Ankan: Định nghĩa, tính chất, ứng dụng, điều chế & bài tập

Ankan là một group hóa học cơ học cơ bạn dạng nhập công tác Hóa học tập lớp 11. Để làm rõ rộng lớn về ăn ý hóa học cần thiết này, hãy nằm trong Monkey dò xét hiểu những lý thuyết trọng tâm bao hàm khái niệm, đặc thù, phần mềm và cơ hội pha chế của ankan nhập nội dung bài viết tiếp sau đây. 

Định nghĩa Ankan là gì? Dãy đồng đẳng, đồng phân và danh pháp ankan

Ankan là gì? Ankan là những hydrocacbon no dạng mạch hở, nhập phân tử chỉ mất links đơn C-C hoặc C-H. 

Bạn đang xem:

 • Ankan sở hữu công thức tổng quát mắng là: CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • Ankan giản dị và đơn giản nhất là metan (CH4).

Ankan là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng ankan

CH4 và những hóa học sở hữu công thức phân tử như C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… được gọi là mặt hàng đồng đẳng ankan với công thức tổng quát mắng của ankan là CnH2n+2 (n ≥ 1).

 • Mạch cacbon ở dạng mạch hở, hoàn toàn có thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh. 

 • Trong phân tử ankan, những nguyên vẹn tử cacbon nhập ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch (trừ C2H6).

 • Trong phân tử chỉ mất links đơn tạo nên trở thành kể từ 4 obitan lai hóa sp3 nhập nguyên vẹn tử cacbon với triết lý loại tứ diện đều. Vì vậy, mạch cacbon sở hữu dạng vội vàng khúc và những nguyên vẹn tử cacbon hoàn toàn có thể tảo khá tự tại xung xung quanh những links đơn.

Đồng phân

Từ C4H10 trở lên đường, từng công thức phân tử tiếp tục ứng với những công thức cấu trúc mạch cacbon ko phân nhánh và sở hữu phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon. 

Chẳng hạn, công thức phân tử C2H5 tiếp tục ứng với những hóa học đồng phân cấu trúc như sau: 

Đồng phân của C2H5. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa 11)

Danh pháp của ankan

Một số ankan mạch cacbon ko phân nhánh với danh pháp không giống nhau được trình làng nhập bảng bên dưới đây:

Một số ankan mạch cacbon ko phân nhánh. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa 11)

 • Tên gọi của ankan mạch thẳng 

Tên gọi của ankan mạch trực tiếp = Tên mạch cacbon + an

Ví dụ: 

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

 • Tên gọi của ankan mạch nhánh 

Tên gọi của ankan mạch nhánh = Vị trí mạch nhánh - thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an. Trong đó: 

 • Số mạch cacbon đó là mạch lâu năm và có rất nhiều nhánh nhất. 

 • Đánh số trật tự những nguyên vẹn tử cacbon mạch chủ yếu chính thức kể từ phía ngay gần nhánh rộng lớn. 

 • Gọi thương hiệu mạch nhánh (nhóm ankyl) theo dõi trật tự vần vần âm cùng theo với số chỉ địa điểm của chính nó, tiếp sau đó là ankan ứng với mạch chủ yếu (chi tiết trên bảng trên).

 • Gốc hidrocacbon là phần sót lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian tiết kiệm hơn một trong những nguyên vẹn tử hidro vẫn tồn bên trên nhập phân tử ở tình trạng links và ko đem e tự tại tương đương gốc tự tại. 

 • Công thức tổng quát mắng group ankyl là: CnH(2n+1)

 • Bậc của nguyên vẹn kể từ cacbon nhập phân tử ankan ngay số nguyên vẹn tử cacbon links thẳng với nó. 

Ví dụ về pháp danh của ankan mạch nhánh (Ảnh: Sưu tầm internet)

Với tình huống chỉ có một nhánh CH3 ở nguyên vẹn tử C số 2, tớ thêm thắt chi phí tố iso ở cuối.

Với tình huống sở hữu 2 nhánh CH3 ở nguyên vẹn tử C số 2, tớ thêm thắt chi phí tố neo. 

Tên thường thì của ankan

Dưới đấy là bảng tồng ăn ý những thương hiệu thường thì của ankan:

Số nguyên vẹn tử cacbon Tên thông thường Ví dụ
1 Metan CH4
2 Ethan C2H6
3 Propan C3H8
4 Butan C4H10
5 Pentan C5H12
6 Heksan C6H14
7 Heptan C7H16
8 Oktan C8H18
9 Nonan C9H20
10 Decan C10H22
11 Undecan C11H24
12 Dodecan C12H26

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính hóa học vật lý cơ của ankan

Dưới đấy là những đặc thù vật lý cơ ankan tuy nhiên bạn phải biết:

 • Ở ĐK thông thường, 4 ankan thứ nhất nhập mặt hàng đồng đẳng (CH4 cho tới C4H10) tồn bên trên ở dạng khí. Các ankan tiếp theo sau là dạng lỏng và kể từ C18H38 trở lên đường ở dạng rắn.

 • Xét theo hướng tăng của phân tử khối, sức nóng nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi và lượng riêng rẽ của những ankan tăng dần dần. 

 • Ankan nhẹ nhàng rộng lớn nước, hầu hết ankan ko tan nội địa tuy nhiên chỉ tan nhập dung môi cơ học.

 • Ankan là dung môi ko phân rất rất, hoàn toàn có thể hòa tan trong số hóa học ko phân rất rất như benzen, dầu mỡ…

Tính Hóa chất của ankan

Trong sức nóng chừng thông thường, những ankan không ứng dụng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa. Nhưng khi được đun rét hoặc phát sáng, những ankan dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hidro và phản xạ cháy. Cùng dò xét hiểu đặc thù hoá học tập ankan trải qua 3 loại phản xạ điển hình nổi bật nhất. 

Tìm hiểu đặc thù chất hóa học của ankan. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dưới đấy là những phản xạ của ankan điển hình: 

Phản ứng thế bởi vì halogen

Đây là 1 trong đặc thù chất hóa học ankan đặc thù, ví dụ như:

Clo hoàn toàn có thể thay cho thế theo lần lượt từng nguyên vẹn tử H nhập phân tử metan:

 • CH4 + Cl2 → CH3Cl (clometan - metyl clorua) + HCl (ĐK: Ánh sáng)
 • CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 (điclometan- metylen clorua) + HCl (ĐK: Ánh sáng)
 • CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 (triclometan - clorofom) + HCl (ĐK: Ánh sáng)
 • CHCl3+Cl2  → CCl4 (tetraclometan- cacbon tetraclorua) + HCl (ĐK: Ánh sáng)

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan: 

 • CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CHBr-CH3 + HBr (sản phẩm chính)
 • CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2-Br + HBr (sản phẩm phụ)

Đối với ankan sở hữu mạch cacbon kể từ 3 C trở lên trên, clo và brom tiếp tục ưu tiên thế H ở những cacbon sở hữu bậc cao tạo nên trở thành thành phầm chủ yếu.

Vì ankan sở hữu phản xạ mạnh mẽ với flo nên sẽ ảnh hưởng phân bỏ trở thành C và HF: CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n+2)HF

Ankan ko phản xạ thế với Iot. 

Khả năng phản xạ của mặt hàng halogen với ankan thuyên giảm loại tự: F2 > Cl2 > Br2> I2.

Nhận xét:

 • Nguyên tử hiđro khi links với nguyên vẹn tử cacbon ở bậc cao hơn nữa tiếp tục dễ dẫn đến thế rộng lớn nguyên vẹn tử hiđro links với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

 • Các thành phầm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Phản ứng tách

Dưới ứng dụng của sức nóng và những hóa học xúc tác tương thích, những ankan có phân tử khối nhỏ sẽ ảnh hưởng tách hiđro trở thành hiđrocacbon ko no ứng.

Ví dụ: CH3 - CH3 → CH2=CH2 + H2 (500 chừng C, hóa học xúc tác)

Phương trình tổng quát: CnH(2n+2) → CnH2n + H2 (nhiệt chừng, Fe)

Ở sức nóng chừng cao và hóa học xúc tác tương thích, ngoài các việc bị tách hiđro, những ankan còn hoàn toàn có thể bị phân hạn chế mạch cacbon tạo nên trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Lưu ý: 

 • Những ankan sở hữu 2 nguyên vẹn tử C trở lên trên mới nhất nhập cuộc phản xạ tách H2. 

 • Trong phản xạ này, 2 nguyên vẹn tử H với 2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau tiếp tục tách rời khỏi cùng với nhau. Cần ưu tiên tách nguyên vẹn tử H ở nguyên vẹn tử C sở hữu bậc cao hơn nữa. C4H10 →  CH3 - CH=CH - CH3 + H2 (nhiệt chừng Fe)

Phản ứng oxi hóa

Khi bị thắp, những ankan đều cháy và lan rời khỏi nhiều sức nóng theo dõi công thức chung: 

CnH2n+2  + (3n+1/2) O2 → nCO2 + (n+1) H2O

Nếu thiếu hụt oxi, phản xạ cháy của ankan xẩy ra ko trả toàn: Sản phẩm cháy còn tồn tại C, CO,.. ngoài CO2 và nước. 

Nhận xét:

 • Khi thắp ankan, tớ chiếm được nCO2 < nH2O

 • Nếu thắp hiđrocacbon, tớ chiếm được nCO2 < nH2O. Hiđrocacbon được thắp là ankan (CnH2n+2).

Cách xác lập thành phầm chủ yếu của ankan

Để xác lập thành phầm chủ yếu của ankan, tớ cần thiết phụ thuộc vào những cách thức sau:

 • Nguyên tắc ưu tiên thế: Khi ứng dụng với halogen, nguyên vẹn tử H gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao (cấp bậc càng tốt thì số nguyên vẹn tử H càng ít) sở hữu năng lực bị thế cao hơn nữa đối với nguyên vẹn tử H gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp.
 • Nguyên tắc xã hội tính: Nếu nguyên vẹn tử cacbon bậc cao có rất nhiều nguyên vẹn tử H gắn kèm với nó thì năng lực bị thế của nguyên vẹn tử H này cũng cao hơn nữa.
 • Nguyên tắc nằm trong hưởng: Nguyên tử cacbon bậc cao sở hữu group thế bú electron như halogen, group nitro, group carboxyl,... thì năng lực bị thế của nguyên vẹn tử H này cũng cao hơn nữa.

Ví dụ: Khi ankan ứng dụng với halogen, thành phầm đó là đồng phân ankyl halogen sở hữu bậc cao hơn nữa. Ví dụ, khi metan ứng dụng với clo, thành phầm đó là CH3Cl, ko cần CH2Cl2 hoặc CCl4.

Điều chế ankan nhập chống thực nghiệm và nhập công nghiệp

Đâu là cơ hội ankan được tạo nên ra? Cùng Monkey dò xét hiểu cơ hội pha chế của ăn ý hóa học này nhập 2 môi trường: Phòng thực nghiệm và nhập công nghiệp.  

Điều chế ankan nhập chống thí nghiệm

Trong chống thực nghiệm, metan được pha chế bằng phương pháp đun rét natri axetat khan với láo ăn ý vôi tôi xút theo dõi phương trình: 

CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 (ĐK: CaO, sức nóng độ)

Điều chế metan nhập chống thực nghiệm. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa 11)

Điều chế ankan nhập công nghiệp

Người tớ nhìn thấy một lượng rộng lớn ankan (CH4, C2H6, C3H8, C4H10 …) nhập dầu lửa, khí dầu lửa, khí vạn vật thiên nhiên,… Thông qua quýt cách thức chưng đựng phân đoạn, ankan nhập công nghiệp chiếm được ở những phân đoạn chưng đựng không giống nhau

 • C + 2H2 → CH4 (Ni, 500 chừng C)
 • CO + 3H2 → CH4 + H2O (nhiệt chừng, xúc tác)

Những phần mềm của ankan phổ biến

Với những đặc thù vật lý cơ và chất hóa học bên trên, ankan mang lại những phần mềm phong phú và không giống nhau nhập thực tiễn biệt cuộc sống. Điển hình những phần mềm ankan là: 

Tìm hiểu phần mềm của ankan nhập cuộc sống. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa 11)

 • Nhiên liệu nhập hàn hạn chế sắt kẽm kim loại.

 • Dầu dung dịch trơn và hóa học dung môi.

 • Được dùng nhằm tổ hợp nhiều hóa học cơ học không giống như: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, …

 • Đặc biệt, CH4 hoàn toàn có thể phần mềm nhằm pha chế nhiều hóa học không giống nhau như: Hỗn ăn ý CO + H2, ammoniac, C2H2, rượu metylic, andehit fomic, …

So sánh ankan, anken, ankin

Từ Điểm sáng cấu trúc và đặc thù, tớ sở hữu bảng đối chiếu ankan, anken và ankin như sau: 

 

Ankan

Anken

Ankin

Thành phần nguyên vẹn tố 

Gồm 2 yếu tắc C và H

Công thức phân tử

CnH(2n+2) (n>= 1)

CnH2n (n>=2)

CnH(2n-2) (n>=2)

Liên kết hóa học

Gồm chỉ links đơn

Gồm 1 links song và những links đơn

Gồm 1 links 3 và những links đơn

Tính hóa học hóa học

Đều sở hữu phản xạ cháy

Phản ứng thế

Phản ứng cộng

Phản ứng lão hóa (không trả toàn)

Phản ứng trùng hợp 

Phản ứng cộng

Phản ứng lão hóa (không trả toàn)

Dime hóa, trime hóa

Xem thêm: 

 • Anken là gì? Cấu tạo nên phân tử, đặc thù, phần mềm và cơ hội pha chế anken
 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài bác tập dượt chi tiết

Bài tập dượt về ankan SGK Hóa học tập 11 kèm cặp tiếng giải chi tiết

Để tóm được những kiến thức và kỹ năng trọng tâm rất đầy đủ nhất về ankan, nằm trong Monkey áp dụng lý thuyết tiếp tục học tập nhằm thực hành thực tế một trong những bài bác tập dượt cơ bạn dạng nhập SGK Hóa học tập 11 tiếp sau đây. 

Thực hành một trong những bài bác tập dượt cơ bạn dạng nhập SGK Hóa học tập 11 về ankan. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bài 1 (trang 115 SGK Hóa 11)

Thế này là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Gợi ý đáp án: 

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất links đơn. hiđrocacbon no được phân thành nhì loại:

 • Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no không tồn tại mạch vòng. 

 • Xicloankan là những hiđrocacbon no sở hữu mạch vòng.

Hiđrocacbon no là mối cung cấp nhiên liệu chủ yếu và là mối cung cấp vật liệu cần thiết ngành công nghiệp chất hóa học.

Bài 2 (trang 115 SGK Hóa 11)

Viết công thức phân tử của những hidrocacbon ứng với những gốc ankyl sau: –CH3 ; -C3H7; -C6H13

Gợi ý đáp án: 

Gốc ankan

CTPT của hidrocacbon tương ứng

-CH3

CH4

-C3H7

C3H8

-C6H13

C6H14

Bài 4 (trang 116 SGK Hóa 11)

Các hidrocacbon no được sử dụng thực hiện nhiên liệu bởi nguyên vẹn nhân này sau đây?

A. Hiđrocacbon no sở hữu phản xạ thế .

B. Hiđrocacbon no có rất nhiều nhập bất ngờ.

C. Hiđrocacbon no là hóa học nhẹ nhàng rộng lớn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy lan nhiều sức nóng và có rất nhiều nhập tự động nhiên

Lời giải: Đáp án D.

Xem thêm: Top 50+ Khung Powerpoint Đẹp Nhất

Bài 5 (trang 116 SGK Hóa 11)

Hãy giải thích:

a) Tại sao ko được nhằm những bình chứa chấp xăng, dầu (gồm những ankan) ngay gần lửa, trong những khi bại người tớ hoàn toàn có thể nấu nướng chảy vật liệu nhựa đàng nhằm thực hiện giao thông vận tải.

b) Không người sử dụng nước nhằm dập những vụ cháy nổ xăng, dầu tuy nhiên cần người sử dụng cát hoặc bình chứa chấp khí cacbonic.

Gợi ý đáp án: 

a)  Không được nhằm những bình chứa chấp xăng, dầu ngay gần lửa là vì: Xăng dầu bao gồm những ankan mạch ngắn ngủi, dễ dàng cất cánh khá, rất đơn giản bắt lửa. Nhưng người tớ hoàn toàn có thể nấu nướng chảy vật liệu nhựa đàng nhằm thực hiện đàng giao thông vận tải vì thế vật liệu nhựa đàng chứa chấp những ankan sở hữu mạch cacbon rất rộng, khó khăn cất cánh khá và rất rất khó khăn bắt lửa.

b) Không người sử dụng nước nhằm dập những vụ cháy nổ xăng dầu tuy nhiên nên dùng cát hoặc những bình chứa chấp khí cacbonic là vì: Xăng, dầu nhẹ nhàng rộng lớn nước; khi sử dụng nước thì xăng, dầu tiếp tục nổi lên bên trên mặt mày nước, thực hiện mang lại vụ cháy nổ cháy thêm thắt to ra hơn. Khi dùng cát hoặc bình chứa chấp khí cacbonic, tiếp tục ngăn ngừa xăng, dầu xúc tiếp với oxi nhằm vụ cháy nổ bị dập tắt.

Bài 7 (trang 116 SGK Hóa 11)

Khi thắp cháy trọn vẹn 3,6g ankan X chiếm được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C3H8 ;    

B. C5H10

C. C5H12 ;    

D. C4H10

Gợi ý đáp án: 

Gọi công thức phân tử của ankan là: CnH2n+2

Giải bài bác tập dượt 7 Hóa 11 bài bác 25. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

⇒ n = 5 ⇒ ankan là C5H12

Vậy đáp án thực sự C.

Bài tập dượt vận dụng đặc thù chất hóa học của ankan nhằm học viên tự động luyện

Ngoài những bài bác tập dượt nhập SGK công tác chất hóa học 10, bên dưới đấy là một trong những bài bác tập dượt tương quan nhằm những em nằm trong luyện tập:

Câu 1: Hợp hóa học cơ học X mang tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2

B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl

D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Câu 2: Có từng nào đồng phân cấu trúc sở hữu công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 3: Có từng nào đồng phân cấu trúc sở hữu công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 4: Có từng nào đồng phân cấu trúc sở hữu công thức phân tử C4H9Cl?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 5: Có từng nào đồng phân cấu trúc sở hữu công thức phân tử C5H11Cl?

A. 6 đồng phân

B. 7 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 8 đồng phân

Câu 6: Phần trăm lượng cacbon nhập phân tử ankan Y bởi vì 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12

Câu 7: Công thức giản dị và đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M nằm trong mặt hàng đồng đẳng nào?

A. ankan

B. ko đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác định

C. ankan hoặc xicloankan

D. xicloankan

Câu 8: Cho ankan sở hữu CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là

A. 2,2,4-trimetylpentan.

B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 9: Cho iso-pentan ứng dụng với Cl2 theo dõi tỉ trọng số mol 1: 1, số thành phầm monoclo tối nhiều chiếm được là

A. 2

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 10: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối nhiều từng nào dẫn xuất monoclo?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 11: Khi mang lại 2-metylbutan ứng dụng với Cl2 theo dõi tỷ trọng mol 1:1 thì đưa đến thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 12: Khi clo hóa C5H12 với tỷ trọng mol 1:1 chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan bại là

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. 2-đimetylpropan.

Câu 13: Khi clo hóa metan chiếm được một thành phầm thế chứa chấp 89,12% clo về lượng. Công thức của thành phầm là

A. CH3Cl.

B. CH2Cl2.

C. CHCl3.

D. CCl4.

Câu 14: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng hóa học tạo nên một thành phầm thế monoclo có một không hai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 15: khi clo hóa một ankan sở hữu công thức phân tử C6H14, người tớ chỉ chiếm được 2 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan bại là

A. 2,2-đimetylbutan.

B. 2-metylpentan.

C. n-hexan.

D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 16: Khi clo hóa láo ăn ý 2 ankan, người tớ chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan bại là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Câu 17: Khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom có một không hai sở hữu tỉ khối khá so với hiđro là 75,5. Tên của ankan bại là

A. 3,3-đimetylhecxan.

C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.

D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 18: Khi mang lại ankan X (trong phân tử sở hữu xác suất lượng cacbon bởi vì 83,72%) ứng dụng với clo theo dõi tỉ trọng số mol 1:1 (trong ĐK chiếu sáng) chỉ chiếm được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

A. 3-metylpentan.

B. 2,3-đimetylbutan.

C. 2-metylpropan.

D. butan.

Câu 19: Hiđrocacbon mạch hở X nhập phân tử chỉ chứa chấp links σ và sở hữu nhì nguyên vẹn tử cacbon bậc phụ vương nhập một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích X sinh rời khỏi 6 thể tích CO2 (ở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất). Khi mang lại X ứng dụng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối nhiều sinh rời khỏi là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 20: Khi tổ chức phản xạ thế thân thiện ankan X với khí clo sở hữu phát sáng người tớ chiếm được láo ăn ý Y chỉ chứa chấp nhì hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với hiđro là 35,75. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. 2-đimetylpropan.

Câu 21: Khi mang lại ankan X (trong phân tử sở hữu xác suất lượng cacbon bởi vì 83,72%) ứng dụng với khí Cl2 theo dõi tỉ trọng mol 1 : 1 (trong ĐK chiếu sáng) chỉ chiếm được nhì dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là gì?

Câu 22: Tiến hành cracking 22,4 lít khí C4H10 (ở đktc) chiếm được láo ăn ý A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được x gam CO2 và nó gam H2O. Tính độ quý hiếm của x và nó.

Câu 23: Khi crackinh trọn vẹn một ankan X chiếm được láo ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì 29. Công thức phân tử của X là gì?

Xem thêm: Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VND) Máy tính chuyển đổi tỉ giá ngoại tệ

Câu 24: Craking 8,8 gam propan chiếm được láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan khồng hề bị craking. sành hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử tầm của A là bao nhiêu?

Câu 25: Craking 40 lít n–butan chiếm được 56 lít láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần n–butan dư. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất. Giả sử chỉ mất những phản xạ đưa đến những thành phầm bên trên. Hiệu suất phản xạ tạo nên láo ăn ý A là từng nào %.

Như vậy, nội dung bài viết bên trên tiếp tục khiến cho bạn gọi đạt thêm những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về ankan, gồm những: Ankan là gì, đặc thù vật lý cơ, chất hóa học, phần mềm và cơ hội pha chế. Monkey kỳ vọng rằng chúng ta có thể áp dụng đảm bảo chất lượng những kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập này trong mỗi bài bác tập dượt thực hành thực tế môn Hóa học tập gần giống thực tiễn biệt cuộc sống. Đừng quên truy vấn trang web của Monkey thường ngày nhằm update những vấn đề thú vị không giống về môn Hóa học tập nhé! 

BÀI VIẾT NỔI BẬT