Silis PS - Huyết thanh

Silis PS - Huyết thanh

Silis PS – Huyết thanh bảo vệ tóc Silis

Bảo vệ tóc trước khi sấy khô và đưa thuốc ép vào tóc.

Nhờ huyết thanh điều trị này có thể được thực hiện hoặc nóng hoặc lạnh và tóc được bảo vệ bởi giàu chất protein với sợi tóc, làm cho tóc có khả năng chống lại tác động bởi nhiệt hay hóa chất.

Dung lượng: 30ml