Sau adverb là gì? Những loại từ nào đi cùng trạng từ?

Bạn với biết: Đứng sau adverb là gì? Những loại kể từ này thông thường cút nằm trong adverb vô câu giờ đồng hồ Anh? Cùng Aten English tìm hiểu hiểu cụ thể vô nội dung bài viết này!

Khái niệm trạng kể từ TA 

Về định nghĩa, trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh (Adverbs) là những kể từ được dùng nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc mang đến động kể từ, tính kể từ, hoặc trạng kể từ không giống, và cũng hoàn toàn có thể vấp ngã nghĩa cho tất cả câu. Thông thông thường, trạng kể từ được bịa đặt trước kể từ hoặc mệnh đề tuy nhiên nó vấp ngã nghĩa. Tuy nhiên, địa điểm của trạng kể từ vô câu hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tùy nằm trong vô văn cảnh và cấu hình câu.

Bạn đang xem: Sau adverb là gì? Những loại từ nào đi cùng trạng từ?

sau-adverb-la-gi-nhung-loai-tu-nao-di-cung-trang-tu-1
Về định nghĩa, trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh (Adverbs) là những kể từ được dùng nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc mang đến động kể từ, tính kể từ, hoặc trạng kể từ không giống, và cũng hoàn toàn có thể vấp ngã nghĩa cho tất cả câu.

Ví dụ:

She writes children’s books reasonably well. (Cô ấy ghi chép sách mang đến trẻ nhỏ tương đối tốt.)

He’s a child who behaves terribly naughtily. (Anh tao là 1 đứa trẻ con đối xử khá tinh nghịch.)

My work mainly involves administrative tasks. (Công việc của tôi hầu hết tương quan cho tới những trách nhiệm hành chủ yếu.)

Trong những ví dụ bên trên, trạng kể từ được bịa đặt trước kể từ hoặc mệnh đề tuy nhiên nó vấp ngã nghĩa, tuy nhiên với một vài tình huống, trạng kể từ hoàn toàn có thể bịa đặt cuối câu muốn tạo cảm giác nhấn mạnh vấn đề hoặc nhằm thể hiện tại ý nghĩa sâu sắc đặc trưng.

Sau adverb là gì? 

Sau adverb là gì? Đối với tình huống vấp ngã nghĩa mang đến V, trạng kể từ hoàn toàn có thể đứng ở những địa điểm sau vô câu, tùy vô trạng từ

Sau adverb là ngôi nhà ngữ

Lúc này adverb tiếp tục ở địa điểm đầu câu

ví dụ: Personally, I hate that color.

Unfortunately, the manager was sick.

Sau adverb là động từ

Ví dụ:

He usually goes vĩ đại school by bus.

I simply want vĩ đại make a right choice.

Phân loại trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh nên biết 

Trạng kể từ chỉ nút độ

Được dùng nhằm chỉ cường độ, cường độ cao hoặc thấp của một đặc điểm hoặc hành vi.

Ví dụ:

It’s very hot today. (Nó đặc biệt rét ngày hôm nay.)

She is extremely talented. (Cô ấy vô nằm trong tài năng.)

Trạng kể từ chỉ tần suất

Thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả gia tốc xẩy ra của một hành vi hoặc sự khiếu nại.

Ví dụ:

They always arrive on time. (Họ luôn luôn cho tới chính giờ.)

I rarely eat fast food. (Tôi khan hiếm Lúc ăn món ăn nhanh chóng.)

Trạng kể từ chỉ xứ sở, địa điểm

Được dùng để làm chỉ vị trí hoặc địa điểm của một hành vi.

Ví dụ:

Please come here. (Làm ơn cho tới trên đây.)

The keys are nowhere vĩ đại be found. (Chìa khóa ko đâu cả.)

Trạng kể từ chỉ thời gian

Dùng nhằm biểu thị thời hạn xẩy ra của hành vi hoặc sự khiếu nại.

Ví dụ:

I will see you tomorrow. (Tôi tiếp tục gặp gỡ chúng ta vào trong ngày mai.)

They have always been friends. (Họ luôn luôn luôn luôn là bạn hữu.)

Trạng kể từ chỉ cơ hội thức

Thường thao diễn miêu tả phương thức hoặc phong thái tiến hành hành vi.

Ví dụ:

She sings beautifully. (Cô ấy hát đẹp nhất.)

He drives carefully. (Anh tao tài xế cẩn trọng.)

Trạng kể từ chỉ số lượng

Được dùng để làm biểu thị con số hoặc cường độ của một hành vi hoặc đặc điểm.

Ví dụ:

There were too many people at the concert. (Có rất nhiều đứa ở buổi hòa nhạc.)

We have almost finished the project. (Chúng tao gần như là hoàn thiện dự án công trình.)

Trạng kể từ nghi ngại vấn

Trạng kể từ nghi ngại vấn được dùng vô thắc mắc để tại vị thắc mắc về xứ sở, thời hạn, phương thức, nguyên nhân hoặc gia tốc của một hành vi hoặc sự khiếu nại. Các trạng kể từ nghi ngại vấn thông thườn gồm những: where (ở đâu), when (khi nào), how (như thế nào), why (tại sao), how often (bao nhiêu lần).

sau-adverb-la-gi-nhung-loai-tu-nao-di-cung-trang-tu-2
Trạng kể từ nghi ngại vấn được dùng vô thắc mắc để tại vị thắc mắc về xứ sở, thời hạn, phương thức, nguyên nhân hoặc gia tốc của một hành vi hoặc sự khiếu nại.

Ví dụ:

Where tự you live? (Bạn sinh sống ở đâu?)

When will they arrive? (Họ sẽ tới Lúc nào?)

How did she tự it? (Cô ấy đã từng như vậy nào?)

Why are you crying? (Tại sao chúng ta đang được khóc?)

How often does he go vĩ đại the gym? (Anh ấy tập dượt thể hình từng nào lần?)

Trạng kể từ chỉ liên kết

Trạng kể từ chỉ links là những trạng kể từ với tầm quan trọng gửi tiếp hoặc liên kết Một trong những ý vô câu hoặc Một trong những câu vô văn phiên bản.

Chúng thông thường được dùng nhằm chỉ sự tương phản, links chủ kiến, thời hạn, nguyên nhân, thành quả, ĐK, v.v.

Một số trạng kể từ chỉ links thông thườn gồm những: however (tuy nhiên), therefore (do đó), meanwhile (trong Lúc đó), moreover (hơn nữa), nevertheless (tuy nhiên), thus (như vậy).

Ví dụ:

She wanted vĩ đại go vĩ đại the party; however, she was feeling sick. (Cô ấy ham muốn cút dự tiệc; tuy vậy, cô ấy đang được cảm nhận thấy ko khỏe khoắn.)

I don’t have time vĩ đại cook; therefore, I ordered some food. (Tôi không tồn tại thời hạn nấu nướng ăn; vì thế, tôi đang được bịa đặt một vài món ăn.)

He studied hard; moreover, he got the highest score in the class. (Anh tao học tập chuyên nghiệp chỉ; không chỉ có vậy, anh tao có được điểm số tối đa vô lớp.)

Một số Note về địa điểm của adverb

“Very” ko được dùng trước động kể từ.

Trạng kể từ chỉ cường độ “very” (“rất”) chỉ sử dụng trước tính kể từ, ko sử dụng trước động kể từ. Trong tình huống này, tao hoàn toàn có thể dùng “really” thay cho thế mang đến “very” trước động kể từ.

Trạng kể từ chỉ con số “a lot” ko được dùng trước tính kể từ hoặc trạng kể từ không giống, tuy nhiên chỉ sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động kể từ. Trường phù hợp này, tao chỉ sử dụng “a lot” sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động kể từ hoặc hoàn toàn có thể được sử dụng trước tính kể từ hoặc trạng kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn.

Xem thêm: Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định

sau-adverb-la-gi-nhung-loai-tu-nao-di-cung-trang-tu-3
Trạng kể từ chỉ con số “a lot” ko được dùng trước tính kể từ hoặc trạng kể từ không giống, tuy nhiên chỉ sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động kể từ.

Hãy lưu giữ rằng ngữ pháp và cơ hội dùng trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể phức tạp, và điều cần thiết là hiểu cơ hội dùng đúng đắn từng loại trạng kể từ nhằm tiếp xúc một cơ hội bất ngờ và đúng đắn.

xem thêm: Cấu trúc Shall và Will không giống nhau ở đâu chúng ta đang được biết chưa?

Bài tập dượt về trạng kể từ vô TA 

Bài tập dượt 1: Điền trạng kể từ mang đến sẵn phù hợp vô điểm trống:

badly      hard      heavily      late      later      loudly      quietly      seriously      silently      slowly      successfully      well

I think I am a good singer and I lượt thích vĩ đại sing. When people say that I sing ____________, it makes bu happy.

We asked our teacher vĩ đại speak more ____________ because she always spoke too ____________ and we couldn’t hear her at all.

It’s very important vĩ đại work ____________ when studying another language. Don’t give up!

The robber ____________ lifted the window so sánh nobody could hear him as he entered the house.

Sara ____________ completed her Master’s Degree in Business. Isn’t that great?

A: Did her airplane arrive ____________ last night? B: Yes, it did. It arrived much ____________ kêu ca she expected.

It was raining so sánh ____________ this morning that we cancelled the picnic.

A: How tự you think you did on the test today? B: Oh, terrible! I think I did quite ____________. I didn’t study and I don’t really understand the grammar.

Darren is a slow eater. He eats so sánh ____________ that he’s always the last one at the dinner table.

The dog was ____________ injured in the accident, but it recovered and is healthy now.

Bài tập dượt 2: Viết lại câu với trạng kể từ mang đến sẵn

Our friends must write a test. (also)

I was joking. (only)

Did you enjoy the flight? (both)

Mary watches TV. (hardly) (ever)

He drives his xế hộp. (carefully)

The children play football. (in the garden)

We went vĩ đại the cinema. (yesterday)

John fell off the xe đạp. (almost)

Her boyfriend will buy her some flowers. (probably)

My uncle is moving vĩ đại Stockholm soon. (definitely)

Đáp án:

Bài tập dượt 1:

Too

Very

Soundly

Valiantly

Always

Surely

Soon

Again

Already

Rather

Within

Everywhere

Not

How

Seldom

Bài tập dượt 2:

Our friends must also write a test.

I was only joking.

Did you both enjoy the flight?

Mary hardly ever watches TV.

He drives his xế hộp carefully.

The children play football in the garden.

We went vĩ đại the cinema yesterday.

John almost fell off the xe đạp.

Xem thêm: 5 lợi ích vàng của sơ đồ tư duy cho trẻ mầm non

Her boyfriend will probably buy her some flowers.

My uncle is definitely moving vĩ đại Stockholm soon.

Tôi hy vọng qua quýt nội dung bài viết bên trên, các bạn sẽ được gia tăng kiến thức và kỹ năng và vấn đáp thắc mắc “sau adverb là gì” trải qua những bài học kinh nghiệm về khái niệm, phân loại, công dụng và bài bác tập dượt tương quan cho tới trạng kể từ. Bài ghi chép tiếp tục giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về định nghĩa trạng kể từ, cơ hội phân loại bọn chúng, và tầm quan trọng của bọn chúng vô câu. Hình như, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nâng cấp chuyên môn TA và được kèm cặp với những bài bác tập dượt nhằm chúng ta thực hành thực tế, nâng lên khả năng của tôi với khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ anh online bên trên Aten.

BÀI VIẾT NỔI BẬT