Xuân - Hè 2014 Minerasia

Minerasia, bởi phong cách Ý Framesi, tưởng tượng các điểm tham gia giữa kim loại và tóc, phù hợp với tác dụng khoáng sản với màu sắc, cắt giảm và phong cách với một tinh thần phương Đông hợp thời trang.

Mà hương vị cho tuyến tính chồng chéo mềm mại của còn, razored ổ khóa. Và như xa như màu sắc, thử nghiệm với các cô gái tóc vàng lạnh và cát, nhưng cũng căn cứ dữ dội tối tóc vàng, màu đen và nâu với chạm gây sốc, như màu ngọc lam.