Bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số chi tiết nhất

Để học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số, học viên cần thiết bắt được quy tắc và thao tác đo lường của luật lệ phân tách.

Sau phía trên framesi.com.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài xích toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số này, cùng theo với một số trong những bài xích tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

Bạn đang xem: Bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số chi tiết nhất

1. Hướng dẫn luật lệ phân tách mang đến số sở hữu 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn mang đến số sở hữu 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ luật lệ phân tách không còn phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt nên tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, ghi chép 1

1 nhân 0 bởi vì 0, 7 trừ 0 được 7, ghi chép 7

1 nhân 1 bởi vì 1, 5 trừ 1 được 4, ghi chép 4

1 nhân 2 bởi vì 2, 3 trừ 2 được một, ghi chép 1

 • Hạ 0 sở hữu 1470 phân tách 210 được 7, ghi chép 7

7 nhân 0 bởi vì 0, 0 trừ 0 bởi vì 0

7 nhân 1 bởi vì 7, 7 trừ 7 bởi vì 0

7 nhân 2 bởi vì 14, 14 trừ 14 bởi vì 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là luật lệ phân tách hết

1.2. Phép phân tách mang đến số sở hữu 3 chữ số sở hữu dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ luật lệ phân tách sở hữu dư phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ ngược sáng sủa nên tớ có:

 • 676 phân tách 316 bởi vì 2, ghi chép 2

2 nhân 6 bởi vì 12, 16 trừ 12 bởi vì 4, ghi chép ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 ghi nhớ 1 bởi vì 3, 7 trừ 3 bởi vì 4, ghi chép 4

2 nhân 3 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, ghi chép 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bởi vì 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 bởi vì 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi vì 2 ghi chép 2

1 nhân 3 bởi vì 3, 4 trừ 3 được một ghi chép 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, ghi chép 4

4 nhân 6 bởi vì 24, 9 trừ 4 bởi vì 5, ghi chép 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 bởi vì 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

4 nhân 3 bởi vì 12, 12 trừ 12 bởi vì 0

Vậy 67629 phân tách 316 bởi vì 214 dư 5, đó là luật lệ phân tách sở hữu số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số

Những Note Lúc tiến hành luật lệ phân tách số sở hữu tía chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách sở hữu số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là luật lệ phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập dượt vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 153 = 39168

b) hắn x 486 = 9234

c) hắn x 715 = 27173

d) hắn x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ rơi rụng từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và sở hữu siêu thị này còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện tại luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt nên tớ có:

Đặt tính và tính luật lệ phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số 1

 • 945 phân tách 315 bởi vì 3, ghi chép 3   

  3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 3 bởi vì 9, 9 trừ 9 bởi vì 0

Vậy 945 : 315 = 3 là luật lệ phân tách hết

Đặt tính và tính luật lệ phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 bởi vì 3, ghi chép 3

3 nhân 0 bởi vì 0, 5 trừ 0 bởi vì 5, ghi chép 5

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0, ghi chép 0

3 nhân 6 bởi vì 18, 21 trừ 18 bởi vì 3, ghi chép 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 0 bởi vì 0, 9 trừ 0 bởi vì 9, ghi chép 9

5 nhân 1 bởi vì 5, 5 trừ 5 bởi vì 0

5 nhân 6 bởi vì 30, 30 trừ 30 bởi vì 0

Xem thêm: Hình ảnh Ly Cà Phê Buồn đẹp Cô đơn Một Mình 2022 | Mekoong

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là luật lệ phân tách sở hữu số dư

Đặt tính và tính luật lệ phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, 2 trừ 0 bởi vì 2, ghi chép 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi vì 24, 24 thêm thắt 2 bởi vì 26, 11 trừ 6 bởi vì 5, ghi chép 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, đôi mươi thêm thắt 3 bởi vì 23, 27 trừ 23 bởi vì 4, ghi chép 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi vì 8

8 nhân 5 bởi vì 40, 9 trừ 0 bởi vì 9, ghi chép 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 bởi vì 48 thêm thắt 4 bởi vì 52, 2 trừ 2 bởi vì 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 bởi vì 40 thêm thắt 5 bởi vì 45, 45 trừ 45 bởi vì 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

Đặt tính và tính luật lệ phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số 4

 • 264 phân tách 115 bởi vì 2, ghi chép 2

2 nhân 5 bởi vì 10, 4 trừ 0 bởi vì 4, ghi chép 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 thêm một bởi vì 3, 6 trừ 3 bởi vì 3, ghi chép 3

2 nhân 1 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 bởi vì 3, ghi chép 3

3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là luật lệ phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) hắn x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) hắn x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) hắn x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) hắn x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa sản phẩm loại nhất phân phối rơi rụng số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa sản phẩm loại nhì rơi rụng số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất rơi rụng 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ rơi rụng 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập dượt tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại luật lệ tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày hấp phụ không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Xem thêm: Bảng xếp hạng dân số thế giới

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu tía chữ số, framesi.com.vn còn hỗ trợ những khóa huấn luyện toán online. Phụ huynh rất có thể xem thêm sẽ giúp đỡ con cái thỏa sức tự tin học tập đảm bảo chất lượng toán rộng lớn.

BÀI VIẾT NỔI BẬT