Xuân - Hè 2014 Athleticmix

Ý Energy đặt tất cả sự sáng tạo quan trọng của nó vào "Athlet (H) ic Mix" bộ sưu tập và tài liệu tham khảo của các môn thể thao; đặc biệt là trong kỹ thuật sử dụng màu, và thực tiễn sinh cắt giảm thực sự ánh sáng, dễ hình,.

Các tính năng chính của nó là chuyển đổi, chi tiết hình học kết hợp với kết thúc mềm mại, sang trọng của màu sắc chủ yếu được chọn từ trong số sắc thái vàng và cát lạnh.