300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

Bài luyện Toán đem lời nói văn lớp 3

300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3 bao hàm những dạng Toán lớp 3 đem lời nói văn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên lớp 3 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp canh ty những em học viên nhận thêm tư liệu ôn luyện những dạng bài xích luyện sẵn sàng kỹ năng và kiến thức cho những kì đua học tập kì, đua học viên chất lượng tốt đạt thành quả cao. Sau trên đây chào những em xem thêm và vận chuyển về phiên bản không thiếu cụ thể.

Bạn đang xem: 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

1. Phép nhân với số vô phạm vi 10

1. Trong chống học tập đem 6 sản phẩm ghế, từng sản phẩm ghế đem 3 ghế ngồi. Hỏi chống học tập bại đem từng nào khu vực ngồi?

2. Một túi đem 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy đem từng nào ki-lô-gam gạo?

3. Trên bàn đem 4 đĩa cam, từng đĩa đem 9 trái khoáy. Hỏi bên trên bàn đem từng nào trái khoáy cam?

4. Trên bàn đem 4 đĩa cam, từng đĩa đem 3 trái khoáy. Hỏi bên trên bàn đem từng nào trái khoáy cam?

5. Trên bàn đem 4 đĩa cam, từng đĩa đem 2 trái khoáy. Hỏi bên trên bàn đem từng nào trái khoáy cam?

6. Trên bàn đem 7 đĩa cam, từng đĩa đem 8 trái khoáy. Hỏi bên trên bàn đem từng nào trái khoáy cam?

7. Trên bàn đem 7 ông chồng sách, từng ông chồng sách đem 9 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn đem bao nhiêu quyển sách?

8. Một rổ cam đem 2 trái khoáy. Hỏi 7 rổ cam như vậy đem từng nào trái khoáy cam?

9. Trên bàn đem 8 ông chồng sách, từng ông chồng sách đem 2 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn đem bao nhiêu quyển sách?

10. Một túi đem 3 kilogam gạo. Hỏi 9 túi như vậy đem từng nào ki-lô-gam gạo?

11. Một team người công nhân thực hiện đoạn một tuyến phố vô 4 ngày, thường ngày thực hiện được 3m đàng. Hỏi tuyến phố bại lâu năm từng nào mét?

12. Một vỏ hộp bánh đem 5 kiểu mẫu. Hỏi 7 vỏ hộp bánh đem từng nào kiểu mẫu bánh?

13. Trong ngôi nhà em đem 8 vỉ dung dịch xẻ, từng vỉ đem 4 viên dung dịch. Hỏi ngôi nhà em đem từng nào viên dung dịch bổ?

14. Trên bàn đem 8 đĩa cam, từng đĩa đem 9 trái khoáy. Hỏi bên trên bàn đem từng nào trái khoáy cam?

15. Trong chống học tập đem 9 sản phẩm ghế, từng sản phẩm ghế đem 3 ghế ngồi. Hỏi chống học tập bại đem từng nào khu vực ngồi?

16. Một túi đem 8 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy đem từng nào ki-lô-gam gạo?

17. Trên bàn đem 7 ông chồng sách, từng ông chồng sách đem 3 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn đem bao nhiêu quyển sách?

18. Trong ngôi nhà em đem 6 vỉ dung dịch xẻ, từng vỉ đem 10 viên dung dịch. Hỏi ngôi nhà em đem từng nào viên dung dịch bổ?

19. Trong ngôi nhà em đem 8 vỉ dung dịch xẻ, từng vỉ đem 7 viên dung dịch. Hỏi ngôi nhà em đem từng nào viên dung dịch bổ?

20. Một cái thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 cái thuyền như vậy chở được từng nào người?

2. Phép phân chia với số vô phạm vi 10

64. Cứ 8 người thì xếp được vô một chiếc thuyền qua loa sông. Hỏi đem 24 người thì nên xếp trở thành từng nào chuyến?

65. Cô giáo đem 45 kiểu mẫu cây viết thưởng đều mang đến 5 tổ. Hỏi từng tổ được thưởng từng nào kiểu mẫu bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan đem mua sắm 32 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 8 trái khoáy cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan đem từng nào kiểu mẫu bàn?

67. Một team người công nhân nên thực hiện đoạn tuyến phố lâu năm 24 m. mỗi một ngày team người công nhân thực hiện được 6m. Hỏi team người công nhân thực hiện đoạn tuyến phố vô từng nào ngày?

68.Cô giáo đem 40 kiểu mẫu cây viết thưởng đều mang đến 4 tổ. Hỏi từng tổ được thưởng từng nào kiểu mẫu bút?

69. Có 35 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên mang đến 7 bàn. Hỏi từng bàn đem từng nào trái khoáy cam?

70. Có 24 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên mang đến 6 bàn. Hỏi từng bàn đem từng nào trái khoáy cam?

71. Trong mùa trồng cây trong năm này, lớp em nên trồng 28 cây trái. Lớp đem 7 tổ và thầy giáo chia đều cho 2 bên số kilomet về những tổ. Hỏi từng tổ nên trồng từng nào cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan đem mua sắm 64 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 8 trái khoáy cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan đem từng nào kiểu mẫu bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan đem mua sắm 72 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 9 trái khoáy cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan đem từng nào kiểu mẫu bàn?

74. Trong tiệc sinh nhật, Lan đem mua sắm 18 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 3 trái khoáy cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan đem từng nào kiểu mẫu bàn?

75. Cô giáo đem 48 kiểu mẫu cây viết thưởng đều cho những tổ vô lớp, từng tổ được 6 kiểu mẫu cây viết. Hỏi lớp học tập đem từng nào tổ?

76. Một team người công nhân nên thực hiện đoạn con cái mương lâu năm 32 m. mỗi một ngày team người công nhân thực hiện được 8 m. Hỏi team người công nhân thực hiện đoạn con cái mương vô từng nào ngày?

77. Cứ 3 kiểu mẫu bánh xếp vào trong 1 vỏ hộp. Hỏi đem 27 kiểu mẫu bánh thì xếp đầy đủ vô bao nhiêu kiểu mẫu hộp?

78. Trong buổi họp, Lan Anh đem mua sắm 28 lọ nước chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 7 lọ nước. Hỏi vô buổi họp đem từng nào kiểu mẫu bàn?

79. Trong tiệc sinh nhật, Lan đem mua sắm 60 trái khoáy cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn đem 10 trái khoáy cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan đem từng nào kiểu mẫu bàn?

80. Một team người công nhân nên thực hiện đoạn tuyến phố lâu năm 21 m vô 7 ngày. Hỏi thường ngày team người công nhân nên thực hiện từng nào mét đường?

3. Phép nhân - phân chia số đem nhị chữ số với số mang trong mình 1 chữ số

113. Một đàn gà đem 88 con kê Trắng và vì thế tám lượt số gà đen sì. Hỏi đàn gà đem từng nào con kê đen?

114. Trong team đồng ca của một ngôi trường tè học tập đem 90 các bạn phái mạnh và cuống quýt chín lượt số chị em. Hỏi team đồng ca đem từng nào các bạn nữ?

115. chỉ bảo đem 11 viên bi và số bi của chỉ bảo chỉ vì thế 1 phần tía số viên bi của Yến. Hỏi Yến đem từng nào viên bi?

116. Cửa sản phẩm buổi sớm bán tốt 77 xe đạp điện và cuống quýt bảy lượt số xe đạp điện bán tốt vô giờ chiều. Hỏi siêu thị bán tốt từng nào xe đạp điện vô buổi chiều?

117. Trong vỏ hộp đem bi xanh xao và bi đỏ lòe, số bi xanh xao là 90 viên, số bi đỏ lòe thấp hơn chín lượt số viên xanh xao. Hỏi vô vỏ hộp đem từng nào viên bi đỏ?

118. Đàn gà đem 66 con cái ở ngoài vườn, số con cái vô chuồng thấp hơn sáu lượt đối với số con cái ngoài vườn. Hỏi đem từng nào con kê vô chuồng?

119. Trong team đồng ca của một ngôi trường tè học tập đem 100 các bạn phái mạnh và cuống quýt năm lượt số chị em. Hỏi team đồng ca đem từng nào các bạn nữ?

120. chỉ bảo đem 16 viên bi và số bi của chỉ bảo chỉ vì thế 1 phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến đem từng nào viên bi?

4. Giải vì thế nhị quy tắc tính

169. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 13 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng cuống quýt tía lượt số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

170. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 28 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì thế 1/7 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 nhành hoa, Linh hái được thấp hơn Mỹ 46 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

172. Tổ một cuống quýt được 46 kiểu mẫu thuyền, tổ nhị cuống quýt được cuống quýt được nhiều hơn nữa tổ một 6 kiểu mẫu thuyền. Hỏi cả nhị tổ cuống quýt được từng nào kiểu mẫu thuyền?

173. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 25 centimet, băng giấy má xanh xao ngắn lại hơn nữa băng giấy má đỏ lòe 14 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn nữa Mỹ 46 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

175. Trong vườn của bác bỏ Nam đem 28 cây bòng, số kilomet chuối vì thế 1/7 số kilomet bòng. Hỏi vô vườn ngôi nhà bác bỏ Nam đem từng nào cây bòng và chuối?

174. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 64 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì thế 1/8 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

175. Mai đem 21 nhãn vở, An đem nhiều hơn nữa Mai 3 nhãn vở. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào kiểu mẫu nhãn vở?

178. Mỹ hái được 40 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì thế 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa

179. Mỹ hái được 50 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì thế 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

180. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 26 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng phân phối vô giờ chiều là 26 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

181. Trong vườn của bác bỏ Nam đem 66 cây bòng, số kilomet chuối vì thế 1/6 số kilomet bòng. Hỏi vô vườn ngôi nhà bác bỏ Nam đem từng nào cây bòng và chuối?

182. Mỹ hái được 8 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn nữa Mỹ 65 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

183. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 17 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng phân phối vô giờ chiều là 51 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

184. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 28 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng phân phối vô giờ chiều là 12 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

185. Mỹ hái được 36 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì thế 1/4 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

186. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 49 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn nữa số đàng phân phối vô giờ chiều 32 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

187. Mỹ hái được 13 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn nữa Mỹ 45 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

188. Mai đem 10 nhãn vở, An đem số nhãn vở cuống quýt năm lượt số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào kiểu mẫu nhãn vở?

189. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 40 centimet, băng giấy má xanh xao dài ra hơn băng giấy má đỏ lòe 15 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

190. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 26 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng phân phối vô giờ chiều là 45 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

191. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 3 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng cuống quýt nhị lượt số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

192. Ngăn bên trên đem 14 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì thế 50% số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn đem từng nào quyển sách?

193. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 52 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn nữa số đàng phân phối vô giờ chiều 27 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

194. Đàn gà đem 40 gà trống không, số gà mẹ vì thế 1/8 số gà trống không. Hỏi đàn gà đem toàn bộ từng nào con?

195. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 24 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng vì thế 1/6 số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

196. Đội đồng ca của lớp 1A đem 36 phái đẹp, số các bạn phái mạnh thấp hơn số chị em là 32 em. Hỏi team đồng ca của lớp 1A đem từng nào em?

197. Mỹ hái được 5 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được cuống quýt sáu lượt số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

198. Mai đem 9 nhãn vở, An đem số nhãn vở cuống quýt năm lượt số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào kiểu mẫu nhãn vở?

199. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 11 centimet, băng giấy má xanh xao dài ra hơn băng giấy má đỏ lòe 2 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

200. Tổ một cuống quýt được 28 kiểu mẫu thuyền, tổ nhị cuống quýt được cuống quýt được nhiều hơn nữa tổ một 11 kiểu mẫu thuyền. Hỏi cả nhị tổ cuống quýt được từng nào kiểu mẫu thuyền?

201. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 34 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì thế 50% số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

202. Ngăn bên trên đem 32 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì thế 1/4 số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn đem từng nào quyển sách?

203. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 51 centimet, băng giấy má xanh xao ngắn lại hơn nữa băng giấy má đỏ lòe 43 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

204.Mai đem 51 nhãn vở, An đem số nhãn vở vì thế 1/3 số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào kiểu mẫu nhãn vở?

205. Đàn gà đem 15 gà trống không, số gà mẹ cuống quýt tứ lượt số gà trống không. Hỏi đàn gà đem toàn bộ từng nào con?

206. Mỹ hái được 12 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn nữa Mỹ 32 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

207. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 30 lít dầu. Số dầu bán tốt của ngày loại nhất thấp hơn số dầu bán tốt của ngày loại nhị 21 lít. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

208. Ngăn bên trên đem 56 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì thế 1/8 số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn đem từng nào quyển sách?

209. Ngăn bên trên đem 36 cuốn sách. Số sách ở ngăn bên trên thấp hơn số sách ở ngăn bên dưới đôi mươi quyển. Hỏi cả nhị ngăn đem từng nào quyển sách?

210. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 68 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì thế 1/4 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

211. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 3 centimet, băng giấy má vàng lâu năm cuống quýt bảy lượt băng giấy má đỏ lòe. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

212. Đội đồng ca của lớp 1A đem 69 phái đẹp, số các bạn phái mạnh vì thế 1/3 số chị em. Hỏi team đồng ca của lớp 1A đem từng nào em?

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Trên Tiktok Đơn Giản, Nhanh Nhất 2023 | Nguyễn Kim Blog

213. Tổ một cuống quýt được 23 kiểu mẫu thuyền, tổ nhị cuống quýt được cuống quýt được nhiều hơn nữa tổ một 54 kiểu mẫu thuyền. Hỏi cả nhị tổ cuống quýt được từng nào kiểu mẫu thuyền?

214. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 56 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn nữa số đàng phân phối vô giờ chiều 27 kilogam. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

215. Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 36 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì thế 1/6 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

216.Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 49 lít dầu. Số dầu bán tốt của ngày loại nhất nhiều hơn nữa số dầu bán tốt của ngày loại nhị 33 lít. Hỏi cả nhị ngày siêu thị bán tốt từng nào lít dầu?

217. Trong vườn của bác bỏ Nam đem 7 cây bòng, số kilomet chuối nhiều hơn nữa số kilomet bòng 22 cây. Hỏi vô vườn ngôi nhà bác bỏ Nam đem từng nào cây bòng và chuối?

218. Đội đồng ca đem 6 phái đẹp, số các bạn phái mạnh nhiều hơn nữa số chị em là 83 em. Hỏi team đồng ca đem từng nào em?

219. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 9 centimet, băng giấy má vàng lâu năm cuống quýt tía lượt băng giấy má đỏ lòe. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

220. Đàn gà đem 44 gà trống không, số gà mẹ nhiều hơn nữa số gà trống không là 10 con cái. Hỏi đàn gà đem toàn bộ từng nào con?

221. Băng giấy má đỏ lòe lâu năm 33 centimet, băng giấy má xanh xao dài ra hơn băng giấy má đỏ lòe 12 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

222. Mỹ hái được 38 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì thế 50% số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

223. Mỹ hái được 4 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được cuống quýt sáu lượt số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

224. Đội đồng ca của lớp 1A đem 66 phái đẹp, số các bạn phái mạnh vì thế 1/6 số chị em. Hỏi team đồng ca của lớp 1A đem từng nào em?

225. Một siêu thị buổi sớm bán tốt 75 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng vì thế 1/3 số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi siêu thị phân phối được
bao nhiêu ki-lô-gam đường?

5. Rút về đơn vị

226. Có 90 viên dung dịch chứa chấp đều vô 9 vỉ. Hỏi 6 vỉ dung dịch bại đem từng nào viên thuốc?

227. Có 7 quyển vở được xếp đều vô 7 ngăn. Hỏi 6 ngăn bại đem từng nào quyển vở?

228. Mua 7 quyển vở không còn 49 đồng. Hỏi mua sắm 9 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

229. Có một số trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 4 can như thế đựng được từng nào lít?

230. Cứ 9 con cái voi ăn không còn 90 kilogam mía vô một mon. Hỏi đàn voi đem 2 con cái ăn không còn từng nào ki-lô-gam vô một tháng?

231. Có 60 viên dung dịch chứa chấp đều vô 3 vỉ. Hỏi một vỉ dung dịch bại đem từng nào viên thuốc?

232. Cứ 4 học viên trồng được 36 cây. Hỏi 2 học viên trồng được từng nào cây?

233. Cứ 3 quyển vở mua sắm không còn 27 đồng. Hỏi nếu như đem 18 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

234. 92 ngàn đồng mua sắm được 4 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 8 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

235. Có một số trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 5 can đựng được 15 lít dầu. Hỏi 8 can như thế đựng được từng nào lít?

236. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 3 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 3 ngày. Hỏi 2 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

237. Cứ 7 con cái voi ăn không còn 91 kilogam mía vô một mon. Hỏi đàn voi đem 5 con cái ăn không còn từng nào ki-lô-gam vô một tháng?

238. 3 xe hơi chở được 21 chiếc máy tiện. Hỏi 8 xe hơi như thế chở được từng nào chiếc máy tiện?

239.C ứ 6 quyển vở mua sắm không còn 12 đồng. Hỏi nếu như đem 6 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

240. 76 ngàn đồng mua sắm được 2 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 8 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

241. 3 xe hơi chở được 33 chiếc máy tiện. Hỏi 8 xe hơi như thế chở được từng nào chiếc máy tiện?

242. Cứ 4 học viên trồng được 32 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

243. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 54 cây như thể bên trên 9 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi 2 lô khu đất bại đem từng nào cây?

244. Cứ 3 học viên trồng được 66 cây. Hỏi 7 học viên trồng được từng nào cây?

245. Có 78 kilogam gạo đựng đều vô 6 bao. Hỏi 4 bao gạo bại đem từng nào ki-lô-gam gạo?

246. Cứ 2 học viên trồng được 50 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

247. Cứ 4 học viên trồng được 44 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

248. Có 84 kilogam gạo đựng đều vô 7 bao. Hỏi 2 bao gạo bại đem từng nào ki-lô-gam gạo?

249. Cứ 9 học viên trồng được 36 cây. Hỏi 6 học viên trồng được từng nào cây?

250. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 32 cây như thể bên trên 4 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi một lô khu đất bại đem từng nào cây?

251. Có một số trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 4 can đựng được 80 lít dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được từng nào lít?

252. Cứ 3 xe hơi chở được 24 chiếc máy tiện. Hỏi cần thiết từng nào xe hơi nhằm trở không còn 32 chiếc máy tiện?

253. 90 ngàn đồng mua sắm được 6 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 2 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

254. Cứ 4 quyển vở mua sắm không còn 16 đồng. Hỏi nếu như đem 36 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

255. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 48 cây như thể bên trên 8 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi 6 lô khu đất bại đem từng nào cây?

256. Có 96 kilogam gạo đựng đều vô 2 bao. Hỏi một bao gạo bại đem từng nào ki-lô-gam gạo?

257. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 91 cây như thể bên trên 7 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi 3 lô khu đất bại đem từng nào cây?

258. Một team người công nhân vô 4 giờ trải được 24 mét đàng. Hỏi nếu như nên trải 54 mét đàng thì team người công nhân bại thực hiện vô từng nào giờ?

259. Một team người công nhân vô 4 giờ trải được 28 m đàng. Hỏi vô 6 giờ thì team người công nhân bại trải được từng nào mét đường?

260. Một team người công nhân vô 8 giờ trải được 48 mét đàng. Hỏi nếu như nên trải 60 mét đàng thì team người công nhân bại thực hiện vô từng nào giờ?

261. Có 42 kilogam gạo đựng đều vô 7 bao. Hỏi 2 bao gạo bại đem từng nào ki-lô-gam gạo?

262. Mua 4 quyển vở không còn 36 đồng. Hỏi mua sắm 2 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

263. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 96 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 4 ngày. Hỏi 2 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

264. Có 36 kilogam gạo đựng đều vô 6 bao. Hỏi 4 bao gạo bại đem từng nào ki-lô-gam gạo?

265. Cứ 7 quyển vở mua sắm không còn 63 đồng. Hỏi nếu như đem 36 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

266. Có 84 quyển vở được xếp đều vô 7 ngăn. Hỏi 2 ngăn bại đem từng nào quyển vở?

267. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 36 cây như thể bên trên 6 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi một lô khu đất bại đem từng nào cây?

268. Có 54 quyển vở được xếp đều vô 6 ngăn. Hỏi 4 ngăn bại đem từng nào quyển vở?

269. Một team người công nhân vô 5 giờ trải được đôi mươi mét đàng. Hỏi nếu như nên trải 16 mét đàng thì team người công nhân bại thực hiện vô từng nào giờ?

270. Cứ 9 xe hơi chở được 63 chiếc máy tiện. Hỏi cần thiết từng nào xe hơi nhằm trở không còn 49 chiếc máy tiện?

271. Một team người công nhân vô 7 giờ trải được 49 m đàng. Hỏi vô 5 giờ thì team người công nhân bại trải được từng nào mét đường?

272. Một team người công nhân vô 2 tiếng đồng hồ trải được 12 mét đàng. Hỏi nếu như nên trải 42 mét đàng thì team người công nhân bại thực hiện vô từng nào giờ?

273. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 80 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 8 ngày. Hỏi 6 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

274. Trong vườn ươm, người tao tiếp tục ươm 70 cây như thể bên trên 7 lô khu đất, những lô đều sở hữu số kilomet như nhau. Hỏi 5 lô khu đất bại đem từng nào cây?

275. Có 9 viên dung dịch chứa chấp đều vô 3 vỉ. Hỏi 2 vỉ dung dịch bại đem từng nào viên thuốc?

6. Toán đem lời nói văn nâng cao

276. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 92 người. Sang mon loại nhị doanh trại tiết kiệm hơn 13 người tự trả thanh lịch đơn vị chức năng không giống. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

277. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 92 người. Tháng loại nhị đem 13 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

278. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 89 người. Tháng loại nhị đem 19 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

279. Lần loại nhất thầy giáo mua sắm 37 quyển vở. Lần loại nhị cô mua sắm thêm thắt 42 quyển vở. Cô chia đều cho 2 bên số vở của nhị lượt mua sắm bại mang đến chúng ta vô lớp. Mỗi các bạn được 2 quyển và còn dư 3 quyển. Hỏi lớp đem từng nào học tập sinh?

280. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 83 người. Sang mon loại nhị doanh trại tiết kiệm hơn 8 người tự trả thanh lịch đơn vị chức năng không giống. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

281. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 95 người. Tháng loại nhị đem 8 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

282. Một doanh trại binh dự trữ 1 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 48 người. Tháng loại nhị đem 15 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

283. Một doanh trại binh dự trữ 1 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 46 người. Tháng loại nhị đem 19 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

284. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 70 người. Tháng loại nhị đem 13 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

285. Một doanh trại binh dự trữ 2 tấn gạo mang đến 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại đem 80 người. Tháng loại nhị đem 14 người nữa cho tới thêm thắt. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ ban sơ còn từng nào ki-lô-gam? sành rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

GIẢI DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ VEN

286. Trong hội nghị quốc tế, người tao kêu gọi một số trong những người thông ngôn giờ Anh và giờ Nga, biết tổng số cán cỗ thông ngôn là 39 người, vô bại số cán cỗ thông ngôn giờ Anh là 24 người và số cán cỗ thông ngôn giờ Nga là 24 người. Hỏi số cán cỗ thông ngôn được cả nhị loại giờ là từng nào người?

300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3

287. Tất cả chúng ta vô lớp đều tham dự cuộc thi môn nhảy xa xăm hoặc nhảy cao, biết số học viên đua môn nhảy xa xăm là 11 các bạn, số học viên đua môn nhảy cao là 27 các bạn, số học viên đua cả nhị môn là 3 các bạn. Hỏi số học viên đua môn nhảy xa xăm tuy nhiên ko đua môn nhảy cao là từng nào bạn?

300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3

288. Trong cuộc đua học viên chất lượng tốt văn và toán của một tỉnh, biết số học viên đua môn văn là 26 các bạn, số học viên đua môn toán là 16 các bạn, số học viên đua cả nhị môn là 10 các bạn. Hỏi tổng số học viên tham dự cuộc thi là từng nào bạn?

300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3

289. Tất cả chúng ta vô lớp đều tham dự cuộc thi môn nhảy xa xăm hoặc nhảy cao, biết số học viên đua môn nhảy xa xăm là 38 các bạn, số học viên đua môn nhảy cao là 12 các bạn, số học viên đua cả nhị môn là 4 các bạn. Hỏi số học viên đua môn nhảy cao tuy nhiên ko đua môn nhảy xa xăm là từng nào bạn?

300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3

290. Trong hội nghị quốc tế, người tao kêu gọi một số trong những người thông ngôn giờ Anh và giờ Nga, biết số cán cỗ thông ngôn giờ Anh là 24 người, số cán cỗ thông ngôn giờ Nga là 22 người, số cán cỗ thông ngôn được cả nhị loại giờ là 14 người. Hỏi số cán cỗ thông ngôn được giờ Anh tuy nhiên ko thông ngôn được giờ Nga là từng nào người?

Bài luyện Toán lớp 3

291. Tất cả chúng ta vô lớp đều quí môn Tiếng Việt hoặc môn Toán, biết số học viên quí môn Tiếng Việt là 36 các bạn, số học viên quí môn Toán là 13 các bạn, số học viên quí cả nhị môn là 6 các bạn. Hỏi tổng số học viên của lớp là từng nào bạn?

Bài luyện Toán lớp 3

.......................................

Xem thêm: Vải TC Là Gì? Phân Loại, Ứng Dụng Đa Dạng Trong Đời Sống

300 bài xích Toán đem lời nói văn lớp 3 này còn có đầy đủ những bài xích luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, canh ty những em lập lời nói giải và quy tắc tính là nội dung cần thiết nhất vô tiến độ giải toán. Qua trên đây những em tiếp tục trí tuệ không thiếu quá trình tiếp bại và lập lời nói giải, quy tắc tính một cơ hội dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Xem thêm:

  • 30 bài xích Toán đem lời nói văn lớp 3 (Có đáp án)
  • Trọn cỗ Bài luyện Toán lớp 3 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta 300 bài xích Toán đem lời nói văn cơ phiên bản lớp 3. Dường như, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích luyện môn Toán lớp 3 không thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành quả cao. Trong khi thì những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt cả Lý thuyết Toán 3, Giải Toán lớp 3 bên trên trang chủ.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Vẽ các con vật chibi cute siêu dễ – YeuTre.Net

Vẽ các con vật chibi là một trong những mẫu vẽ được các bé ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là một phong cách hoạt hình độc đáo, được đánh giá là rất dễ thương và ngộ nghĩnh với các nét nhân vật dễ thương.

Hướng dẫn cách xem chỉ tay nam nữ đơn giản tại nhà

Xem chỉ tay là một trong những môn bói toán phổ biến nhất trên thế giới. Bằng cách quan sát các đường chỉ tay trên bàn tay, người xem bói có thể đoán biết được vận mệnh của một người, bao gồm sức khỏe, tài lộc, tình duyên, sự nghiệp,...