII + than thở + S + Ved/PII

Ví dụ: No sooner had I finished one exercise than thở I started the next. (Ngay sau thời điểm tôi triển khai xong hoàn thành một bài xích luyện tôi chính thức thực hiện bài xích tiếp theo sau.)

Lưu ý:

Có thể dùng trợ động kể từ “did” vô tình huống này: No sooner + did + S + V + than thở + S + Ved/PII

Ví dụ: No sooner did they finish the task than thở they demanded the wages. (Ngay sau thời điểm chúng ta triển khai xong trọng trách, chúng ta yêu sách chi phí công.)

2.2. Cấu trúc No sooner than thở ở hiện tại tại

Công thức chung: No sooner + will + S + V + than thở + S + will + V

Ví dụ: No sooner will she get to tướng the airport than thở she will want to tướng come back. (Ngay sau thời điểm cô ấy cho tới trường bay, cô ấy mong muốn trở lại.)

3. Những Note khi dùng cấu tạo No sooner than

Cấu trúc No sooner khá quý phái nên nó thông thường chỉ được sử dụng vô văn ghi chép. Nếu bạn thích một cấu tạo nào là ê với nghĩa tương tự tuy nhiên không nhiều quý phái rộng lớn bạn cũng có thể trình bày như sau:

Ví dụ:

  • They asked for wages soon after they finished the task. (Họ yêu sách chi phí lương lậu tức thì sau thời điểm thực hiện hoàn thành trọng trách.)

  • I felt pain in my ankle immediately after I fell from the ladder. (Tôi cảm nhận thấy nhức ở mắt cá chân chân tức thì sau thời điểm té kể từ bên trên thang xuống.)

4. Các cấu tạo tương tự với No sooner than

Ngoài No sooner than thở với một số trong những cấu tạo không giống cũng thao diễn miêu tả chân thành và ý nghĩa tương tự. Dưới đấy là những cấu tạo với nghĩa giống như với No sooner than thở bạn cũng có thể xem thêm.

4.1. Hardly và Scarcely

Cấu trúc No sooner … than thở khá giống như với cấu tạo Hardly/Scarcely về thì của động kể từ. Công thức câu hòn đảo ngữ với Hardly/Scarcely:

Hardly/Scarcely + had + S + PII + when + S + Ved/PII

Ví dụ:

  • Hardly had she reached the airport when the plane took off. (Cô ấy vừa phải cho tới trường bay thì máy cất cánh đựng cánh.)

  • Scarcely had I tucked into my meal when the bell rang. (Tôi vừa phải mới nhất ăn cơm trắng thì chuông cửa ngõ reo.)

4.2. As soon as

Các cấu tạo tương tự với No sooner than

Các cấu tạo tương tự với No sooner than

Cấu trúc As soon as cũng rất được người sử dụng với nghĩa tương tự động No sooner than thở.

Ví dụ:

  • As soon as she arrived at the airport, the plane took off. (Cô ấy vừa phải cho tới trường bay thì máy cất cánh đựng cánh.)

    Xem thêm: Sử dụng sơ đồ Hoocne (Horner) để chia đa thức

  • As soon as I tucked into my meal, the bell rang. (Tôi vừa phải mới nhất ăn cơm trắng thì chuông cửa ngõ reo.)

5. Bài luyện phần mềm cấu tạo No sooner than

Bài 1. Viết lại những câu sau dùng cấu tạo No sooner than

1. He read the letter. He cried at once.

2. The criminals saw the police. They made off immediately.

3. The kid began crying. Her father lifted her up at once.

4. Anna went to tướng bed. Soon she fell asleep.

5. Sarah took a pill. Soon she started feeling healthier.

6. She reached the bus stop. Soon after, the bus came.

7. The driver saw the red light. He slammed on the brake immediately.

Bài 2. Viết lại câu dùng cấu tạo No sooner than thở, As soon as, Hardly when

1. As soon as the phone rang, my mother went to tướng pick it up. (No sooner......than)

2. When the queen knew the truth, she was mad at her daughter. (As soon as....)

3. He typed the last letter, the bell rang at once. (As soon as...)

4. As soon as they push the red button, it opens. (No sooner......than)

5. He was closing the front door, one of the criminals spotted him. (As soon as....)

6. Hardly had she started singing when a flock of birds entered the room. (As soon as....)

7. Hardly had the MC entered the hall when the audience stopped talking. (As soon as....)

8. As soon as the police noticed the murderer, they started following him quickly. (No sooner.....than)

Đáp án:

Bài 1.

1. No sooner did he read the letter than thở he cried.

2. No sooner did the criminals see the police than thở they made off.

3. No sooner did the kid begin crying than thở her father lifted her up.

4. No sooner did Anna go to tướng bed than thở she fell asleep.

5. No sooner did Sarah take a pill than thở she started feeling healthier.

6. No sooner did she reach the bus stop than thở the bus came.

7. No sooner did the driver see the red light than thở he slammed on the brake.

Bài 2.

1. No sooner had the phone lắc than thở my mother went to tướng pick it up.

2. As soon as the queen knew the truth, she was mad at her daughter.

3. As soon as he typed the last letter, the bell rang.

4. No sooner had they pushed the red button than thở it opened.

5. As soon as he was closing the front door, one of the criminals spotted him.

6. As soon as she started singing, a flock of birds entered the room.

7. As soon as the MC entered the hall, the audience stopped talking.

Xem thêm: NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ H2O.

8. No sooner had the police noticed the murderer than thở they started following him quickly.

Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay IELTS LangGo đang được tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cần thiết về cấu tạo No sooner than thở như khái niệm, công thức và một số trong những cấu tạo không giống ý nghĩa tương tự. Đừng quên triển khai xong bài xích luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng lý thuyết vừa phải học tập các bạn nhé.

Ngoài đi ra, những bạn cũng có thể xem thêm nhiều nội dung bài viết về Grammar nhằm nâng lên kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp Tiếng Anh của tớ nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tìm m để hàm số liên tục toán cao cấp : Bí quyết giải quyết vấn đề

Chủ đề Tìm m để hàm số liên tục toán cao cấp Tìm m để hàm số liên tục được coi là một bài toán thú vị và hấp dẫn trong toán cao cấp. Khi giải quyết bài toán này, ta cần xác định giá trị của m sao cho đồ thị hàm số không bị gián đoạn và liên tục trên một khoảng đoạn. Việc tìm m sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất của hàm số và quyết định đúng cách để giải các vấn đề liên quan. Hãy cùng khám phá thêm về các phương pháp giải bài toán này để nâng cao kỹ năng toán cao cấp.

Tại sao ký họa lại quan trọng?

Ký họa sâu hay còn gọi là ký họa thâm diễn. Phương pháp này sẽ tập trung đi sâu và miêu tả đối tượng một cách chi tiết, tỉ mỉ các chi tiết của đối tượng, điểm khác biệt của ký họa thâm diễn với ký họa nghiên cứu đó là giá trị nghệ thuật mà ký họa thâm diễn mang lại cao hơn.